Om bolaget (PNA1V)

Panostaja Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,23 %
 • Utv. i dag EUR
  +0,012 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,990
 • Högst
  0,992
 • Lägst
  0,960
 • Antal
  24 973
 • Tid
  17:29:31

Panostaja

Panostaja är ett finansiellt small cap företag som förser små och medelstora företag inom traditionella affärsområden med affärsresurser och strategiskt kunnande, speciellt vid uppköp.

VD
Juha Sarsama
Ordförande
Jukka Ala-Mello
Hemsida
www.panostaja.fi
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
52 007 778 EUR
Panostaja Oyj
52 533 110 aktier
Totalt
52 533 110 aktier
Introdatum
1989-07-26

Kommande händelser

2018-12-13
Årsrapport
2019-01-31
Bolagsstämma
2019-03-07
Delårsrapport
2019-06-06
Delårsrapport
2019-09-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-09-06
Delårsrapport
2018-05-31
Delårsrapport
2018-03-01
Delårsrapport
2018-02-02
Ordinarie utdelning Panostaja Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,04 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2018-02-02
 • Utdelningsdag: 2018-02-12
2018-02-01
Bolagsstämma
2017-12-14
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
148 633 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 81 644 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 62 642 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 30 061 000
Minoritetsintressen 19 016 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 44 275 000
Kortfristiga skulder 54 965 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-07-10
 • Vem: OP Osuuskunta
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,07 %
 • Röstandel: 5,07 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,27 -4,71 -6,20 -11,41 -11,36
ABG Sundal Collier Holding 0,00 -6,44 -9,73 -21,74 -19,64
ALM Equity 1,75 -7,45 -10,77 -15,53 -1,14
ALM Equity Pref -0,20 1,65 0,82 -2,38 -1,15
Admiral Capital B -0,54 -0,54 -1,61 3,98 7,65
Aega 0,00 5,26 23,46 0,00 20,48
Akelius Residential Pref -0,30 -0,91 -1,06 -4,39 -0,76
Aker 0,00 -8,37 -18,51 -27,54 28,69
Aktia Bank Abp -2,59 -3,32 -0,11 3,67 -2,17
Alm. Brand -3,28 -3,84 -14,80 -6,36 -34,08
Amasten Fastighets 0,47 4,94 7,32 -2,30 30,37
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2017-10-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,02
Balanslikviditet
1,12
Räntabilitet totalt kapital %
3,66
Kassalikviditet
0,92
Ändring eget kapital %
-22,71
Soliditet %
28,75
Ändring totalt kapital %
19,69
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
15,21
Rörelsemarginal %
4,92
Kundfordringar oms. hast.
5,03
Nettomarginal %
1,11
Andel utdelad vinst %
98,38