Om bolaget (OLVAS)

Olvi Oyj A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,82 %
 • Utv. idag EUR
  +0,60 EUR
 • Köp
  33,55
 • Sälj
  33,85
 • Senast
  33,50
 • Högst
  33,50
 • Lägst
  32,10
 • Antal
  1 089
 • Tid
  12:06:26

Olvi

Olvi är ett bryggeri och läskedrycksföretag.

VD
Lasse Aho
Ordförande
Pentti Hakkarainen
Hemsida
www.olvi.fi
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
681 761 432 EUR
Olvi Oyj A
16 989 976 aktier
Totalt
16 989 976 aktier
Introdatum
1987-06-29

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-08-30
Ordinarie utdelning Olvi Oyj A
 • Utdelning/aktie: 0,45 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-30
 • Utdelningsdag: 2019-09-09
2019-10-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-02
Delårsrapport
2019-04-17
Ordinarie utdelning Olvi Oyj A
 • Utdelning/aktie: 0,45 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-17
 • Utdelningsdag: 2019-04-29
2019-04-16
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-10-31
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
2018-06-26
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-06-26
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
295 713 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 165 783 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 188 351 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 107 362 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 168 942 000
Minoritetsintressen 2 597 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 32 244 000
Kortfristiga skulder 91 930 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,20 0,41 -4,25 0,69 -1,52
5th Planet Games 0,00 -1,25 -13,00 -37,30 -78,30
AAK 0,06 -0,84 16,78 16,65 28,33
Agromino 0,00 -0,53 -1,58 11,64 4,47
Altia Oyj 0,14 -4,50 -7,91 -3,22 -20,13
Amer Sports Oyj 0,37 0,20 -2,62 1,23 47,85
Apetit Oyj 1,15 0,46 3,29 -4,56 -34,33
Aqua Bio Technology -3,01 -3,01 -3,73 -0,77 -60,31
Arcus 1,08 2,73 1,35 -5,65 -12,86
Atari SDB -0,57 -5,95 - - -
Atria Oyj A 0,81 1,91 -18,43 -6,03 -35,85
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
35,41
Räntabilitet eget kapital %
18,15
Balanslikviditet
0,98
Räntabilitet totalt kapital %
14,38
Kassalikviditet
0,68
Ändring eget kapital %
8,46
Soliditet %
64,90
Ändring totalt kapital %
7,92
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
9,64
Rörelsemarginal %
13,05
Kundfordringar oms. hast.
5,41
Nettomarginal %
10,62
Andel utdelad vinst %
45,78