Om bolaget (VERI)

Verisec

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,90 %
 • Utv. idag SEK
  -0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  88,00
 • Högst
  88,80
 • Lägst
  87,20
 • Antal
  1 137
 • Tid
  17:29:32

Verisec

Verisec är ett bolag som jobbar med digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt.

VD
Johan Henrikson
Ordförande
Christian Rajter
Hemsida
www.verisec.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
428 760 904 SEK
Verisec
4 872 283 aktier
Totalt
4 872 283 aktier
Introdatum
2014-12-18

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2020-04-02
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Verisec
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
63 644 000
Immateriella anläggningstillgångar 8 790 000
Materiella anläggningstillgångar 5 138 000
Finansiella anläggningstillgångar 269 000
Summa anläggningstillgångar 14 197 000
Kassa och bank 18 148 000
Summa omsättningstillgångar 49 447 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 24 493 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 88 000
Kortfristiga skulder 39 063 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Marquay Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 56,69 %
 • Röstandel: 56,69 %
2018-06-30
 • Vem: Svolder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,24 %
 • Röstandel: 5,24 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank Robur Ny Teknik
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,64 %
 • Röstandel: 9,64 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
ALLGON B -1,16 -4,47 23,05 46,23 -1,16
Acconeer 0,24 0,00 -2,38 -13,50 -16,33
Addnode Group B -0,67 4,93 7,58 20,16 76,12
Advenica AB -1,86 -1,86 -5,11 -21,00 -74,52
Agillic -3,08 -1,56 -13,10 -11,58 -31,21
Alcadon Group 0,72 0,36 -3,45 -2,10 -45,95
Anoto Group -1,80 -8,41 -14,34 -61,26 -73,73
Arbona A 10,48 -1,69 10,48 -3,33 3,57
Arbona B 0,97 -0,95 -3,70 -18,11 20,93
Artificial Solutions Intern. 1,92 23,72 6,40 -50,74 -65,70
Ägare Kapital % Röster %
Marquay Invest AB 56,69 56,69
Swedbank Robur Ny Teknik 9,64 9,64
Svolder AB 5,24 5,24
Handelsbanken Fonder 4,37 4,37
Merlinum AB 3,83 3,83
AMF Aktiefond Småbolag 3,64 3,64
Kristofer von Beetzen 2,52 2,52
Arpeggio AB 1,50 1,50
Avanza Pension Försäkr... 1,02 1,02
Nordnet Pensionsförsäk... 0,63 0,63
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-92,92
Balanslikviditet
1,40
Räntabilitet totalt kapital %
-39,07
Kassalikviditet
1,37
Ändring eget kapital %
58,25
Soliditet %
45,65
Ändring totalt kapital %
33,41
Kapitalomsättningshast.
1,09
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
72,63
Rörelsemarginal %
-35,00
Kundfordringar oms. hast.
4,28
Nettomarginal %
-36,22
Andel utdelad vinst %
-