Om bolaget (REKA)

Reka Industrial Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,25 %
 • Utv. idag EUR
  -0,01 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,99
 • Högst
  4,00
 • Lägst
  3,66
 • Antal
  4 727
 • Tid
  17:29:30

Reka Industrial

Reka Industrial är ett investmentbolag. Idag investerar bolaget huvudsakligen i industribolag vars verksamhet är inriktad mot slutprodukter eller halvfabrikat. Visionen är att äga bolagen långsiktigt och frambringa aktieägarvärde. Investeringsportföljen består främst av onoterade bolag på den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Neo Industrial och har sitt huvudkontor i Hyvinkää.
VD
Jukka Poutanen
Ordförande
Markku E. Rentto
Hemsida
https://www.r...
Bransch
Industri
Börsvärde
23 523 040 EUR
Reka Industrial Oyj
5 880 760 aktier
Totalt
5 880 760 aktier
Introdatum
1996-07-29

Kommande händelser

2021-10-21
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-08-05
Delårsrapport
2021-04-22
Delårsrapport
2021-04-09
Ordinarie utdelning Reka Industrial Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-09
 • Utdelningsdag: -
2021-04-08
Bolagsstämma
2021-02-25
Årsrapport
2020-11-24
Extra bolagsstämma
2020-10-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,02 1,28 2,26 -0,35 27,77
2020 Bulkers -2,32 -4,17 -4,17 18,22 117,35
24Storage 2,16 2,41 2,16 -1,39 0,71
3M Co 0,03 1,13 2,21 -9,17 7,80
51job Inc 1,07 -4,47 -7,99 -16,73 -9,62
A O Smith Corp 1,85 2,24 4,48 -5,67 21,69
A.P. Møller - Mærsk A 0,12 5,95 -8,11 -1,95 73,03
A.P. Møller - Mærsk B 0,03 5,52 -7,95 1,33 69,71
Aalberts NV -1,03 -3,37 -4,50 6,04 44,45
Aallon Group Oyj -1,63 -0,82 2,12 3,88 23,21
Aaon Inc -1,29 1,72 8,12 14,01 15,66
Ägare Kapital % Röster %
Reka Oy 50,70 65,80
Sinkko Erkki 1,00 0,70
Reka Industrial Oyj 0,90 0,60
Haloan Oy 0,60 0,40
Tikkanen Vesa 0,60 0,40
Vilpponen Aki Hannu 0,60 0,40
Lainema Matti 0,50 0,40
Rentto Markku Edvard 0,50 0,30
Kakela Aulis Ensio 0,40 0,30
Viljanen Mikko Tapani 0,40 0,30
Datum för årsredovisning
2021-02-25
Räntetäckningsgrad
143,47
Räntabilitet eget kapital %
40,96
Balanslikviditet
100,78
Räntabilitet totalt kapital %
1,21
Kassalikviditet
31,36
Ändring eget kapital %
58,93
Soliditet %
15,13
Ändring totalt kapital %
24,10
Kapitalomsättningshast.
164,64
Bruttomarginal %
27,21
Varulagrets oms. hast.
16,54
Rörelsemarginal %
3,76
Kundfordringar oms. hast.
4,58
Nettomarginal %
0,74
Andel utdelad vinst %
0,00