Om bolaget (NEO1V)

Neo Industrial Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,87 %
 • Utv. idag EUR
  -0,035 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,840
 • Högst
  1,845
 • Lägst
  1,800
 • Antal
  614
 • Tid
  17:29:34

Neo Industrial

Neo Industrial är ett finländskt investmentbolag. Idag investerar bolaget huvudsakligen i industribolag vars verksamhet är inriktad mot slutprodukter och/eller halvfabrikat. Visionen är att äga bolagen långsiktigt och frambringa ökat aktieägarvärde. Investeringsportföljen består främst av onoterade bolag på den nordiska marknaden. Neo Industrials huvudkontor ligger i Hyvinge.
VD
Ralf Sohlström
Ordförande
Markku E. Rentto
Hemsida
http://www.ne...
Bransch
Teknik
Börsvärde
11 026 425 EUR
Neo Industrial Oyj
5 880 760 aktier
Totalt
5 880 760 aktier
Introdatum
1996-07-29

Kommande händelser

2019-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-07
Delårsrapport
2019-04-26
Delårsrapport
2019-03-29
Ordinarie utdelning Neo Industrial Oyj
 • Utdelning/aktie: 0 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-29
 • Utdelningsdag: -
2019-03-28
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-24
Ordinarie utdelning Neo Industrial Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,04 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-24
 • Utdelningsdag: 2018-11-05
2018-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
01 Communique Laboratory Inc 0,00 4,55 0,00 4,55 21,05
21Vianet Group Inc -2,57 10,19 6,17 -14,07 -28,04
24SevenOffice 3,65 -2,50 2,97 3,31 100,00
2U Inc 2,07 20,24 -52,02 -53,53 -76,81
3D Systems Corp 0,44 2,22 -20,94 -20,85 -68,04
58.com Inc 3,26 9,86 -0,26 -2,23 -21,44
5th Planet Games 8,76 7,84 -11,49 -2,53 -69,20
8x8 Inc 2,08 1,83 1,54 6,10 11,63
A10 Networks Inc 0,28 0,99 -5,69 11,58 3,18
Ability Inc 1,59 8,37 -23,90 -48,81 -85,02
Ägare Kapital % Röster %
Reka Oy 50,80 65,80
Neo Industrial Oyj 1,10 0,80
Sinkko Erkki 0,80 0,50
Tuomela Matti Veikko A... 0,60 0,40
Haloan Oy 0,50 0,40
Lainema Matti 0,50 0,40
Vehviläinen Teemu Olavi 0,50 0,40
Kakela Aulis Ensio 0,40 0,30
Rentto Markku Edvard 0,40 0,30
Therman Markus 0,40 0,30
Datum för årsredovisning
2019-02-12
Räntetäckningsgrad
0,56
Räntabilitet eget kapital %
12,00
Balanslikviditet
1,02
Räntabilitet totalt kapital %
-2,00
Kassalikviditet
0,32
Ändring eget kapital %
-24,00
Soliditet %
18,00
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
2,24
Bruttomarginal %
26,00
Varulagrets oms. hast.
0,16
Rörelsemarginal %
1,00
Kundfordringar oms. hast.
0,06
Nettomarginal %
-1,00
Andel utdelad vinst %
-90,00