Om bolaget (NEO1V)

Neo Industrial Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag EUR
  +0,00 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,50
 • Högst
  2,69
 • Lägst
  2,50
 • Antal
  6 101
 • Tid
  17:29:39

Neo Industrial

Neo Industrial är ett investmentbolag. Idag investerar bolaget huvudsakligen i industribolag vars verksamhet är inriktad mot slutprodukter eller halvfabrikat. Visionen är att äga bolagen långsiktigt och frambringa ökat aktieägarvärde. Investeringsportföljen består främst av onoterade bolag på den nordiska marknaden. Neo Industrials huvudkontor ligger i Hyvinge.
VD
Ralf Sohlström
Ordförande
Markku E. Rentto
Hemsida
https://www.n...
Bransch
Industri
Börsvärde
14 701 900 EUR
Neo Industrial Oyj
5 880 760 aktier
Totalt
5 880 760 aktier
Introdatum
1996-07-29

Kommande händelser

2020-11-24
Extra bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-10-22
Delårsrapport
2020-08-06
Delårsrapport
2020-04-23
Delårsrapport
2020-03-26
Ordinarie utdelning Neo Industrial Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-26
 • Utdelningsdag: -
2020-03-25
Bolagsstämma
2020-02-27
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,47 -3,62 -0,50 1,42 1,59
2020 Bulkers -2,03 -0,34 -1,70 9,47 -34,91
24Storage 0,72 0,96 -4,09 1,93 -
3M Co -2,06 -1,92 3,72 4,05 0,14
51job Inc -4,34 -7,22 -11,62 3,04 -11,33
A. O. Smith Corp -1,84 -1,93 3,35 5,05 5,58
A.P. Møller - Mærsk A -2,16 -6,68 3,11 19,34 15,99
A.P. Møller - Mærsk B -2,63 -6,49 3,46 19,37 17,11
Aalberts NV -4,50 -7,41 7,33 -0,50 -15,10
Aallon Group Oyj 0,20 -0,61 2,95 -9,44 3,38
Aannemingsmaatschappij CFE NV -2,82 -3,16 0,91 -2,13 -35,51
Ägare Kapital % Röster %
Reka Oy 51,40 66,20
Neo Industrial Oyj 0,90 0,70
Sinkko Erkki 0,90 0,60
Tikkanen Vesa 0,70 0,50
Vilpponen Aki Hannu 0,60 0,40
Lainema Matti 0,50 0,40
Haloan Oy 0,40 0,30
Kakela Aulis Ensio 0,40 0,30
Rentto Markku Edvard 0,40 0,30
Viljanen Mikko Tapani 0,40 0,30
Datum för årsredovisning
2020-02-27
Räntetäckningsgrad
23,47
Räntabilitet eget kapital %
7,30
Balanslikviditet
114,65
Räntabilitet totalt kapital %
-3,20
Kassalikviditet
53,87
Ändring eget kapital %
-14,77
Soliditet %
11,81
Ändring totalt kapital %
27,37
Kapitalomsättningshast.
165,38
Bruttomarginal %
27,65
Varulagrets oms. hast.
14,19
Rörelsemarginal %
0,52
Kundfordringar oms. hast.
5,41
Nettomarginal %
-1,94
Andel utdelad vinst %
0,00