Om bolaget (NEO1V)

Neo Industrial Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag EUR
  +0,00 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,34
 • Högst
  2,34
 • Lägst
  2,30
 • Antal
  781
 • Tid
  17:29:30

Neo Industrial

Neo Industrial är ett investmentbolag. Idag investerar bolaget huvudsakligen i industribolag vars verksamhet är inriktad mot slutprodukter eller halvfabrikat. Visionen är att äga bolagen långsiktigt och frambringa ökat aktieägarvärde. Investeringsportföljen består främst av onoterade bolag på den nordiska marknaden. Neo Industrials huvudkontor ligger i Hyvinge.
VD
Ralf Sohlström
Ordförande
Markku E. Rentto
Hemsida
http://www.ne...
Bransch
Industri
Börsvärde
13 760 978 EUR
Neo Industrial Oyj
5 880 760 aktier
Totalt
5 880 760 aktier
Introdatum
1996-07-29

Kommande händelser

2020-08-06
Delårsrapport
2020-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-04-23
Delårsrapport
2020-03-26
Ordinarie utdelning Neo Industrial Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-26
 • Utdelningsdag: -
2020-03-25
Bolagsstämma
2020-02-27
Årsrapport
2019-10-22
Delårsrapport
2019-08-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,86 -0,35 0,07 13,28 4,11
2020 Bulkers 4,48 4,48 8,53 14,29 -
24Storage 0,00 2,83 -1,48 0,00 -
3M Co -1,65 -2,19 -8,80 2,83 -8,32
51job Inc 5,57 4,67 2,92 8,05 -6,30
A. O. Smith Corp -0,46 3,03 -3,37 18,58 5,73
A.P. Møller - Mærsk A -1,59 0,41 1,43 23,32 2,55
A.P. Møller - Mærsk B -1,57 0,33 1,39 23,29 4,43
Aalberts NV -0,92 -1,46 1,22 14,50 -15,55
Aallon Group Oyj 0,98 0,00 -6,36 10,04 24,85
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,18 -5,84 -13,80 -24,36 -30,30
Ägare Kapital % Röster %
Reka Oy 51,10 66,00
Neo Industrial Oyj 1,10 0,80
Sinkko Erkki 0,90 0,60
Tikkanen Vesa 0,70 0,50
Lainema Matti 0,50 0,40
Vehviläinen Teemu Olavi 0,50 0,40
Kakela Aulis Ensio 0,40 0,30
Rentto Markku Edvard 0,40 0,30
Therman Markus 0,40 0,30
Viljanen Mikko Tapani 0,40 0,30
Datum för årsredovisning
2020-02-27
Räntetäckningsgrad
23,47
Räntabilitet eget kapital %
7,30
Balanslikviditet
114,65
Räntabilitet totalt kapital %
-3,20
Kassalikviditet
53,87
Ändring eget kapital %
-14,77
Soliditet %
11,81
Ändring totalt kapital %
27,37
Kapitalomsättningshast.
165,38
Bruttomarginal %
27,65
Varulagrets oms. hast.
14,19
Rörelsemarginal %
0,52
Kundfordringar oms. hast.
5,41
Nettomarginal %
-1,94
Andel utdelad vinst %
0,00