Om bolaget (BURE)

Bure Equity

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,31 %
 • Utv. idag SEK
  -0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  261,20
 • Högst
  267,40
 • Lägst
  258,80
 • Antal
  53 698
 • Tid
  17:29:51

Bure Equity

Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra större rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, vård och omsorg samt IT-sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Henrik Blomquist
Ordförande
Patrik Tigerschiöld
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Finans
Börsvärde
19 426 493 302 SEK
Bure Equity
74 146 921 aktier
Totalt
74 146 921 aktier
Introdatum
1993-10-01

Kommande händelser

2022-08-19
Delårsrapport
2022-11-10
Delårsrapport
2023-02-23
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-05-04
Ordinarie utdelning Bure Equity
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-04
 • Utdelningsdag: 2022-05-10
2022-05-03
Bolagsstämma
2022-04-21
Delårsrapport
2022-02-24
Årsrapport
2021-11-11
Delårsrapport
2021-08-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 2,46 6,98 1,61 -14,19
180 Degree Capital Corp 0,32 3,61 6,22 1,12 -16,40
1st Source Corp 0,85 4,16 13,78 15,54 6,72
26 Capital Acquisition Corp 0,00 0,10 0,51 0,30 2,38
360 DigiTech Inc -2,41 12,99 11,84 16,49 -9,47
49 North Resources Inc 20,00 20,00 0,00 20,00 -53,85
A-Mark Precious Metals Inc -1,68 2,75 22,47 11,57 39,95
ABG Acquisition I Corp 0,10 0,20 0,71 0,82 2,39
ABG Sundal Collier Holding -4,75 2,39 4,52 -13,15 -38,98
Aareal Bank AG 1,17 3,36 15,21 3,14 59,61
Aberdeen International Inc -7,69 -7,69 -7,69 -33,33 -72,09
Ägare Kapital % Röster %
Patrik Tigerschiöld 10,40 10,40
AMF Pension & Fonder 9,20 9,20
Familjen Björkman 8,20 8,20
Fjärde AP-Fonden 7,90 7,90
SEB Fonder 6,00 6,00
Ted Tigerschöld 5,10 5,10
Stephanie Tigerschiöld 5,00 5,00
Dimensional Fund Advisors 2,20 2,20
Norges Bank 1,70 1,70
SEB-stiftelsen 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2022-04-21
Räntetäckningsgrad
525,00
Räntabilitet eget kapital %
0,01
Balanslikviditet
3 095,65
Räntabilitet totalt kapital %
0,03
Kassalikviditet
3 095,65
Ändring eget kapital %
-0,83
Soliditet %
99,75
Ändring totalt kapital %
-0,85
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-