Om bolaget (BURE)

Bure Equity

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,51 %
 • Utv. idag SEK
  +0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  156,40
 • Högst
  158,40
 • Lägst
  155,00
 • Antal
  224 747
 • Tid
  17:29:48

Bure Equity

Bure Equity är ett investeringsbolag med ägande i Nordiska bolag Bolagets investeringsstrategi är att gå in som långsiktig och aktiv ägare. Nio bolag ingår i portföljen, varav fem noterade, substansvärdet uppgick till 4 716 MSEK. Innehaven är Cavotec, Medcap, Mycronic, Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Financial Services, Bure Growth, Investment AB Bure och Mercuri International.

VD
Henrik Blomquist
Ordförande
Patrik Tigerschiöld
Hemsida
www.bure.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
10 788 169 676 SEK
Bure Equity
69 332 710 aktier
Totalt
69 332 710 aktier
Introdatum
1993-10-01

Kommande händelser

2019-08-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Bure Equity
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
7 970 700 000
Immateriella anläggningstillgångar 96 500 000
Materiella anläggningstillgångar 186 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 6 549 900 000
Summa anläggningstillgångar 6 832 400 000
Kassa och bank 704 100 000
Summa omsättningstillgångar 1 138 300 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 7 800 500 000
Minoritetsintressen 1 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 32 400 000
Kortfristiga skulder 136 800 000
Årets resultat 834 100 000
Totala intäkter 1 345 000 000
Rörelseresultat 852 400 000
Summa finansnetto -12 400 000
Resultat efter finansiella poster 839 900 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-16
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,91 %
 • Röstandel: 4,91 %
2019-02-26
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,00 %
 • Röstandel: 10,00 %
2018-06-28
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,60 %
 • Röstandel: 6,60 %
2018-05-28
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,35 %
 • Röstandel: 5,35 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ABG Sundal Collier Holding -0,40 -1,06 -14,84 -9,14 -38,04
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,82 0,41 0,62 1,03 -4,85
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 31,25
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 2,01 -1,45 -7,08 -1,21 -42,84
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,43 -0,86 0,58
Aker 0,48 -3,38 -20,76 -17,68 -11,03
Aktia Bank Abp -0,49 -4,49 -8,49 -10,62 -6,05
Alm. Brand 0,00 -2,47 -8,50 5,90 -10,98
Ägare Kapital % Röster %
Patrik Tigerschiöld 11,40 11,40
Nordea Investment Funds 10,10 10,10
Familjen Björkman inkl... 9,00 9,00
Fjärde AP-Fonden 6,60 6,60
Stephanie Tigerschiöld 5,40 5,40
Ted Tigerschiöld 5,40 5,40
SEB Investment Management 5,30 5,30
SIX SIS AG, W8IMY 3,50 3,50
CBNY-Norges Bank 1,90 1,90
State Street Bank and... 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
609,27
Räntabilitet eget kapital %
21,09
Balanslikviditet
3,21
Räntabilitet totalt kapital %
20,78
Kassalikviditet
3,21
Ändring eget kapital %
21,29
Soliditet %
98,33
Ändring totalt kapital %
20,74
Kapitalomsättningshast.
0,26
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
22 810,00
Rörelsemarginal %
80,06
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
79,82
Andel utdelad vinst %
7,62