Om bolaget (BURE)

Bure Equity

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,42 %
 • Utv. idag SEK
  -2,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  152,20
 • Högst
  156,20
 • Lägst
  150,60
 • Antal
  230 876
 • Tid
  17:29:38

Bure Equity

Bure är ett svenskt investmentbolag med störst ägarintressen i nordiska bolag. Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter så att aktieägarna får avkastning på investerat kapital och att portföljbolagen kontinuerligt kan utveckla sina respektive affärer på ett framgångsrikt sätt. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Henrik Blomquist
Ordförande
Patrik Tigerschiöld
Hemsida
http://www.bu...
Bransch
Industri
Börsvärde
10 649 264 602 SEK
Bure Equity
68 971 921 aktier
Totalt
68 971 921 aktier
Introdatum
1993-10-01

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-16
Delårsrapport
2019-05-31
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-05-31
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-31
Händelse: Uppskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-05-31
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-08
Ordinarie utdelning Bure Equity
 • Utdelning/aktie: 2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-16
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,91 %
 • Röstandel: 4,91 %
2019-02-26
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,00 %
 • Röstandel: 10,00 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
2020 Bulkers 4,00 3,59 -1,27 - -
3M Co 1,24 2,74 -5,56 -2,55 -20,73
51job Inc -2,10 8,58 -11,38 -1,74 -3,17
A. O. Smith Corp 1,47 4,46 7,53 5,07 -20,76
A.P. Møller - Mærsk A 0,71 6,73 -2,35 -3,22 -16,99
A.P. Møller - Mærsk B 1,63 7,22 -1,47 -3,26 -17,43
AAR Corp -0,12 5,91 0,26 33,94 -8,11
Aalberts NV 1,90 0,85 -1,18 10,91 -5,91
Aallon Group Oyj 1,90 1,42 2,14 2,14 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 1,93 7,13 6,19 4,32 -18,29
Ägare Kapital % Röster %
Patrik Tigerschiöld 11,40 11,40
Nordea Investment funds 10,10 10,10
Familjen Björkman 9,00 9,00
Fourth Swedish Nationa... 6,60 6,60
Stephanie Tigerschiöld 5,40 5,40
Ted Tigerschöld 5,40 5,40
SEB Investment Management 4,90 4,90
SIX SIS 3,50 3,50
CBNY-Norges Bank 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
2019-08-16
Räntetäckningsgrad
323,36
Räntabilitet eget kapital %
19,00
Balanslikviditet
10,16
Räntabilitet totalt kapital %
18,00
Kassalikviditet
10,15
Ändring eget kapital %
21,00
Soliditet %
98,00
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
0,22
Bruttomarginal %
0,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
83,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
83,00
Andel utdelad vinst %
-