Om bolaget (BURE)

Bure Equity

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,60 %
 • Utv. idag SEK
  -2,20 SEK
 • Köp
  364,20
 • Sälj
  364,60
 • Senast
  364,40
 • Högst
  373,00
 • Lägst
  359,20
 • Antal
  52 092
 • Tid
  12:02:14

Bure Equity

Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra vissa rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa ökat aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, medicin samt teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Henrik Blomquist
Ordförande
Patrik Tigerschiöld
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Finans
Börsvärde
27 182 261 238 SEK
Bure Equity
74 146 921 aktier
Totalt
74 146 921 aktier
Introdatum
1993-10-01

Kommande händelser

2021-08-19
Delårsrapport
2021-11-11
Delårsrapport
2022-02-23
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-06
Bolagsstämma
2021-04-27
Delårsrapport
2021-02-25
Årsrapport
2020-11-05
Delårsrapport
2020-08-19
Delårsrapport
2020-06-12
Ordinarie utdelning Bure Equity
 • Utdelning/aktie: 1,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-12
 • Utdelningsdag: 2020-06-18
2020-06-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,06 -0,77 0,05 10,10 50,98
180 Degree Capital Corp 5,32 10,93 11,08 15,01 72,40
1st Constitution Bancorp 2,51 0,05 0,80 8,41 63,57
1st Source Corp 3,96 -0,16 3,74 12,59 72,24
360 DigiTech Inc -2,63 -7,89 -9,91 -20,70 142,56
49 North Resources Inc 0,00 -15,38 -21,43 -35,29 83,33
A-Mark Precious Metals Inc 15,66 14,84 19,03 50,50 183,34
ABG Sundal Collier Holding -2,45 -4,10 -15,05 3,78 121,11
ABN Amro Bank NV 1,15 -3,83 -2,61 20,07 73,74
Aareal Bank AG 1,26 -4,18 -6,99 19,96 63,49
Aberdeen International Inc 0,00 10,81 -14,58 2,50 485,71
Ägare Kapital % Röster %
Patrik Tigerschiöld 10,40 10,40
AMF Försäkring och Fonder 9,60 9,60
Familjen Björkman 8,20 8,20
Fjärde AP-Fonden 7,90 7,90
SEB Fonder 5,80 5,80
Ted Tigerschöld 5,10 5,10
Stephanie Tigerschiöld 5,00 5,00
Dimensional Fund Advisors 2,70 2,70
Vanguard 2,10 2,10
SEB-stiftelsen 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2021-04-27
Räntetäckningsgrad
129 018,87
Räntabilitet eget kapital %
39,13
Balanslikviditet
2 369,30
Räntabilitet totalt kapital %
36,78
Kassalikviditet
2 369,30
Ändring eget kapital %
72,81
Soliditet %
99,73
Ändring totalt kapital %
70,09
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-