Om bolaget (KEMIRA)

Kemira Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +10,76 %
 • Utv. idag EUR
  +1,30 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  13,38
 • Högst
  13,45
 • Lägst
  12,73
 • Antal
  591 142
 • Tid
  17:29:33

Kemira

Kemira är ett finskt kemibolag. Bolagets produkter används i vattenintensiva branscher för att förbättra vatten, energi- och råvarueffektiviteten. Störst andel kunder återfinns inom massa- och pappersindustrin, samt oljeindustrin. Produkterna säljs på global nivå, med störst försäljning inom Europa, Afrika och Nordamerika. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingfors.
VD
Jari Rosendal
Ordförande
Jari Paasikivi
Hemsida
http://www.ke...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
1 876 538 088 EUR
Kemira Oyj
155 342 557 aktier
Totalt
155 342 557 aktier
Introdatum
1994-11-10

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2020-02-17
Årsrapport
2020-03-25
Bolagsstämma
2020-04-28
Delårsrapport
2020-07-17
Delårsrapport
2020-10-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-04-26
Delårsrapport
2019-03-22
Ordinarie utdelning Kemira Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,53 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-22
 • Utdelningsdag: 2019-04-01
2019-03-21
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,24 -0,43 -3,91 1,33
Afarak Group Oyj -0,22 -0,97 5,03 10,74 -5,85
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,40 -0,79 -6,71 0,81 -0,40
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,84 0,56 -3,49 0,28 -0,69
Air Liquide SA -0,37 -0,85 0,69 3,24 11,38
Akzo Nobel NV 0,00 -0,98 1,43 2,83 6,67
Aperam SA 1,72 1,54 -3,64 -23,08 -38,77
ArcelorMittal SA 0,97 0,41 -3,25 -29,23 -42,15
Arctic Minerals 1,15 1,15 1,15 -1,94 1,88
Arctic Paper -0,83 -7,27 12,97 6,25 -26,84
Arkema SA 1,36 -0,44 2,38 -13,87 -21,95
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-26
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,14
Balanslikviditet
1,15
Räntabilitet totalt kapital %
0,04
Kassalikviditet
0,79
Ändring eget kapital %
0,04
Soliditet %
0,39
Ändring totalt kapital %
0,09
Kapitalomsättningshast.
0,89
Bruttomarginal %
0,13
Varulagrets oms. hast.
0,11
Rörelsemarginal %
0,06
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,05
Andel utdelad vinst %
-