Om bolaget (KESKOA)

Kesko Oyj A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,95 %
 • Utv. idag EUR
  -0,55 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  27,70
 • Högst
  28,20
 • Lägst
  27,40
 • Antal
  19 787
 • Tid
  17:29:52

Kesko

Kesko är verksamma inom detaljhandelsbranschen. Bolaget erbjuder servicetjänster främst inriktat mot livsmedels-, bygg- och teknikbranschen. Störst kompetens återfinns inom utveckling av butikskoncept, kanalförsäljning, E-handelssidor och affärsmodeller. Majoriteten av verksamheten återfinns på den nordiska – och baltiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
VD
Mikko Helander
Ordförande
Esa Kiiskinen
Hemsida
https://www.k...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
11 812 986 908 EUR
Kesko Oyj A
126 948 028 aktier
Kesko Oyj B
273 130 980 aktier
Totalt
400 079 008 aktier
Introdatum
1999-06-01

Kommande händelser

2021-10-29
Delårsrapport
2022-02-03
Årsrapport
2022-04-07
Bolagsstämma
2022-04-29
Delårsrapport
2022-07-26
Delårsrapport
2022-10-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-09-30
Ordinarie utdelning Kesko Oyj B
 • Utdelning/aktie: 0,37 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-08
2021-09-30
Ordinarie utdelning Kesko Oyj A
 • Utdelning/aktie: 0,37 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-08
2021-07-23
Delårsrapport
2021-04-28
Delårsrapport
2021-04-13
Ordinarie utdelning Kesko Oyj B
 • Utdelning/aktie: 0,38 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-13
 • Utdelningsdag: 2021-04-21
2021-04-13
Ordinarie utdelning Kesko Oyj A
 • Utdelning/aktie: 0,38 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-13
 • Utdelningsdag: 2021-04-21
2021-04-12
Bolagsstämma
2021-02-03
Årsrapport
2020-10-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
17 Education & Technology Group Inc 1,03 0,30 -18,09 -27,35 -
2U Inc -0,64 -6,64 -11,36 -31,17 -16,88
AAK 1,48 1,15 -0,53 -6,23 3,53
AcadeMedia 0,34 0,69 0,00 -27,97 -16,74
Acme United Corp 2,15 -2,22 11,70 -13,61 31,08
Adecoagro SA 3,07 -2,19 2,40 1,95 95,83
Adtalem Global Education Inc -0,83 4,02 -4,42 5,71 47,23
Afya Ltd -0,70 -6,49 -14,84 -25,87 -31,90
AgroFresh Solutions Inc 4,48 -4,55 -6,67 10,53 -1,41
Agtira B 7,66 23,36 37,53 34,57 1,81
Ägare Kapital % Röster %
K-retailers´ Association 5,00 13,10
Ilmarinen Mutual Pensi... 4,00 10,30
Vähittäiskaupan Takaus Oy 3,30 8,60
Varma Mutual Pension I... 1,30 0,30
Vähittäiskaupan Ammatt... 1,30 3,30
Elo Mutual Pension Ins... 1,10 0,30
Kesko Oyj 0,70 0,20
The State Pension Fund 0,70 0,20
Heimo Välinen Oy 0,60 1,50
K-ruokakauppiasyhdistys 0,60 1,50
Datum för årsredovisning
2021-07-23
Räntetäckningsgrad
646,52
Räntabilitet eget kapital %
32,90
Balanslikviditet
94,65
Räntabilitet totalt kapital %
9,39
Kassalikviditet
62,68
Ändring eget kapital %
10,42
Soliditet %
30,78
Ändring totalt kapital %
-2,06
Kapitalomsättningshast.
153,77
Bruttomarginal %
13,94
Varulagrets oms. hast.
8,34
Rörelsemarginal %
6,59
Kundfordringar oms. hast.
10,18
Nettomarginal %
6,11
Andel utdelad vinst %
-