Om bolaget (HKSAV)

HKScan Oyj A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,25 %
 • Utv. idag EUR
  +0,004 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,630
 • Högst
  1,648
 • Lägst
  1,600
 • Antal
  70 408
 • Tid
  17:29:52

HKScan

HKScan är en finsk livsmedelskoncern. Under koncernen går ett flertal dotterbolag med affärsverksamheten att sälja, marknadsföra och producera köttprodukter av gris, nöt och fågel. En stor del av verksamheten är verksam inom hela värdekedjan, från slakt, styckning till förädling. HKScan innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Turku.
VD
Tero Hemmilä
Ordförande
Reijo Kiskola
Hemsida
http://www.hk...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
160 895 595 EUR
HKScan Oyj A
93 551 781 aktier
Totalt
93 551 781 aktier
Introdatum
1997-02-06

Kommande händelser

2019-11-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-06-26
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-06-26
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-29
Extra bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning HKScan Oyj A
 • Utdelning/aktie: 0 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-02-06
Årsrapport
2018-11-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,24 -0,43 -3,91 1,33
AAK 2,86 5,77 11,10 36,94 39,45
AcadeMedia 0,81 -1,96 -9,26 -5,48 -0,79
Agromino 0,00 0,00 -3,55 0,00 22,58
Ahold Delhaize NV 0,10 0,05 -1,66 -7,38 -4,70
Altia Oyj -0,81 -0,14 1,38 -6,38 -16,59
Anheuser Busch Inbev NV 5,54 6,31 7,32 4,96 -5,82
Apetit Oyj 0,23 -1,15 0,47 1,17 -34,94
Arcus -0,28 -2,96 -3,73 -2,70 -19,51
Atlantic Lumpus 0,00 0,00 -2,12 -15,91 -37,92
Atlantic Sapphire -0,82 1,04 -3,00 4,30 110,87
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
-2,69
Räntabilitet eget kapital %
-0,10
Balanslikviditet
0,98
Räntabilitet totalt kapital %
-0,05
Kassalikviditet
0,54
Ändring eget kapital %
0,12
Soliditet %
0,36
Ändring totalt kapital %
0,05
Kapitalomsättningshast.
1,78
Bruttomarginal %
0,04
Varulagrets oms. hast.
0,07
Rörelsemarginal %
-0,02
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-0,03
Andel utdelad vinst %
-