Om bolaget (BEIJ B)

Beijer Ref B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,64 %
 • Utv. idag SEK
  +15,60 SEK
 • Köp
  250,00
 • Sälj
  250,60
 • Senast
  250,40
 • Högst
  260,60
 • Lägst
  236,40
 • Antal
  405 239
 • Tid
  16:09:31

Beijer Ref

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern. Idag erbjuder bolaget lösningar inom kyla och klimatreglering, med verksamhet som styrs utifrån fyra affärssegment: Kommersiell Kyla, Industriell Kyla, HVAC (komfortkyla),samt OEM. Majoriteten av försäljningen återfinns inom B2B (Business to Business). Idag innehas verksamhet och försäljning på global nivå, med huvudkontor i Malmö.
VD
Per Bertland
Ordförande
Bernt Ingman
Hemsida
http://www.be...
Bransch
Industri
Börsvärde
29 921 665 212 SEK
Beijer Ref B
117 515 970 aktier
Totalt
127 434 690 aktier
Introdatum
1988-12-01

Kommande händelser

2019-10-22
Delårsrapport
2020-01-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-10-10
Ordinarie utdelning Beijer Ref B
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-10
 • Utdelningsdag: 2019-10-16
2019-07-12
Delårsrapport
2019-04-11
Ordinarie utdelning Beijer Ref B
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-11
 • Utdelningsdag: 2019-04-17
2019-04-16
Delårsrapport
2019-04-10
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
2018-10-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-30
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,49 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-12-14
 • Vem: SEB Investment Management AB
 • Antal: 18 500
 • Aktiekapital: 8,51 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 3,45 3,65 7,93 13,22
2020 Bulkers 0,93 6,13 6,91 10,32 -
3M Co -0,14 1,66 -0,62 -5,12 -17,69
51job Inc 0,40 -4,65 6,59 -2,45 33,48
A. O. Smith Corp -1,17 4,23 6,38 16,31 11,06
A.P. Møller - Mærsk A -2,79 3,57 6,60 8,07 2,15
A.P. Møller - Mærsk B -2,58 3,69 6,84 10,05 1,90
AAR Corp -0,12 -2,24 -11,29 -2,80 -10,04
Aalberts NV -0,70 0,79 -0,97 7,48 17,01
Aallon Group Oyj 1,49 5,78 2,37 13,33 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,11 1,07 0,35 9,85 -6,11
Ägare Kapital % Röster %
Carrier 38,20 31,40
SEB Investment Management 5,80 3,40
Fjärde AP-Fonden 5,00 3,00
AMF - Försäkring o Fonder 4,00 2,30
Lannebo fonder 3,40 2,00
Joen Magnusson (privat... 2,50 14,40
Handelsbanken fonder 2,40 1,40
Per Bertland (private... 2,00 11,00
Peter Jessen Jürgensen 1,30 7,80
Hain, Jan (private &am... 0,70 2,40
Datum för årsredovisning
2019-10-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
28,00
Balanslikviditet
2,03
Räntabilitet totalt kapital %
10,00
Kassalikviditet
1,05
Ändring eget kapital %
16,00
Soliditet %
36,00
Ändring totalt kapital %
0,15
Kapitalomsättningshast.
1,22
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,27
Rörelsemarginal %
8,00
Kundfordringar oms. hast.
0,19
Nettomarginal %
8,00
Andel utdelad vinst %
-