Om bolaget (ASSA B)

ASSA ABLOY B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,73 %
 • Utv. idag SEK
  +1,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  193,95
 • Högst
  195,35
 • Lägst
  193,40
 • Antal
  1 447 636
 • Tid
  17:29:40

Assa Abloy

Assa Abloy är en global leverantör av lås- och dörrlösningar. Produktutbudet omfattar mekaniska lås- och låssystem, entréautomatik, elektromekaniska och elektroniska lås samt säkerhetsdörrar och beslag. Europa är den största marknaden och svara för drygt 40% av omsättningen, näst största marknad är Nordamerika med 36% (2014). Ungefär 75 % av försäljningen kommer från den institutionella och kommersiella marknaden, Den största delen av försäljningen kommer från eftermarknaden .

VD
Nico Delvaux
Ordförande
Lars Renström
Hemsida
www.assaabloy...
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
214 226 573 111 SEK
ASSA ABLOY B
1 055 050 365 aktier
Totalt
1 055 050 365 aktier
Introdatum
1994-11-08

Kommande händelser

2019-07-17
Delårsrapport
2019-11-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning ASSA ABLOY B
 • Utdelning/aktie: 3,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-05
Årsrapport
2018-10-19
Delårsrapport
2018-07-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
99 444 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 61 409 000 000
Materiella anläggningstillgångar 8 065 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 3 825 000 000
Summa anläggningstillgångar 73 299 000 000
Kassa och bank 459 000 000
Summa omsättningstillgångar 26 145 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 50 648 000 000
Minoritetsintressen 9 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 24 293 000 000
Kortfristiga skulder 24 494 000 000
Årets resultat 8 633 000 000
Total fakturering 76 137 000 000
Rörelseresultat 12 341 000 000
Summa finansnetto -668 000 000
Resultat efter finansiella poster 11 673 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
A.P. Møller - Mærsk A -2,15 -9,83 -17,71 -18,15 -23,26
A.P. Møller - Mærsk B -2,57 -9,80 -18,85 -18,52 -23,42
ABB Ltd -0,47 -2,90 -7,98 -5,21 -13,36
AF Gruppen 0,31 0,62 1,56 5,84 19,85
AKVA Group 0,00 2,24 7,99 6,41 0,00
Absolent Group 2,84 0,25 9,92 34,80 169,59
Addtech B -0,96 -0,96 14,38 32,02 35,20
Ages Industri B -2,16 -2,16 -6,21 3,66 -27,19
Alelion Energy Systems 2,85 0,31 -59,38 -55,60 -87,50
Alfa Laval -0,39 -3,14 -9,30 -2,16 -9,38
Ägare Kapital % Röster %
Investment AB Latour 9,50 29,50
Government of Singapore 4,60 3,10
Capital Group 3,90 2,70
Fidelity 3,70 2,50
Melker Schörling AB 3,40 11,10
BlackRock 3,20 2,20
Vanguard 2,60 1,80
Alecta Pension Insurance 2,10 1,50
Swedbank Robur Funds 2,10 1,40
Allianz Global Investors 1,90 1,30
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,37
Balanslikviditet
0,92
Räntabilitet totalt kapital %
5,14
Kassalikviditet
0,57
Ändring eget kapital %
2,45
Soliditet %
48,70
Ändring totalt kapital %
7,16
Kapitalomsättningshast.
0,82
Bruttomarginal %
38,91
Varulagrets oms. hast.
7,43
Rörelsemarginal %
7,25
Kundfordringar oms. hast.
5,80
Nettomarginal %
3,28
Andel utdelad vinst %
141,45