Om bolaget (REC)

REC Silicon

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,25 %
 • Utv. idag NOK
  +0,012 NOK
 • Köp
  4,762
 • Sälj
  4,774
 • Senast
  4,762
 • Högst
  4,838
 • Lägst
  4,750
 • Antal
  1 378 081
 • Tid
  11:35:00

REC Silicon

REC Silicon är en ledande global leverantör av avancerat silikonmaterial. Bolaget levererar idag diverse polysilikon och silikongaser för sol- och elindustrin. Tillverkningen är främst koncentrerad till Nordamerika. REC är förkortningen för Renewable Energy Corporation. Bolaget grundades 1996 och har idag norskt styre via huvudkontoret i Fornebu.
VD
Tore Torvund
Ordförande
Jens Ulltveit-Moe
Hemsida
https://www.r...
Bransch
Teknik
Börsvärde
1 329 145 313 NOK
REC Silicon
279 820 066 aktier
Totalt
279 820 066 aktier
Introdatum
2006-05-09

Kommande händelser

2019-10-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-25
Delårsrapport
2019-07-12
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-07-12
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-07-04
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,90
 • Handlas utan rätt: 2019-07-04
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-10
Ordinarie utdelning REC Silicon
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-09
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,32 0,03 -3,83 -2,83 -5,34
01 Communique Laboratory Inc 0,00 0,00 -4,35 10,00 29,41
21Vianet Group Inc 2,93 -2,90 -1,54 -20,32 -24,03
24SevenOffice -0,33 -7,10 -0,66 7,50 115,00
2U Inc 5,12 8,93 -55,39 -56,52 -78,35
3D Systems Corp 2,34 -0,14 -20,02 -17,67 -65,70
58.com Inc 4,02 2,45 -4,13 -4,96 -22,47
5th Planet Games 2,61 -3,80 -18,62 -7,33 -70,98
8x8 Inc -0,36 -2,14 0,08 7,16 10,76
A10 Networks Inc -0,28 -1,68 -7,28 11,80 1,59
Ability Inc 2,46 -3,17 -26,24 -50,77 -85,81
Ägare Kapital % Röster %
Umoe AS 23,00 23,00
Verdipapirfondet DNB T... 6,40 6,40
Folketrygdfondet 4,10 4,10
UBS AG, LONDON BRANCH 3,10 3,10
Caceis Bank 2,50 2,50
BNP PARIBAS Asset Mana... 2,40 2,40
Skandia Time Global 2,10 2,10
Morgan Stanley &am... 1,60 1,60
Nordnet Bank AB 1,00 1,00
Nordnet Livsforsikring AS 0,90 0,90
Orn AS 0,80 0,80
Datum för årsredovisning
2019-07-25
Räntetäckningsgrad
-4,89
Räntabilitet eget kapital %
-126,00
Balanslikviditet
1,25
Räntabilitet totalt kapital %
-26,00
Kassalikviditet
0,67
Ändring eget kapital %
-48,00
Soliditet %
18,00
Ändring totalt kapital %
0,00
Kapitalomsättningshast.
0,50
Bruttomarginal %
78,00
Varulagrets oms. hast.
0,39
Rörelsemarginal %
-45,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-51,00
Andel utdelad vinst %
-