Om bolaget (SBX)

SeaBird Exploration

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,45 %
 • Utv. i dag NOK
  +0,018 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,258
 • Högst
  1,276
 • Lägst
  1,222
 • Antal
  1 737 391
 • Tid
  16:25:03

Seabird Expl

SeaBird Exploration Limited (BVI) er en global tilbyder av 2D og grunntvanns 2D/3D seismikk tjenester samt tilhørende produkter og tjenester til olje og gass industrien verden over.

VD
Christophe Debouvry
Ordförande
Heidar Engebret
Hemsida
www.sbexp.com
Bransch
Energi
Börsvärde
352 764 259 NOK
SeaBird Exploration
284 487 306 aktier
Totalt
284 487 306 aktier
Introdatum
2006-04-11

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-28
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-17
Delårsrapport
2018-08-13
Ordinarie utdelning SeaBird Exploration
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-13
 • Utdelningsdag: -
2018-08-10
Bolagsstämma
2018-06-20
Extra bolagsstämma
2018-05-16
Delårsrapport
2018-05-11
Ordinarie utdelning SeaBird Exploration
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-11
 • Utdelningsdag: -
2018-02-23
Årsrapport
2018-02-06
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-02-06
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2015-05-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SBX-J
 • Noteringsperiod: 2015-05-19 - 2018-01-10
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-31
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-08-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-05-30
 • Vem: Miel Holding AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,13 %
 • Röstandel: 7,13 %
2018-04-25
 • Vem: North Energy Capital AS
 • Antal: 736 927
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,97 %
2018-02-05
 • Vem: Tycoon Industrier AS
 • Antal: 27 237 556
 • Aktiekapital: 3,86 %
 • Röstandel: 3,86 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,07 -2,73 -4,26 -9,57 -9,52
Africa Energy Corp 0,00 28,30 22,52 -8,11 -
Africa Oil 1,57 -7,92 -16,44 -17,05 -20,03
African Petroleum Corporation 2,80 -4,42 -13,61 -37,44 -57,42
Akastor 3,31 -1,89 -12,73 -23,34 -22,96
Aker BP 1,91 -4,51 -1,84 -16,63 26,14
Aker Solutions 1,00 -3,42 -15,14 -19,05 6,12
Archer -4,68 -10,64 -26,53 -27,34 -44,20
Atlantic Petroleum 2,41 -2,30 -8,11 -9,57 -9,96
Atlantic Petroleum 0,00 -0,71 -15,15 -4,11 -14,11
Awilco Drilling 0,56 -3,50 -10,50 -6,28 3,17
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-