Om bolaget (SBX)

SeaBird Exploration

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,67 %
 • Utv. i dag NOK
  +0,035 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,130
 • Högst
  2,270
 • Lägst
  2,110
 • Antal
  17 731 944
 • Tid
  16:25:15

Seabird Expl

SeaBird Exploration Limited (BVI) er en global tilbyder av 2D og grunntvanns 2D/3D seismikk tjenester samt tilhørende produkter og tjenester til olje og gass industrien verden over.

VD
Christophe Debouvry
Ordförande
Heidar Engebret
Hemsida
www.sbexp.com
Bransch
Energi
Börsvärde
605 957 961 NOK
SeaBird Exploration
284 487 306 aktier
Totalt
284 487 306 aktier
Introdatum
2006-04-11

Kommande händelser

2018-11-09
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-28
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-17
Delårsrapport
2018-08-13
Ordinarie utdelning SeaBird Exploration
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-13
 • Utdelningsdag: -
2018-08-10
Bolagsstämma
2018-06-20
Extra bolagsstämma
2018-05-16
Delårsrapport
2018-05-11
Ordinarie utdelning SeaBird Exploration
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-11
 • Utdelningsdag: -
2018-02-23
Årsrapport
2018-02-06
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-02-06
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2015-05-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SBX-J
 • Noteringsperiod: 2015-05-19 - 2018-01-10
2017-11-22
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,10
 • Handlas utan rätt: 2017-11-22
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2017-11-10
Delårsrapport
2017-10-23
Extra bolagsstämma
2017-10-02
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-31
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-08-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-05-30
 • Vem: Miel Holding AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,13 %
 • Röstandel: 7,13 %
2018-04-25
 • Vem: North Energy Capital AS
 • Antal: 736 927
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,97 %
2018-02-05
 • Vem: Tycoon Industrier AS
 • Antal: 27 237 556
 • Aktiekapital: 3,86 %
 • Röstandel: 3,86 %
2017-10-09
 • Vem: Miel Holding AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,79 %
 • Röstandel: 13,79 %
2017-10-09
 • Vem: Øystein Stray Spetalen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,62 %
 • Röstandel: 6,62 %
2017-10-04
 • Vem: Grunnfjellet AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,47 %
 • Röstandel: 7,47 %
2017-10-03
 • Vem: CMD AS
 • Antal: 50 000 000
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2017-10-02
 • Vem: Miel Holding AS
 • Antal: 145 800 000
 • Aktiekapital: 13,79 %
 • Röstandel: 13,79 %
2017-10-02
 • Vem: Vatne Equity AS
 • Antal: 54 000 000
 • Aktiekapital: 5,11 %
 • Röstandel: 5,11 %
2017-10-02
 • Vem: North Energy Capital
 • Antal: 80 000 000
 • Aktiekapital: 7,57 %
 • Röstandel: 7,57 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,10 1,61 0,60 8,34 2,85
Africa Energy Corp 3,01 -20,35 -2,84 34,31 -
Africa Oil 2,42 10,22 31,26 45,50 -3,51
African Petroleum Corporation -1,25 0,27 0,27 1,29 -30,25
Akastor 4,34 4,71 4,34 -1,00 5,95
Aker BP 5,61 10,36 17,88 11,67 121,87
Aker Solutions 3,02 4,30 4,00 5,65 43,11
Archer 0,40 5,70 -8,21 -24,60 -35,04
Atlantic Petroleum 0,00 5,88 -9,55 -4,26 -19,28
Atlantic Petroleum 0,69 2,84 0,69 -1,36 -20,33
Awilco Drilling 15,46 9,80 2,05 -1,54 25,14
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-