Om bolaget (QEC)

Questerre Energy Corporation

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,20 %
 • Utv. idag NOK
  -0,038 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,690
 • Högst
  1,768
 • Lägst
  1,683
 • Antal
  1 704 788
 • Tid
  16:25:04

Questerre Energy

Questerre Energy är ett kanadensiskt olje- och gasbolag. Bolaget exploaterar och producerar ett flertal olika oljor, inkluderat lättolja och skifferolja. Bolaget är verksamma i hela processen, från prospektering till produktion. Utöver produceras även skiffergas. Bolaget innehar verksamhet främst i Nordamerika. Bolaget grundades 2000 och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.
VD
Michael Binnion
Ordförande
Bjorn Inge Tonnessen
Hemsida
http://www.qu...
Bransch
Energi
Börsvärde
739 423 353 NOK
Questerre Energy Corporation
427 907 033 aktier
Totalt
427 907 033 aktier
Introdatum
2005-06-17

Kommande händelser

2020-03-20
Årsrapport
2020-05-13
Delårsrapport
2020-06-09
Bolagsstämma
2020-08-12
Delårsrapport
2020-11-11
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-11-13
Delårsrapport
2019-08-09
Delårsrapport
2019-06-19
Ordinarie utdelning Questerre Energy Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,00 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-19
 • Utdelningsdag: -
2019-06-19
Ordinarie utdelning Questerre Energy Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-19
 • Utdelningsdag: -
2019-06-18
Bolagsstämma
2019-05-10
Delårsrapport
2019-03-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 1,49 3,27 7,33 19,06
ADS Crude Carriers 0,00 10,62 -16,67 0,00 27,55
Abraxas Petroleum Corp -1,40 4,96 -28,84 -26,13 -80,11
Advantage Oil & Gas Ltd 1,32 0,43 0,00 -8,70 0,00
Aemetis Inc -2,44 0,63 -5,13 -20,00 -18,36
Africa Energy Corp 1,54 10,00 -8,33 15,79 22,22
Africa Energy Corp -1,22 7,56 -7,63 14,69 29,41
Africa Oil -0,78 -5,88 -18,99 6,67 6,67
Africa Oil 0,32 -1,31 -19,48 7,49 14,00
Akastor 3,33 7,64 -0,64 9,41 -32,41
Aker -1,26 1,10 -9,78 2,19 -19,06
Ägare Kapital % Röster %
Nordnet Bank 5,80 5,80
RBC Investor Services 4,60 4,60
Morgan Stanley 4,20 4,20
Michael Binnion 4,00 4,00
Mandatum Life Insurance 2,90 2,90
SIX SIS 2,60 2,60
Danske Bank 2,30 2,30
UBS 1,90 1,90
Nordea Bank 1,40 1,40
Nordnet Livsforsikring 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2019-08-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,09
Balanslikviditet
0,97
Räntabilitet totalt kapital %
0,04
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,15
Soliditet %
0,80
Ändring totalt kapital %
0,13
Kapitalomsättningshast.
0,12
Bruttomarginal %
0,52
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,62
Kundfordringar oms. hast.
0,09
Nettomarginal %
0,36
Andel utdelad vinst %
-