Om bolaget (AKER)

Aker

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,46 %
 • Utv. idag NOK
  +10,40 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  433,40
 • Högst
  439,40
 • Lägst
  425,20
 • Antal
  199 269
 • Tid
  16:25:10

Aker

Aker ASA är en norsk koncern med fokus på investeringar inom industriell verksamhet. Affärsidén är att vidareutveckla, förvalta och aktivt driva investeringar för att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Största andelen investeringar görs inom marknaderna olja och gas samt offshore. Dagens Aker har en historia som sträcker sig till 1841 och bolaget har sedan dess genomgått ett flertal struktureringar. Huvudkontoret är beläget i Lysaker.
VD
Øyvind Eriksen
Ordförande
Kjell Inge Røkke
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Finans
Börsvärde
31 438 147 626 NOK
Aker
74 321 862 aktier
Totalt
74 321 862 aktier
Introdatum
2004-09-08

Kommande händelser

2019-11-01
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-10
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning Aker
 • Utdelning/aktie: 22,5 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-08
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 3,19 -3,59 -3,27 -6,08
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,20 -0,81 1,03 -14,29 -30,70
180 Degree Capital Corp 1,36 9,27 14,29 14,29 -3,45
1st Constitution Bancorp -0,99 1,19 -6,65 -10,53 -21,71
1st Source Corp -0,20 0,91 0,27 -3,43 -22,30
360 Finance Inc 4,72 6,50 -2,02 -39,25 -
A-Mark Precious Metals Inc 1,25 4,07 21,60 8,00 9,38
ABG Sundal Collier Holding 0,92 2,17 -8,33 -12,00 -43,10
ABN Amro Bank NV -0,90 -1,05 -14,76 -15,70 -32,12
Aareal Bank AG 1,16 4,33 12,42 -9,98 -27,06
Aberdeen International Inc 0,00 -9,09 0,00 11,11 -52,38
Ägare Kapital % Röster %
TRG Holding AS 67,00 67,00
Folketrygdfondet 4,50 4,50
The Resource Group 1,20 1,20
J.P. Morgan Bank 1,00 1,00
Tvenge Torstein Ingvald 1,00 1,00
KLP Aksjenorge 0,70 0,70
State Street Bank 0,60 0,60
Handelsbank Nordiska 0,50 0,50
JPMorgan Chase Bank 0,50 0,50
UBS AG London 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2019-02-14
Räntetäckningsgrad
1,40
Räntabilitet eget kapital %
5,00
Balanslikviditet
1,10
Räntabilitet totalt kapital %
2,00
Kassalikviditet
1,03
Ändring eget kapital %
5,00
Soliditet %
45,00
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
0,45
Bruttomarginal %
58,00
Varulagrets oms. hast.
0,04
Rörelsemarginal %
5,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,00
Andel utdelad vinst %
184,00