Om bolaget (AKER)

Aker

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,56 %
 • Utv. idag NOK
  +22,00 NOK
 • Köp
  627,00
 • Sälj
  649,00
 • Senast
  640,00
 • Högst
  647,00
 • Lägst
  627,00
 • Antal
  90 983
 • Tid
  17:15:00

Aker

Aker är en industrikoncern. Koncernen bedrivs utifrån flertalet dotterbolag med vardera affärsinriktning inom den industriella sektorn. Affärsidén är att vidareutveckla, förvalta och aktivt driva innehaven för att skapa aktieägarvärde. Majoriteten av innehaven består av bolag verksamma inom olje- och gasindustrin samt offshore. Aker har en företagshistoria som ursprungligen sträcker sig till 1841. Sedan dess har bolaget genomgått ett flertal struktureringar. Huvudkontoret ligger i Lysaker.
VD
Øyvind Eriksen
Ordförande
Kjell Inge Røkke
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Energi
Börsvärde
45 930 910 716 NOK
Aker
74 321 862 aktier
Totalt
74 321 862 aktier
Introdatum
2004-09-08

Kommande händelser

2021-07-16
Delårsrapport
2021-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-04-29
Ordinarie utdelning Aker
 • Utdelning/aktie: 11,75 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-07
2021-05-07
Delårsrapport
2021-04-28
Bolagsstämma
2021-02-17
Årsrapport
2020-11-09
Bonusutdelning Aker
 • Utdelning/aktie: 11,75 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-09
 • Utdelningsdag: 2020-11-18
2020-11-05
Delårsrapport
2020-07-21
Ordinarie utdelning Aker
 • Utdelning/aktie: 11,75 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-21
 • Utdelningsdag: 2020-07-29
2020-07-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
Abraxas Petroleum Corp 1,55 -1,01 -34,01 -53,44 -57,07
Adams Resources & Energy Inc -1,79 -8,14 -7,48 -5,35 -10,90
Advantage Oil & Gas Ltd 1,69 9,42 23,29 38,46 69,01
Aemetis Inc -21,27 -27,47 -50,11 66,50 1 743,30
Africa Energy Corp 0,00 -1,96 -13,79 -19,35 16,28
Africa Energy Corp 0,88 -0,23 -12,14 -17,89 16,73
Africa Oil -0,81 0,00 1,67 -4,69 4,27
Africa Oil -0,53 1,88 4,35 2,38 4,09
Akastor 0,36 -1,61 -9,98 -14,99 34,80
Aker BP 1,77 4,74 6,95 15,00 41,61
Ägare Kapital % Röster %
TRG Holding AS 68,20 68,20
Folketrygdfondet 3,20 3,20
UBS AG London 1,70 1,70
Tvenge 1,30 1,30
JPMorgan Chase Bank 0,80 0,80
State Street Bank 0,80 0,80
Verdipapirfondet DNB N... 0,70 0,70
Arctic Funds PLC 0,60 0,60
JPMorgan Chase Bank 2 0,60 0,60
State Street Bank 2 0,40 0,40
Datum för årsredovisning
2020-02-14
Räntetäckningsgrad
28,72
Räntabilitet eget kapital %
0,42
Balanslikviditet
130,04
Räntabilitet totalt kapital %
-1,59
Kassalikviditet
122,68
Ändring eget kapital %
-6,36
Soliditet %
36,79
Ändring totalt kapital %
15,04
Kapitalomsättningshast.
45,69
Bruttomarginal %
54,36
Varulagrets oms. hast.
3,77
Rörelsemarginal %
0,34
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-3,47
Andel utdelad vinst %
0,00