Om bolaget (AKER)

Aker

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,27 %
 • Utv. idag NOK
  -10,80 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  465,20
 • Högst
  480,00
 • Lägst
  465,20
 • Antal
  96 044
 • Tid
  16:25:19

Aker

Aker ASA är en norsk koncern med fokus på investeringar inom industriell verksamhet. Affärsidén är att vidareutveckla, förvalta och aktivt driva investeringar för att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Största andelen investeringar görs inom marknaderna olja och gas samt offshore. Dagens Aker har en historia som sträcker sig till 1841 och bolaget har sedan dess genomgått ett flertal struktureringar. Huvudkontoret är beläget i Lysaker.
VD
Øyvind Eriksen
Ordförande
Kjell Inge Røkke
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Energi
Börsvärde
35 377 206 312 NOK
Aker
74 321 862 aktier
Totalt
74 321 862 aktier
Introdatum
2004-09-08

Kommande händelser

2019-11-01
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-10
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning Aker
 • Utdelning/aktie: 22,5000 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-08
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-08-26
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,89 2,70 2,59 7,64 9,98
ADS Crude Carriers -0,69 1,41 39,81 44,00 44,00
Abraxas Petroleum Corp -3,36 -9,87 -45,25 -63,60 -83,60
Advantage Oil & Gas Ltd -1,91 9,04 -2,38 10,22 -35,13
Africa Energy Corp 7,41 18,37 11,54 38,10 56,76
Africa Energy Corp 5,88 15,63 14,89 35,00 67,44
Africa Oil 5,17 7,96 -1,61 -0,81 0,00
Africa Oil 5,30 6,36 -0,28 2,38 5,67
Akastor 1,93 -4,33 -17,39 -17,25 -40,25
Aker BP -0,77 -2,08 -6,49 -0,49 -16,97
Aker Solutions 0,04 -2,15 -14,77 -16,51 -56,45
Ägare Kapital % Röster %
TRG Holding AS 67,00 67,00
Folketrygdfondet 4,50 4,50
The Resource Group 1,20 1,20
J.P. Morgan Bank 1,00 1,00
Tvenge Torstein Ingvald 1,00 1,00
KLP Aksjenorge 0,70 0,70
State Street Bank 0,60 0,60
Handelsbank Nordiska 0,50 0,50
JPMorgan Chase Bank 0,50 0,50
UBS AG London 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2019-02-14
Räntetäckningsgrad
1,40
Räntabilitet eget kapital %
5,00
Balanslikviditet
1,10
Räntabilitet totalt kapital %
2,00
Kassalikviditet
1,03
Ändring eget kapital %
5,00
Soliditet %
45,00
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
0,45
Bruttomarginal %
58,00
Varulagrets oms. hast.
0,04
Rörelsemarginal %
5,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,00
Andel utdelad vinst %
184,00