Om bolaget (TECH)

Techstep

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,86 %
 • Utv. idag NOK
  +0,10 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,60
 • Högst
  3,80
 • Lägst
  3,49
 • Antal
  76 124
 • Tid
  16:25:18

Techstep

VD
Jens Haviken
Ordförande
Einar J. Greve
Hemsida
www.techstepa...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
556 699 570 NOK
Techstep
159 057 020 aktier
Totalt
159 057 020 aktier
Introdatum
2002-06-12

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-08
Delårsrapport
2020-02-13
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Techstep
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2019-02-11
Extra bolagsstämma
2018-11-15
Delårsrapport
2018-08-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-15
 • Vem: Rugz AS
 • Antal: 10 000
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-07-02
 • Vem: Palos Norge AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,82 %
 • Röstandel: 2,82 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ALLGON B 0,92 -1,79 14,06 50,00 7,35
Acconeer 1,84 -0,55 -9,36 -15,86 -15,15
Addnode Group B 0,35 -3,34 3,96 16,53 70,00
Advenica AB 18,12 15,60 11,18 -5,50 -70,47
Agillic 2,71 3,52 -6,69 -7,02 -24,07
Alcadon Group -1,08 -1,08 -5,17 -3,85 -47,12
Anoto Group 2,56 -1,57 -16,81 -60,47 -72,97
Arbona A 0,00 0,95 -7,83 -11,67 -4,50
Arbona B 0,00 11,65 -3,36 -9,45 33,72
Artificial Solutions Intern. 1,40 7,41 23,93 -46,30 -56,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-