Om bolaget (NHY)

Norsk Hydro

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,66 %
 • Utv. idag NOK
  +0,20 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  30,66
 • Högst
  31,17
 • Lägst
  30,57
 • Antal
  5 987 498
 • Tid
  16:25:10

Norsk Hydro

Norskt Hydro är verksamma och specialiserade inom olika aluminiumlösningar. Aluminium utvinns ifrån bergarten bauxit och bolaget täcker hela värdekedjan från utvinning till tillverkning av valsade och strängpressade aluminiumprodukter. Idag driver bolaget även utöver kärnverksamheten ett vattenkraft, som används i produktionen av aluminium. Bolaget etablerades 1905 och har sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Hilde Merete Aasheim
Ordförande
Dag Mejdell
Hemsida
https://www.h...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
63 021 687 486 NOK
Norsk Hydro
2 068 998 276 aktier
Totalt
2 068 998 276 aktier
Introdatum
1980-01-03

Kommande händelser

2019-07-23
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-05
Delårsrapport
2019-05-08
Ordinarie utdelning Norsk Hydro
 • Utdelning/aktie: 1,25 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
2018-07-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-07-03
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-17
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-11
 • Vem: The Capital Group Companies
 • Antal: 2 653 019
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,28 -1,96 -1,68 -4,18 1,36
Afarak Group Oyj -1,20 -0,33 3,66 9,41 -5,52
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,86 1,46 0,66 2,68 4,94
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,97 2,25 2,69 1,26 2,40
Air Liquide SA 0,90 -0,08 0,99 4,17 13,05
Akzo Nobel NV -0,58 -1,75 0,35 2,23 5,07
Aperam SA 1,82 1,69 -3,70 -21,68 -38,27
ArcelorMittal SA 2,49 1,08 0,36 -27,47 -39,50
Arctic Minerals -1,13 -1,41 -1,13 -3,06 4,49
Arctic Paper -0,56 -6,82 11,99 5,65 -27,55
Arkema SA 1,35 -0,16 3,01 -12,71 -20,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-06-05
Räntetäckningsgrad
3,08
Räntabilitet eget kapital %
0,06
Balanslikviditet
1,57
Räntabilitet totalt kapital %
0,02
Kassalikviditet
0,87
Ändring eget kapital %
-0,02
Soliditet %
0,54
Ändring totalt kapital %
0,04
Kapitalomsättningshast.
0,95
Bruttomarginal %
0,36
Varulagrets oms. hast.
0,16
Rörelsemarginal %
0,03
Kundfordringar oms. hast.
0,15
Nettomarginal %
0,02
Andel utdelad vinst %
-