Om bolaget (SCA A)

SCA A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,44 %
 • Utv. idag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  90,60
 • Sälj
  91,50
 • Senast
  90,60
 • Högst
  91,10
 • Lägst
  90,60
 • Antal
  849
 • Tid
  09:17:31

SCA

Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har SCA byggt en utvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från egna och andras skogar. SCA erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.
VD
Ulf Larsson
Ordförande
Pär Boman
Hemsida
http://www.sc...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
61 668 269 543 SEK
SCA B
637 754 817 aktier
SCA A
64 587 672 aktier
Totalt
702 342 489 aktier
Introdatum
1984-01-02

Kommande händelser

2019-10-30
Delårsrapport
2020-01-30
Årsrapport
2020-03-31
Bolagsstämma
2020-04-24
Delårsrapport
2020-07-24
Delårsrapport
2020-10-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-26
Delårsrapport
2019-04-29
Delårsrapport
2019-03-21
Ordinarie utdelning SCA A
 • Utdelning/aktie: 1,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: 2019-03-27
2019-03-21
Ordinarie utdelning SCA B
 • Utdelning/aktie: 1,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: 2019-03-27
2019-03-20
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
2018-10-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-03
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 2,74 %
2019-05-16
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,08 %
 • Röstandel: 5,99 %
2019-03-11
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: 1 000 000
 • Aktiekapital: 8,30 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-12-03
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,07 %
 • Röstandel: 3,24 %

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,39 1,11 8,97 2,88 1,86
5N Plus Inc -1,29 -1,29 -0,43 -19,01 -34,47
92 Resources Corp -12,50 -12,50 40,00 -22,22 -41,67
Aaon Inc 0,87 3,06 8,65 5,31 28,33
Abacus Mining and Exploration Corp 0,00 -20,00 -33,33 -38,46 -71,43
Abcourt Mines Inc -10,00 -10,00 5,88 80,00 63,64
Aben Resources Ltd 4,00 -7,14 -29,73 -44,68 -53,57
Academy Metals Inc 0,00 -53,13 - - -
Acadian Timber Corp -0,55 0,00 -2,91 -2,27 -12,93
AdvanSix Inc -0,33 1,63 18,80 1,17 -22,17
Advantage Lithium Corp -1,75 -5,08 -9,68 -32,53 -60,00
Ägare Kapital % Röster %
AMF- Försäkring och Fo... 11,90 7,00
Industrivärden 9,50 29,70
Norges Bank Investment... 7,20 9,60
Swedbank Robur fonder 4,50 2,50
Alecta Pensionsförsäkring 4,40 2,40
Handelsbanken Fonder 2,50 1,40
Vanguard 2,40 1,40
Handelsbanken Pensions... 1,40 3,40
Livförsäkringsbolaget... 0,90 1,50
Pensionskassan SHB För... 0,70 1,30
Datum för årsredovisning
2019-07-26
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
11,00
Balanslikviditet
1,20
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
0,60
Ändring eget kapital %
6,00
Soliditet %
62,00
Ändring totalt kapital %
0,08
Kapitalomsättningshast.
0,31
Bruttomarginal %
73,00
Varulagrets oms. hast.
0,24
Rörelsemarginal %
22,00
Kundfordringar oms. hast.
0,16
Nettomarginal %
20,00
Andel utdelad vinst %
-