Om bolaget (SCA A)

SCA A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,38 %
 • Utv. idag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  104,40
 • Sälj
  104,80
 • Senast
  104,80
 • Högst
  104,80
 • Lägst
  103,60
 • Antal
  3 469
 • Tid
  11:54:48

SCA

Svenska Cellulosa Aktiebolaget. Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna resurs har SCA byggt en utvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från egna och andras skogar. SCA erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.
VD
Ulf Larsson
Ordförande
Pär Boman
Hemsida
http://www.sc...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
72 738 471 172 SEK
SCA B
637 754 817 aktier
SCA A
64 587 672 aktier
Totalt
702 342 489 aktier
Introdatum
1984-01-02

Kommande händelser

2020-03-31
Bolagsstämma
2020-04-01
Ordinarie utdelning SCA A
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-01
 • Utdelningsdag: 2020-04-07
2020-04-01
Ordinarie utdelning SCA B
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-01
 • Utdelningsdag: 2020-04-07
2020-04-24
Delårsrapport
2020-07-24
Delårsrapport
2020-10-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-01-30
Årsrapport
2019-10-30
Delårsrapport
2019-07-26
Delårsrapport
2019-04-29
Delårsrapport
2019-03-21
Ordinarie utdelning SCA A
 • Utdelning/aktie: 1,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: 2019-03-27
2019-03-21
Ordinarie utdelning SCA B
 • Utdelning/aktie: 1,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: 2019-03-27
2019-03-20
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-03
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 2,74 %
2019-05-16
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,08 %
 • Röstandel: 5,99 %
2019-03-11
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: 1 000 000
 • Aktiekapital: 8,30 %
 • Röstandel: 5,02 %

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,03 0,19 3,39 8,17 19,19
5N Plus Inc -0,86 3,60 -1,29 12,20 -29,88
Abacus Mining and Exploration Corp 4,76 4,76 -15,38 100,00 57,14
Abcourt Mines Inc 0,00 -7,14 -7,14 -13,33 8,33
Aben Resources Ltd -5,56 0,00 -10,53 13,33 -54,05
Academy Metals Inc 0,00 0,00 3,33 3,33 -
Acadian Timber Corp 1,60 3,19 3,25 2,63 -0,81
Adamera Minerals Corp 0,00 0,00 33,33 100,00 60,00
AdvanSix Inc 3,13 3,52 17,76 -7,43 -39,90
Advantage Lithium Corp -2,90 1,52 0,00 86,11 -43,22
Afarak Group Oyj 0,54 0,97 -6,01 -11,34 -41,52
Ägare Kapital % Röster %
AMF- Försäkring och Fo... 11,70 7,70
Industrivärden 9,50 29,00
Norges Bank Investment... 7,20 9,60
Swedbank Robur fonder 5,30 2,90
Alecta Pensionsförsäkring 4,40 2,40
Vanguard 2,50 1,50
Handelsbanken Fonder 2,30 1,30
Handelsbanken Pensions... 1,40 3,40
Livförsäkringsbolaget... 1,40 1,80
Pensionskassan SHB För... 0,70 1,30
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,29
Balanslikviditet
1,06
Räntabilitet totalt kapital %
0,20
Kassalikviditet
0,45
Ändring eget kapital %
0,75
Soliditet %
0,69
Ändring totalt kapital %
0,64
Kapitalomsättningshast.
0,20
Bruttomarginal %
0,74
Varulagrets oms. hast.
0,26
Rörelsemarginal %
1,01
Kundfordringar oms. hast.
0,12
Nettomarginal %
1,00
Andel utdelad vinst %
-