Om bolaget (SSAB A)

SSAB A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,16 %
 • Utv. idag SEK
  -0,64 SEK
 • Köp
  29,04
 • Sälj
  29,06
 • Senast
  29,04
 • Högst
  29,62
 • Lägst
  28,93
 • Antal
  1 165 028
 • Tid
  12:29:07

SSAB

SSAB är ett stålbolag. Bolaget erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors.
VD
Martin Lindqvist
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
http://www.ss...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
28 381 299 787 SEK
SSAB B
725 652 056 aktier
SSAB A
304 183 270 aktier
Totalt
1 029 835 326 aktier
Introdatum
1989-07-03

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-09
Ordinarie utdelning SSAB A
 • Utdelning/aktie: 0,1438 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-17
2019-04-09
Ordinarie utdelning SSAB B
 • Utdelning/aktie: 0,1438 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-17
2019-04-09
Ordinarie utdelning SSAB A
 • Utdelning/aktie: 1,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-04-09
Ordinarie utdelning SSAB B
 • Utdelning/aktie: 1,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-04-08
Bolagsstämma
2019-01-29
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-21
 • Vem: Solidium Oy
 • Antal: 9 409 998
 • Aktiekapital: 12,60 %
 • Röstandel: 9,76 %

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,89 -0,40 1,86 -2,66 3,81
Afarak Group Oyj -0,22 -2,13 5,52 9,42 -6,52
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,40 -1,69 -3,45 4,57 1,34
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,00 -0,41 -2,70 3,90 -0,28
Air Liquide SA 0,28 0,49 4,00 5,65 12,55
Akzo Nobel NV -0,17 1,51 3,11 4,56 11,66
Aperam SA -3,36 0,26 -0,65 -22,79 -37,54
ArcelorMittal SA -2,18 4,20 5,91 -28,25 -40,61
Arctic Minerals 6,06 5,74 7,36 -5,91 0,14
Arctic Paper -1,82 1,07 18,87 11,50 -23,48
Arkema SA -0,83 4,78 9,84 -11,96 -19,92
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-25
Räntetäckningsgrad
6,69
Räntabilitet eget kapital %
0,09
Balanslikviditet
1,61
Räntabilitet totalt kapital %
0,05
Kassalikviditet
0,75
Ändring eget kapital %
0,13
Soliditet %
0,64
Ändring totalt kapital %
0,09
Kapitalomsättningshast.
0,79
Bruttomarginal %
0,14
Varulagrets oms. hast.
0,26
Rörelsemarginal %
0,07
Kundfordringar oms. hast.
0,13
Nettomarginal %
0,07
Andel utdelad vinst %
-