Om bolaget (SUBC)

Subsea 7

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,58 %
 • Utv. idag NOK
  -0,54 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  92,72
 • Högst
  93,82
 • Lägst
  92,44
 • Antal
  1 072 793
 • Tid
  16:25:19

Subsea 7

Subsea 7 är idag verksamma inom offshore segmentet. Bolaget erbjuder diverse teknik- och installationstjänster till aktörer inom offshore industrin, vilket innefattar tekniska lösningar och integrerade tjänster som används vid analys av naturresurser på havets botten. Lösningarna används i miljöer där utvinningen är tuff och krävande. Subsea 7 kom till vid en sammanslagning under 2011 mellan Acergy ASA och Subsea 7 Inc. Bolagets huvudkontor är beläget i London.
VD
Jean Cahuzac
Ordförande
Kristian Siem
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Energi
Börsvärde
28 478 536 771 NOK
Subsea 7
300 211 393 aktier
Totalt
300 211 393 aktier
Introdatum
1997-06-05

Kommande händelser

2019-07-25
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2020-02-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-13
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-06-13
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-25
Bonusutdelning Subsea 7
 • Utdelning/aktie: 1,5 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-05-03
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-05-03
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-02
Delårsrapport
2019-04-23
Ordinarie utdelning Subsea 7
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-23
 • Utdelningsdag: -
2019-04-17
Extra bolagsstämma
2019-04-17
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-07-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-07-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-07-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-07-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-07-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-07-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-07-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-07-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-07-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-07-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-07-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-07-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-06-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-31
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-05-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-04-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-02-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-31
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-01-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-12-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-10-16
 • Vem: BlackRock Inc
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 5,03 %
2018-10-03
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-07-27
 • Vem: DNB Asset Management AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 4,95 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,68 -1,40 -3,91 1,65
ADS Crude Carriers 1,00 -1,94 1,51 3,59 -
Africa Energy Corp 1,25 -3,23 1,63 -5,92 51,40
Africa Oil -1,13 -3,06 0,29 -1,97 10,44
African Petroleum Corporation 8,08 14,32 19,02 -12,15 0,94
Akastor -1,57 -1,57 -5,68 -17,64 -30,84
Aker BP 1,50 -5,70 1,21 -18,83 -11,28
Aker Solutions -1,11 -10,35 -17,07 -34,41 -47,92
AqualisBraemar 0,00 0,25 2,52 -6,44 -11,52
Archer 0,33 -2,60 -5,26 -18,92 -49,44
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 0,00 -14,51 -13,16
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-