Om bolaget (SKF B)

SKF B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,03 %
 • Utv. idag SEK
  +1,95 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  190,50
 • Högst
  191,60
 • Lägst
  187,70
 • Antal
  999 289
 • Tid
  17:29:49

SKF

SKF är en global tillverkare inom lager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. Produktportföljen består av kullager, hylsor, lagerhus, samt radialtätningar. Eftermarknadsservicen berör huvudsakligen teknisk support, underhållsservice, rådgivning samt utbildning inom arbetsområdet. SKF finns representerat inom samtliga globala regioner via bolagets återförsäljare samt egna produktionsanläggningar.
VD
Alrik Danielson
Ordförande
Hans Stråberg
Hemsida
https://inves...
Bransch
Industri
Börsvärde
85 870 583 477 SEK
SKF A
31 421 346 aktier
SKF B
423 929 722 aktier
Totalt
455 351 068 aktier
Introdatum
1979-01-02

Kommande händelser

2020-10-27
Delårsrapport
2021-02-02
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-07-21
Delårsrapport
2020-04-23
Delårsrapport
2020-03-27
Ordinarie utdelning SKF B
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-27
 • Utdelningsdag: 2020-04-02
2020-03-27
Ordinarie utdelning SKF A
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-27
 • Utdelningsdag: 2020-04-02
2020-03-26
Bolagsstämma
2020-02-04
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
2020 Bulkers -0,34 0,34 1,37 10,07 -32,18
24Storage -1,41 -2,10 -4,99 4,23 -
3M Co -0,44 -0,60 6,56 6,71 0,73
51job Inc -0,10 -4,85 -8,30 5,70 -5,42
A. O. Smith Corp 0,00 -0,81 5,98 7,23 7,94
A.P. Møller - Mærsk A -0,32 -4,09 4,80 21,12 19,30
A.P. Møller - Mærsk B 0,29 -3,61 5,66 21,57 21,60
Aalberts NV 1,07 -2,50 5,69 7,16 -10,45
Aallon Group Oyj 0,00 -2,20 -0,20 -10,87 2,52
Aannemingsmaatschappij CFE NV 1,43 0,35 3,15 -1,04 -32,12
Ägare Kapital % Röster %
FAM AB 13,80 29,10
Harris Associates fonder 6,60 4,00
Swedbank Robur Funds 3,40 2,10
Fidelity International... 3,20 2,00
BlackRock 2,70 1,60
Vanguard 2,60 1,70
AFA Försäkring 0,90 2,40
Skandia Life Insurance 0,80 2,60
Alecta 0,50 2,90
SEB-Stiftelsen 0,30 1,70
Datum för årsredovisning
2020-07-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,50
Balanslikviditet
203,55
Räntabilitet totalt kapital %
6,57
Kassalikviditet
127,69
Ändring eget kapital %
2,62
Soliditet %
38,74
Ändring totalt kapital %
-0,40
Kapitalomsättningshast.
83,56
Bruttomarginal %
22,53
Varulagrets oms. hast.
22,87
Rörelsemarginal %
9,04
Kundfordringar oms. hast.
15,66
Nettomarginal %
7,86
Andel utdelad vinst %
-