Om bolaget (PHO)

Photocure

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,95 %
 • Utv. idag NOK
  +6,60 NOK
 • Köp
  138,20
 • Sälj
  147,00
 • Senast
  140,00
 • Högst
  140,40
 • Lägst
  133,40
 • Antal
  215 905
 • Tid
  17:15:00

Photocure

Photocure är verksamma inom medicinteknik. Bolaget specialiserar sig inom lösningar för fotodynamisk teknik. Idag används lösningarna för behandling av sjukdomar som föranlett cancer i urinblåsan och HPV. Huvudmarknaderna återfinns inom dermatologi och onkologi, där produkterna används av sjukhus och forskningsinstitut på global nivå. Bolaget grundades 1993 och har huvudkontor i Oslo.
VD
Daniel Schneider
Ordförande
Jan Hendrik Egberts
Hemsida
https://photo...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
3 577 797 204 NOK
Photocure
26 627 386 aktier
Totalt
26 820 069 aktier
Introdatum
2000-05-29

Kommande händelser

2021-05-20
Bolagsstämma
2021-05-21
Ordinarie utdelning Photocure
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-21
 • Utdelningsdag: -
2021-06-09
Delårsrapport
2021-08-11
Delårsrapport
2021-11-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-03-03
Årsrapport
2020-11-10
Delårsrapport
2020-08-18
Delårsrapport
2020-06-11
Ordinarie utdelning Photocure
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-11
 • Utdelningsdag: -
2020-06-10
Bolagsstämma
2020-05-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,45 2,62 5,91 15,44 50,15
10X Genomics Inc 2,31 4,71 29,28 22,06 196,93
111 Inc -2,44 -20,54 -33,21 59,71 49,07
1Life Healthcare Inc 0,19 2,33 2,35 -1,33 125,68
22nd Century Group Inc -2,16 4,02 51,46 38,70 405,03
2cureX 2,90 5,19 -10,40 18,42 59,45
9 Meters Biopharma Inc -3,36 -4,96 -28,13 -17,86 -
Abbott Laboratories 0,82 1,53 3,49 8,19 40,40
Abbvie Inc 1,33 -0,94 0,72 0,21 34,86
Abcam PLC 0,96 1,07 -4,19 1,32 -
Abcellera Biologics Inc -7,32 -7,80 -7,11 -28,64 -
Ägare Kapital % Röster %
Morgan Stanley & C... 5,20 5,20
Euroclear Bank S.A./N.V. 4,00 4,00
Nordnet Bank AB 3,70 3,70
Carnegie Investment Ba... 3,00 3,00
Avanza Bank AB 2,70 2,70
DANSKE BANK A/S 2,60 2,60
Radforsk Investeringss... 2,50 2,50
Verdipapirfondet DNB N... 1,70 1,70
JPMorgan Chase Bank, N... 1,60 1,60
MP PENSJON PK 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2021-03-03
Räntetäckningsgrad
-40,75
Räntabilitet eget kapital %
-7,10
Balanslikviditet
612,72
Räntabilitet totalt kapital %
-4,28
Kassalikviditet
568,61
Ändring eget kapital %
143,60
Soliditet %
65,48
Ändring totalt kapital %
201,55
Kapitalomsättningshast.
33,05
Bruttomarginal %
92,78
Varulagrets oms. hast.
11,57
Rörelsemarginal %
-14,06
Kundfordringar oms. hast.
16,80
Nettomarginal %
-12,95
Andel utdelad vinst %
0,00