Om bolaget (PHO)

Photocure

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  130,00
 • Sälj
  142,80
 • Senast
  142,80
 • Högst
  144,60
 • Lägst
  141,00
 • Antal
  211 174
 • Tid
  13:12:01

Photocure

Photocure är verksamma inom medicinteknik. Bolaget specialiserar sig inom lösningar för fotodynamisk teknik. Idag används lösningarna för behandling av sjukdomar som föranlett cancer i urinblåsan och HPV. Huvudmarknaderna återfinns inom dermatologi och onkologi, där produkterna används av sjukhus och forskningsinstitut på global nivå. Bolaget grundades 1993 och har huvudkontor i Oslo.
VD
Daniel Schneider
Ordförande
Jan Hendrik Egberts
Hemsida
https://photo...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
3 843 936 096 NOK
Photocure
26 918 320 aktier
Totalt
26 918 320 aktier
Introdatum
2000-05-29

Kommande händelser

2021-08-11
Delårsrapport
2021-11-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-21
Ordinarie utdelning Photocure
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-21
 • Utdelningsdag: -
2021-05-20
Bolagsstämma
2021-05-19
Delårsrapport
2021-03-03
Årsrapport
2020-11-10
Delårsrapport
2020-08-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,09 -1,60 0,32 3,63 34,78
10X Genomics Inc -2,18 1,71 22,92 9,48 121,24
111 Inc 3,76 -4,38 -1,98 -41,89 39,32
1Life Healthcare Inc 0,27 -1,20 2,29 -14,85 -5,50
22nd Century Group Inc 0,45 -2,83 -1,32 41,46 450,68
2cureX 2,94 2,57 -18,74 -13,28 14,93
4D Molecular Therapeutics Inc -2,41 -15,33 -6,29 -43,73 -
4D Pharma PLC -2,02 -3,79 1,18 - -
9 Meters Biopharma Inc -6,29 -9,46 11,67 -25,14 130,18
908 Devices Inc. -4,08 -7,86 4,99 -22,39 -
Abbott Laboratories -1,11 -0,07 -5,72 -8,22 21,74
Ägare Kapital % Röster %
Morgan Stanley & C... 5,20 5,20
Euroclear Bank S.A./N.V. 4,00 4,00
Nordnet Bank AB 3,70 3,70
Carnegie Investment Ba... 3,00 3,00
Avanza Bank AB 2,70 2,70
DANSKE BANK A/S 2,60 2,60
Radforsk Investeringss... 2,50 2,50
Verdipapirfondet DNB N... 1,70 1,70
JPMorgan Chase Bank, N... 1,60 1,60
MP PENSJON PK 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2021-05-19
Räntetäckningsgrad
68,60
Räntabilitet eget kapital %
-2,86
Balanslikviditet
574,96
Räntabilitet totalt kapital %
-1,05
Kassalikviditet
536,58
Ändring eget kapital %
178,40
Soliditet %
69,12
Ändring totalt kapital %
219,63
Kapitalomsättningshast.
36,94
Bruttomarginal %
97,90
Varulagrets oms. hast.
9,73
Rörelsemarginal %
-5,36
Kundfordringar oms. hast.
16,49
Nettomarginal %
-2,85
Andel utdelad vinst %
-