Om bolaget (SKA B)

Skanska B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,57 %
 • Utv. i dag SEK
  -2,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  181,30
 • Högst
  183,70
 • Lägst
  181,30
 • Antal
  1 332 672
 • Tid
  17:29:50

Skanska

Skanska är ett byggbolag med hemmamarknaderna i Europa, USA och Latinamerika. Företaget bygger bostäder, kontor, sjukhus, vägar, broar och tunnlar. Verksamheten är uppdelad i följande affärsområden:

 • Bygg- och anläggning - Skanskas största och äldsta verksamhetsgren. Det är också ur den som de tre övriga verksamhetsgrenar växt fram.
 • Bostadsutveckling - Utvecklar bostadsprojekt för omedelbar försäljning.
 • Kommersiell fastighetsutveckling - Initierar, utvecklar, hyr ut och säljer kommersiella fastigheter.
 • Infrastrukturutveckling - Utvecklar och investerar i i stora infrastrukturprojekt som vägar, sjukhus, skolor, vindkraftverk och annan social infrastruktur.
VD
Johan Karlström
Ordförande
Hans Biörck
Hemsida
www.skanska.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
77 346 145 862 SEK
Skanska B
400 146 058 aktier
Totalt
400 146 058 aktier
Introdatum
1984-01-02

Kommande händelser

2018-02-01
Årsrapport

Tidigare händelser

2017-10-27
Delårsrapport
2017-07-20
Delårsrapport
2017-05-05
Delårsrapport
2017-04-05
Ordinarie utdelning Skanska B
 • Utdelning/aktie: 8,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-04-05
 • Utdelningsdag: 2017-04-11
2017-04-04
Bolagsstämma
2017-02-03
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
106 505 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 304 000 000
Materiella anläggningstillgångar 6 837 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 6 825 000 000
Summa anläggningstillgångar 19 966 000 000
Kassa och bank 5 430 000 000
Summa omsättningstillgångar 86 539 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 27 350 000 000
Minoritetsintressen 156 000 000
Avsättningar 4 902 000 000
Långfristiga skulder 5 147 000 000
Kortfristiga skulder 68 950 000 000
Årets resultat 5 722 000 000
Total fakturering 145 364 992 000
Rörelseresultat 7 220 000 000
Summa finansnetto -119 000 000
Resultat efter finansiella poster 7 101 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-11-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,22
 • Totalpris: 2 748 315,00
2017-11-16
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2017-11-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,76
 • Totalpris: 2 741 460,00
2017-11-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,36
 • Totalpris: 2 735 340,00
2017-11-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,51
 • Totalpris: 2 707 650,00
2017-10-31
Köp av egna aktier.
 • Pris: 173,81
 • Totalpris: 2 607 135,00
2017-10-13
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2017-09-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,15
 • Totalpris: 4 503 750,00
2017-09-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,15
 • Totalpris: 4 503 675,00
2017-09-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,71
 • Totalpris: 4 542 650,00
2017-09-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: 178,79
 • Totalpris: 4 469 675,00
2017-09-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,55
 • Totalpris: 4 513 800,00
2017-09-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 179,62
 • Totalpris: 4 490 600,00
2017-09-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,13
 • Totalpris: 4 503 225,00
2017-09-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,34
 • Totalpris: 4 580 475,00
2017-09-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,92
 • Totalpris: 4 573 100,00
2017-09-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,64
 • Totalpris: 4 540 950,00
2017-09-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 178,50
 • Totalpris: 4 462 375,00
2017-09-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: 177,28
 • Totalpris: 4 431 875,00
2017-09-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 178,01
 • Totalpris: 4 450 225,00
2017-09-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 178,85
 • Totalpris: 4 471 225,00
2017-09-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,49
 • Totalpris: 4 512 250,00
2017-09-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: 179,40
 • Totalpris: 4 484 900,00
2017-09-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 176,15
 • Totalpris: 4 403 675,00
2017-08-31
Köp av egna aktier.
 • Pris: 172,26
 • Totalpris: 4 306 500,00
2017-08-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: 174,59
 • Totalpris: 4 364 800,00
2017-08-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: 175,23
 • Totalpris: 4 380 675,00
2017-08-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: 174,54
 • Totalpris: 4 363 500,00
2017-08-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: 176,59
 • Totalpris: 4 414 700,00
2017-08-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: 176,01
 • Totalpris: 4 400 225,00
2017-08-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 176,25
 • Totalpris: 4 406 275,00
2017-08-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 178,15
 • Totalpris: 4 453 725,00
2017-08-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,35
 • Totalpris: 4 508 775,00
2017-08-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,62
 • Totalpris: 4 565 475,00
2017-08-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,36
 • Totalpris: 4 559 025,00
2017-08-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,16
 • Totalpris: 4 579 125,00
2017-08-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,26
 • Totalpris: 4 556 500,00
2017-08-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 184,35
 • Totalpris: 4 608 775,00
2017-08-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: 185,28
 • Totalpris: 4 632 075,00
2017-08-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: 184,66
 • Totalpris: 4 616 550,00
2017-08-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,68
 • Totalpris: 4 592 075,00
2017-08-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,08
 • Totalpris: 4 577 075,00
2017-08-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,80
 • Totalpris: 4 570 050,00
2017-08-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,27
 • Totalpris: 4 581 800,00
2017-08-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: 184,80
 • Totalpris: 4 620 100,00
2017-08-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 184,83
 • Totalpris: 4 620 850,00
2017-08-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 185,48
 • Totalpris: 4 637 050,00
2017-07-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: 188,17
 • Totalpris: 4 704 275,00
2017-07-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: 188,43
 • Totalpris: 4 710 675,00
2017-07-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 187,95
 • Totalpris: 4 698 650,00
2017-07-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: 189,60
 • Totalpris: 4 740 000,00
2017-07-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: 194,73
 • Totalpris: 4 868 200,00
2017-06-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 211,33
 • Totalpris: 3 169 950,00
2017-06-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,70
 • Totalpris: 3 085 455,00
2017-06-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,35
 • Totalpris: 3 110 265,00
2017-06-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,47
 • Totalpris: 3 097 035,00
2017-06-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,25
 • Totalpris: 3 093 705,00
2017-06-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,71
 • Totalpris: 3 100 635,00
2017-06-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,15
 • Totalpris: 3 077 205,00
2017-06-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,90
 • Totalpris: 3 088 530,00
2017-06-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 208,81
 • Totalpris: 3 132 209,00
2017-06-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 209,10
 • Totalpris: 3 136 560,00
2017-06-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 208,08
 • Totalpris: 3 121 170,00
2017-06-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,42
 • Totalpris: 3 111 240,00
2017-06-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,11
 • Totalpris: 3 106 605,00
2017-05-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: 204,82
 • Totalpris: 3 072 315,00
2017-05-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,49
 • Totalpris: 3 082 395,00
2017-05-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,05
 • Totalpris: 3 090 735,00
2017-05-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,63
 • Totalpris: 3 084 465,00
2017-05-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,17
 • Totalpris: 3 092 520,00
2017-05-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: 212,23
 • Totalpris: 3 183 510,00
2017-05-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,00
 • Totalpris: 3 225 000,00
2017-05-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,23
 • Totalpris: 3 228 510,00
2017-05-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 216,88
 • Totalpris: 3 253 215,00
2017-05-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 216,25
 • Totalpris: 3 243 705,00
2017-05-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,16
 • Totalpris: 3 227 475,00
2017-05-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: 211,85
 • Totalpris: 3 177 690,00
2017-01-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,61
 • Totalpris: 3 264 210,00
2017-01-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,28
 • Totalpris: 3 259 185,00
2017-01-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,53
 • Totalpris: 3 232 925,00
2017-01-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,88
 • Totalpris: 3 238 125,00
2016-12-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,04
 • Totalpris: 3 255 675,00
2016-12-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,87
 • Totalpris: 326 850,00
2016-12-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,16
 • Totalpris: 3 257 475,00
2016-12-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 216,82
 • Totalpris: 3 252 330,00
2016-12-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,97
 • Totalpris: 3 269 610,00
2016-12-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 218,78
 • Totalpris: 3 281 625,00
2016-12-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,63
 • Totalpris: 3 264 495,00
2016-12-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: 216,63
 • Totalpris: 3 249 510,00
2016-12-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 216,28
 • Totalpris: 3 244 125,00
2016-12-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: 219,18
 • Totalpris: 3 287 715,00
2016-12-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,80
 • Totalpris: 3 267 045,00
2016-12-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,83
 • Totalpris: 3 237 495,00
2016-12-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 213,39
 • Totalpris: 3 200 790,00
2016-12-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 212,79
 • Totalpris: 3 191 790,00
2016-12-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: 210,85
 • Totalpris: 3 162 735,00
2016-12-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 212,62
 • Totalpris: 3 189 300,00
2016-12-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 210,78
 • Totalpris: 3 161 775,00
2016-11-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: 210,28
 • Totalpris: 3 154 155,00
2016-11-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: 209,27
 • Totalpris: 3 139 035,00
2016-11-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,77
 • Totalpris: 3 116 610,00
2016-11-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,66
 • Totalpris: 315 305,00
2016-11-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 165,72
 • Totalpris: 2 833 863,00
2016-11-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,66
 • Totalpris: 3 114 975,00
2016-11-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,69
 • Totalpris: 3 085 335,00
2016-11-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,55
 • Totalpris: 3 083 280,00
2016-11-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: 204,33
 • Totalpris: 3 064 965,00

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,98 -1,04 -1,18 5,04 9,89
A.P. Møller - Mærsk A -1,57 -4,85 -12,66 -18,17 16,96
A.P. Møller - Mærsk B -2,00 -5,17 -13,77 -20,08 14,49
ABB Ltd -0,14 0,09 4,03 13,03 9,64
AF Gruppen 1,21 -3,09 -10,68 -15,20 -14,63
AKVA Group -1,00 -1,66 -4,50 -7,76 -7,48
Absolent Group 0,00 2,16 0,85 -8,53 -2,28
Addtech B 1,13 -1,92 0,56 15,91 45,12
Ahlsell -2,32 -5,60 -7,42 -9,08 -2,88
Alelion Energy Systems 0,00 -3,85 -22,68 -27,88 -43,18
Alfa Laval 1,22 1,76 2,31 13,41 55,57
Ägare Kapital % Röster %
Industrivärden AB 6,90 23,90
Skanska employees thro... 6,70 4,70
Alecta 6,50 4,60
Lundbergs 4,70 12,40
AMF Insurance & Funds 3,10 2,20
Swedbank Robur Funds 2,80 2,00
BlackRock 2,10 1,50
Norges Bank Inv. Manag... 1,90 1,30
Vanguard 1,90 1,40
Datum för årsredovisning
2016-12-31
Räntetäckningsgrad
30,84
Räntabilitet eget kapital %
22,25
Balanslikviditet
1,20
Räntabilitet totalt kapital %
7,19
Kassalikviditet
0,72
Ändring eget kapital %
13,58
Soliditet %
25,83
Ändring totalt kapital %
9,05
Kapitalomsättningshast.
1,42
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
139,51
Rörelsemarginal %
4,97
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,94
Andel utdelad vinst %
60,54