Om bolaget (SKA B)

Skanska B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,15 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,25 SEK
 • Köp
  161,95
 • Sälj
  162,00
 • Senast
  162,00
 • Högst
  162,70
 • Lägst
  161,00
 • Antal
  400 719
 • Tid
  11:31:44

Skanska

Skanska är ett byggbolag med hemmamarknaderna i Europa, USA och Latinamerika. Företaget bygger bostäder, kontor, sjukhus, vägar, broar och tunnlar. Verksamheten är uppdelad i följande affärsområden:

 • Bygg- och anläggning - Skanskas största och äldsta verksamhetsgren. Det är också ur den som de tre övriga verksamhetsgrenar växt fram.
 • Bostadsutveckling - Utvecklar bostadsprojekt för omedelbar försäljning.
 • Kommersiell fastighetsutveckling - Initierar, utvecklar, hyr ut och säljer kommersiella fastigheter.
 • Infrastrukturutveckling - Utvecklar och investerar i i stora infrastrukturprojekt som vägar, sjukhus, skolor, vindkraftverk och annan social infrastruktur.
VD
Anders Danielsson
Ordförande
Hans Biörck
Hemsida
www.skanska.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
68 129 273 432 SEK
Skanska B
400 176 249 aktier
Totalt
400 176 249 aktier
Introdatum
1984-01-02

Kommande händelser

2018-11-08
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-20
Delårsrapport
2018-05-09
Delårsrapport
2018-04-16
Ordinarie utdelning Skanska B
 • Utdelning/aktie: 8,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-16
 • Utdelningsdag: 2018-04-20
2018-04-13
Bolagsstämma
2018-02-01
Årsrapport
2017-10-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
106 505 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 304 000 000
Materiella anläggningstillgångar 6 837 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 6 825 000 000
Summa anläggningstillgångar 19 966 000 000
Kassa och bank 5 430 000 000
Summa omsättningstillgångar 86 539 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 27 350 000 000
Minoritetsintressen 156 000 000
Avsättningar 4 902 000 000
Långfristiga skulder 5 147 000 000
Kortfristiga skulder 68 950 000 000
Årets resultat 5 722 000 000
Total fakturering 145 364 992 000
Rörelseresultat 7 220 000 000
Summa finansnetto -119 000 000
Resultat efter finansiella poster 7 101 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-27
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 3,54 %
2018-05-15
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 78 819
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 3,52 %
2018-04-12
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-04-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: 167,35
 • Totalpris: 1 506 159,00
2018-04-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 163,27
 • Totalpris: 1 469 421,00
2018-04-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 169,68
 • Totalpris: 1 527 102,00
2018-04-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,16
 • Totalpris: 1 495 440,00
2018-03-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,32
 • Totalpris: 1 496 898,00
2018-03-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 167,68
 • Totalpris: 1 509 147,00
2018-03-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 169,25
 • Totalpris: 1 523 250,00
2018-03-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 168,99
 • Totalpris: 1 520 928,00
2018-03-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 170,21
 • Totalpris: 1 531 899,00
2018-03-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 171,68
 • Totalpris: 1 545 129,00
2018-03-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 170,86
 • Totalpris: 1 537 722,00
2018-03-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 170,72
 • Totalpris: 1 536 498,00
2018-03-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: 169,61
 • Totalpris: 1 526 499,00
2018-03-13
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-03-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,26
 • Totalpris: 1 496 385,00
2018-03-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 162,79
 • Totalpris: 1 465 146,00
2018-03-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 164,98
 • Totalpris: 1 484 847,00
2018-03-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 163,02
 • Totalpris: 1 467 216,00
2018-03-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: 161,53
 • Totalpris: 1 453 779,00
2018-03-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 165,97
 • Totalpris: 1 493 748,00
2018-03-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,49
 • Totalpris: 1 498 401,00
2018-02-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,43
 • Totalpris: 1 497 879,00
2018-02-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,59
 • Totalpris: 1 499 301,00
2018-02-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 162,73
 • Totalpris: 1 464 552,00
2018-02-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 162,84
 • Totalpris: 1 465 551,00
2018-02-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 162,53
 • Totalpris: 1 462 797,00
2018-02-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 163,69
 • Totalpris: 1 473 201,00
2018-02-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 164,53
 • Totalpris: 1 480 797,00
2018-02-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: 164,04
 • Totalpris: 1 476 378,00
2018-02-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 163,11
 • Totalpris: 1 468 026,00
2018-02-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 161,56
 • Totalpris: 1 454 076,00
2018-02-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: 160,37
 • Totalpris: 1 443 348,00
2018-02-13
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-02-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 160,94
 • Totalpris: 1 448 451,00
2018-02-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 160,99
 • Totalpris: 1 448 946,00
2018-02-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 160,21
 • Totalpris: 1 441 899,00
2018-02-07
 • Vem: Fredrik Lundberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,64 %
 • Röstandel: 12,64 %
2018-02-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: 162,30
 • Totalpris: 1 460 673,00
2018-02-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 160,45
 • Totalpris: 1 444 041,00
2018-01-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: 170,72
 • Totalpris: 2 560 875,00
2018-01-03
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-01-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 170,53
 • Totalpris: 2 557 905,00
2017-12-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 171,82
 • Totalpris: 2 577 315,00
2017-12-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 171,30
 • Totalpris: 2 569 470,00
2017-12-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,90
 • Totalpris: 2 743 455,00
2017-12-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,38
 • Totalpris: 2 720 625,00
2017-12-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,05
 • Totalpris: 2 745 750,00
2017-12-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,55
 • Totalpris: 2 753 280,00
2017-12-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: 185,05
 • Totalpris: 2 775 780,00
2017-12-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,05
 • Totalpris: 2 715 765,00
2017-12-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,05
 • Totalpris: 2 730 780,00
2017-12-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,52
 • Totalpris: 2 707 830,00
2017-12-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,93
 • Totalpris: 2 743 980,00
2017-12-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,69
 • Totalpris: 2 725 335,00
2017-11-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: 179,23
 • Totalpris: 2 688 495,00
2017-11-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,04
 • Totalpris: 2 715 570,00
2017-11-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,62
 • Totalpris: 2 724 285,00
2017-11-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,57
 • Totalpris: 2 723 580,00
2017-11-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,50
 • Totalpris: 2 737 485,00
2017-11-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,61
 • Totalpris: 2 754 210,00
2017-11-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,10
 • Totalpris: 2 731 440,00
2017-11-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,22
 • Totalpris: 2 748 315,00
2017-11-16
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2017-11-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,76
 • Totalpris: 2 741 460,00
2017-11-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,51
 • Totalpris: 2 737 605,00
2017-11-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,51
 • Totalpris: 2 707 650,00
2017-10-31
Köp av egna aktier.
 • Pris: 173,81
 • Totalpris: 2 607 135,00

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,23 0,09 -4,53 -1,18 -5,65
A.P. Møller - Mærsk A 0,95 2,64 -7,06 1,66 -30,76
A.P. Møller - Mærsk B 0,83 3,20 -6,98 2,93 -28,80
ABB Ltd 0,73 0,10 -10,18 -1,28 -5,41
AF Gruppen 0,00 1,55 2,34 1,55 -3,32
AKVA Group -0,87 -1,72 -1,44 -3,92 -10,33
Absolent Group 0,79 3,23 -8,57 34,03 122,61
Addtech B 1,75 -0,75 -2,82 -6,24 7,32
Ages Industri B 0,00 -4,74 -8,80 -22,27 -37,96
Ahlsell 0,50 0,04 -3,06 -8,63 -10,81
Alelion Energy Systems 2,80 2,33 -9,47 -17,60 12,24
Ägare Kapital % Röster %
Skanska employees trou... 7,20 5,10
Industrivärden AB 6,90 23,90
Alecta 6,80 4,80
Lundberg Group 5,30 12,80
Swedbank Robur Funds 5,20 3,70
AMF Insurance & Funds 4,90 3,40
BlackRock 2,20 1,50
Vanguard 2,20 1,50
Carnegie Funds 2,00 1,40
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
37,98
Räntabilitet eget kapital %
15,05
Balanslikviditet
1,20
Räntabilitet totalt kapital %
4,40
Kassalikviditet
0,66
Ändring eget kapital %
-1,05
Soliditet %
24,84
Ändring totalt kapital %
2,75
Kapitalomsättningshast.
1,46
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
149,22
Rörelsemarginal %
2,90
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,59
Andel utdelad vinst %
84,60