Om bolaget (SKA B)

Skanska B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,05 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  187,60
 • Högst
  189,60
 • Lägst
  187,10
 • Antal
  1 127 122
 • Tid
  17:29:49

Skanska

Skanska är ett byggbolag med hemmamarknaderna i Europa, USA och Latinamerika. Företaget bygger bostäder, kontor, sjukhus, vägar, broar och tunnlar. Verksamheten är uppdelad i följande affärsområden:

 • Bygg- och anläggning - Skanskas största och äldsta verksamhetsgren. Det är också ur den som de tre övriga verksamhetsgrenar växt fram.
 • Bostadsutveckling - Utvecklar bostadsprojekt för omedelbar försäljning.
 • Kommersiell fastighetsutveckling - Initierar, utvecklar, hyr ut och säljer kommersiella fastigheter.
 • Infrastrukturutveckling - Utvecklar och investerar i i stora infrastrukturprojekt som vägar, sjukhus, skolor, vindkraftverk och annan social infrastruktur.
VD
Johan Karlström
Ordförande
Hans Biörck
Hemsida
www.skanska.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
78 731 826 000 SEK
Skanska B
400 139 150 aktier
Totalt
400 139 150 aktier
Introdatum
1984-01-02

Kommande händelser

2017-10-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2017-07-20
Delårsrapport
2017-05-05
Delårsrapport
2017-04-05
Ordinarie utdelning Skanska B
 • Utdelning/aktie: 8,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-04-05
 • Utdelningsdag: 2017-04-11
2017-04-04
Bolagsstämma
2017-02-03
Årsrapport
2016-10-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
97 667 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 010 000 000
Materiella anläggningstillgångar 6 504 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 5 593 000 000
Summa anläggningstillgångar 18 107 000 000
Kassa och bank 11 840 000 000
Summa omsättningstillgångar 79 560 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 24 079 000 000
Minoritetsintressen 127 000 000
Avsättningar 3 969 000 000
Långfristiga skulder 5 160 000 000
Kortfristiga skulder 64 332 000 000
Årets resultat 4 780 000 000
Total fakturering 153 048 992 000
Rörelseresultat 6 290 000 000
Summa finansnetto -314 000 000
Resultat efter finansiella poster 5 976 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-07-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 187,95
 • Totalpris: 4 698 650,00
2017-07-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: 189,60
 • Totalpris: 4 740 000,00
2017-07-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: 194,73
 • Totalpris: 4 868 200,00
2017-06-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,31
 • Totalpris: 3 109 665,00
2017-06-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,70
 • Totalpris: 3 085 455,00
2017-06-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,35
 • Totalpris: 3 110 265,00
2017-06-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,47
 • Totalpris: 3 097 035,00
2017-06-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,25
 • Totalpris: 3 093 705,00
2017-06-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,71
 • Totalpris: 3 100 635,00
2017-06-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,15
 • Totalpris: 3 077 205,00
2017-06-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,90
 • Totalpris: 3 088 530,00
2017-06-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 208,81
 • Totalpris: 3 132 209,00
2017-06-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 209,10
 • Totalpris: 3 136 560,00
2017-06-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 208,08
 • Totalpris: 3 121 170,00
2017-06-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,42
 • Totalpris: 3 111 240,00
2017-06-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,11
 • Totalpris: 3 106 605,00
2017-05-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: 204,82
 • Totalpris: 3 072 315,00
2017-05-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,49
 • Totalpris: 3 082 395,00
2017-05-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,05
 • Totalpris: 3 090 735,00
2017-05-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,63
 • Totalpris: 3 084 465,00
2017-05-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,17
 • Totalpris: 3 092 520,00
2017-05-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: 212,23
 • Totalpris: 3 183 510,00
2017-05-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,00
 • Totalpris: 3 225 000,00
2017-05-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,23
 • Totalpris: 3 228 510,00
2017-05-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 216,88
 • Totalpris: 3 253 215,00
2017-05-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 216,25
 • Totalpris: 3 243 705,00
2017-05-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,16
 • Totalpris: 3 227 475,00
2017-05-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: 211,85
 • Totalpris: 3 177 690,00
2017-01-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,61
 • Totalpris: 3 264 210,00
2017-01-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,28
 • Totalpris: 3 259 185,00
2017-01-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,53
 • Totalpris: 3 232 925,00
2017-01-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,88
 • Totalpris: 3 238 125,00
2016-12-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,04
 • Totalpris: 3 255 675,00
2016-12-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,87
 • Totalpris: 326 850,00
2016-12-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,16
 • Totalpris: 3 257 475,00
2016-12-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 216,82
 • Totalpris: 3 252 330,00
2016-12-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,97
 • Totalpris: 3 269 610,00
2016-12-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 218,78
 • Totalpris: 3 281 625,00
2016-12-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,63
 • Totalpris: 3 264 495,00
2016-12-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: 216,63
 • Totalpris: 3 249 510,00
2016-12-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 216,28
 • Totalpris: 3 244 125,00
2016-12-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: 219,18
 • Totalpris: 3 287 715,00
2016-12-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 217,80
 • Totalpris: 3 267 045,00
2016-12-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 215,83
 • Totalpris: 3 237 495,00
2016-12-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 213,39
 • Totalpris: 3 200 790,00
2016-12-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 212,79
 • Totalpris: 3 191 790,00
2016-12-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: 210,85
 • Totalpris: 3 162 735,00
2016-12-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 212,62
 • Totalpris: 3 189 300,00
2016-12-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 210,78
 • Totalpris: 3 161 775,00
2016-11-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: 210,28
 • Totalpris: 3 154 155,00
2016-11-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: 209,27
 • Totalpris: 3 139 035,00
2016-11-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,77
 • Totalpris: 3 116 610,00
2016-11-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,66
 • Totalpris: 315 305,00
2016-11-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 165,72
 • Totalpris: 2 833 863,00
2016-11-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 207,66
 • Totalpris: 3 114 975,00
2016-11-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,69
 • Totalpris: 3 085 335,00
2016-11-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: 205,55
 • Totalpris: 3 083 280,00
2016-11-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: 204,33
 • Totalpris: 3 064 965,00
2016-11-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 204,29
 • Totalpris: 3 064 320,00
2016-11-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 206,81
 • Totalpris: 3 102 090,00
2016-11-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: 201,49
 • Totalpris: 3 022 380,00
2016-11-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: 194,85
 • Totalpris: 3 918 220,00
2016-11-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 193,71
 • Totalpris: 2 905 590,00
2016-11-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 191,34
 • Totalpris: 2 870 055,00
2016-11-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 193,89
 • Totalpris: 2 908 380,00
2016-11-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: 193,24
 • Totalpris: 2 858 001,00
2016-11-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: 195,10
 • Totalpris: 2 926 515,00
2016-11-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 197,16
 • Totalpris: 2 957 415,00
2016-11-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 193,15
 • Totalpris: 2 897 235,00
2016-09-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: 196,56
 • Totalpris: 2 948 370,00
2016-09-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: 198,62
 • Totalpris: 2 979 269,00
2016-09-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 198,97
 • Totalpris: 2 984 490,00
2016-09-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 196,62
 • Totalpris: 2 949 330,00
2016-09-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 196,40
 • Totalpris: 2 945 955,00
2016-09-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 196,66
 • Totalpris: 2 949 915,00
2016-09-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 190,08
 • Totalpris: 2 851 215,00
2016-09-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: 190,08
 • Totalpris: 2 851 215,00
2016-09-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 188,28
 • Totalpris: 2 824 260,00
2016-09-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 189,90
 • Totalpris: 2 848 485,00
2016-09-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 188,28
 • Totalpris: 2 824 263,00
2016-09-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 192,93
 • Totalpris: 2 893 950,00
2016-09-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 192,18
 • Totalpris: 2 882 760,00
2016-09-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 191,39
 • Totalpris: 2 870 865,00
2016-09-07
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: 189,88
 • Totalpris: 2 848 245,00
2016-09-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: 188,50
 • Totalpris: 2 827 470,00
2016-09-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 118,30
 • Totalpris: 1 774 560,00
2016-09-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 189,11
 • Totalpris: 2 836 605,00
2016-09-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 190,60
 • Totalpris: 2 858 970,00
2016-08-31
Köp av egna aktier.
 • Pris: 187,83
 • Totalpris: 2 817 465,00
2016-08-30
Köp av egna aktier.
 • Pris: 184,93
 • Totalpris: 2 774 010,00
2016-08-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,92
 • Totalpris: 2 758 815,00
2016-08-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 184,33
 • Totalpris: 2 764 935,00
2016-08-25
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,78
 • Totalpris: 2 756 745,00
2016-08-24
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,16
 • Totalpris: 2 732 430,00
2016-08-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,09
 • Totalpris: 2 731 395,00
2016-08-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,52
 • Totalpris: 2 722 740,00
2016-08-18
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,30
 • Totalpris: 2 704 545,00
2016-08-17
Köp av egna aktier.
 • Pris: 183,15
 • Totalpris: 2 747 295,00
2016-08-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,63
 • Totalpris: 2 739 390,00
2016-08-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 182,31
 • Totalpris: 2 734 665,00
2016-08-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,94
 • Totalpris: 2 714 055,00
2016-08-11
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,52
 • Totalpris: 2 707 800,00
2016-08-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: 179,54
 • Totalpris: 2 693 175,00
2016-08-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 178,18
 • Totalpris: 2 672 715,00
2016-08-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 176,57
 • Totalpris: 2 648 610,00
2016-08-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 176,98
 • Totalpris: 2 654 730,00
2016-08-04
Köp av egna aktier.
 • Pris: 178,59
 • Totalpris: 2 678 790,00
2016-08-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,10
 • Totalpris: 2 716 440,00
2016-08-02
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,00
 • Totalpris: 2 715 030,00
2016-08-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 181,44
 • Totalpris: 2 721 645,00
2016-07-29
Köp av egna aktier.
 • Pris: 180,50
 • Totalpris: 2 707 425,00
2016-07-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: 178,99
 • Totalpris: 2 684 865,00
2016-07-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: 178,18
 • Totalpris: 2 672 625,00

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,62 -1,71 -3,57 -2,85 13,19
A.P. Møller - Mærsk A 1,47 -1,58 7,83 16,67 57,14
A.P. Møller - Mærsk B 1,10 -1,57 7,40 18,38 59,21
ABB Ltd -0,05 -4,87 -12,35 -11,54 5,91
AF Gruppen 0,34 -1,97 0,00 -3,56 -3,25
AKVA Group -1,56 -0,32 -0,32 19,70 11,66
Absolent Group -2,22 -6,73 -5,27 -8,66 -10,19
Addtech B 1,60 -2,75 0,00 -0,31 30,60
Ahlsell 2,08 -2,00 -3,92 -8,74 -
Alelion Energy Systems 3,10 12,02 17,68 20,10 33,14
Alfa Laval -0,97 -3,06 2,51 4,43 36,05
Ägare Kapital % Röster %
Industrivärden AB 6,90 23,90
Skanska employees thro... 6,70 4,70
Alecta 6,50 4,60
Lundbergs 4,50 12,30
SEB Funds & Trygg... 2,80 2,00
Swedbank Robur Fonder 2,70 1,90
Norges Bank Investment... 2,50 1,80
AMF Insurance & Funds 2,40 1,70
Carnegie Funds 1,40 1,00
Datum för årsredovisning
2016-12-31
Räntetäckningsgrad
30,84
Räntabilitet eget kapital %
22,25
Balanslikviditet
1,20
Räntabilitet totalt kapital %
7,19
Kassalikviditet
0,72
Ändring eget kapital %
13,58
Soliditet %
25,83
Ändring totalt kapital %
9,05
Kapitalomsättningshast.
1,42
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
139,51
Rörelsemarginal %
4,97
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,94
Andel utdelad vinst %
60,54