Om bolaget (SKA B)

Skanska B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,38 %
 • Utv. idag SEK
  +0,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  237,60
 • Högst
  238,40
 • Lägst
  236,60
 • Antal
  872 888
 • Tid
  17:29:53

Skanska

Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsbolag. Bolaget är verksamma inom bygg och utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Företaget är även aktiva inom BIM (Building Information Management) som innefattar planering och visualisering av projekten. Koncernen har verksamhet på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
VD
Anders Danielsson
Ordförande
Hans Biörck
Hemsida
http://group....
Bransch
Industri
Börsvärde
99 391 057 142 SEK
Skanska B
400 198 357 aktier
Totalt
419 903 072 aktier
Introdatum
1984-01-02

Kommande händelser

2020-03-26
Bolagsstämma
2020-03-27
Ordinarie utdelning Skanska B
 • Utdelning/aktie: 6,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-27
 • Utdelningsdag: 2020-04-02
2020-04-29
Delårsrapport
2020-07-23
Delårsrapport
2020-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-02-07
Årsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2019-07-24
Delårsrapport
2019-04-26
Delårsrapport
2019-03-29
Ordinarie utdelning Skanska B
 • Utdelning/aktie: 6,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-29
 • Utdelningsdag: 2019-04-04
2019-03-28
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-25
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,84 %
 • Röstandel: 3,40 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,14 0,92 4,34 9,90 19,62
2020 Bulkers -1,33 1,37 -5,13 -12,32 -
24Storage 2,05 4,91 3,94 - -
3M Co 0,28 -2,73 -12,16 -5,03 -23,61
51job Inc 0,66 -1,64 -12,60 -1,59 9,66
A. O. Smith Corp 0,30 -0,38 -5,99 -8,26 -15,90
A.P. Møller - Mærsk A 1,27 0,38 -3,03 -10,93 -9,05
A.P. Møller - Mærsk B 1,69 0,73 -1,34 -10,70 -8,58
Aalberts NV 1,19 -0,65 4,92 13,57 35,57
Aallon Group Oyj -1,70 10,53 -13,16 10,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,40 0,73 -0,79 20,96 8,84
Ägare Kapital % Röster %
Industrivärden 7,40 24,30
LE Lundbergföretagen 5,30 12,80
Skanska employees thro... 4,70 3,30
AMF Insurance & Funds 4,60 3,30
Swedbank Robur Funds 4,00 2,80
Alecta 3,80 2,70
BlackRock 2,70 1,90
Vanguard 2,50 1,70
Norges Bank 1,90 1,30
SHB Fonder & Liv 1,70 1,20
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
27,59
Räntabilitet eget kapital %
0,22
Balanslikviditet
1,35
Räntabilitet totalt kapital %
0,06
Kassalikviditet
1,34
Ändring eget kapital %
0,13
Soliditet %
0,26
Ändring totalt kapital %
0,08
Kapitalomsättningshast.
1,37
Bruttomarginal %
0,09
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
0,04
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,04
Andel utdelad vinst %
-