Om bolaget (SKA B)

Skanska B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,54 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,85 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  159,30
 • Högst
  159,90
 • Lägst
  157,05
 • Antal
  765 623
 • Tid
  17:29:57

Skanska

Skanska är ett byggbolag med hemmamarknaderna i Europa, USA och Latinamerika. Företaget bygger bostäder, kontor, sjukhus, vägar, broar och tunnlar. Verksamheten är uppdelad i följande affärsområden:

 • Bygg- och anläggning - Skanskas största och äldsta verksamhetsgren. Det är också ur den som de tre övriga verksamhetsgrenar växt fram.
 • Bostadsutveckling - Utvecklar bostadsprojekt för omedelbar försäljning.
 • Kommersiell fastighetsutveckling - Initierar, utvecklar, hyr ut och säljer kommersiella fastigheter.
 • Infrastrukturutveckling - Utvecklar och investerar i i stora infrastrukturprojekt som vägar, sjukhus, skolor, vindkraftverk och annan social infrastruktur.
VD
Anders Danielsson
Ordförande
Hans Biörck
Hemsida
www.skanska.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
66 533 641 758 SEK
Skanska B
400 177 313 aktier
Totalt
400 177 313 aktier
Introdatum
1984-01-02

Kommande händelser

2019-02-08
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-08
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
2018-05-09
Delårsrapport
2018-04-16
Ordinarie utdelning Skanska B
 • Utdelning/aktie: 8,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-16
 • Utdelningsdag: 2018-04-20
2018-04-13
Bolagsstämma
2018-02-01
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
109 437 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 5 516 000 000
Materiella anläggningstillgångar 6 874 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 7 347 000 000
Summa anläggningstillgångar 19 737 000 000
Kassa och bank 6 998 000 000
Summa omsättningstillgångar 89 700 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 27 064 000 000
Minoritetsintressen 121 000 000
Avsättningar 5 603 000 000
Långfristiga skulder 5 092 000 000
Kortfristiga skulder 71 557 000 000
Årets resultat 4 095 000 000
Total fakturering 157 876 992 000
Rörelseresultat 4 578 000 000
Summa finansnetto 45 000 000
Resultat efter finansiella poster 4 623 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: SHB Funds & Life Insurance
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,60 %
 • Röstandel: 1,10 %
2018-06-27
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 3,54 %
2018-05-15
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 78 819
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 3,52 %
2018-04-12
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-04-10
Köp av egna aktier.
 • Pris: 167,35
 • Totalpris: 1 506 159,00
2018-04-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 163,27
 • Totalpris: 1 469 421,00
2018-04-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 169,68
 • Totalpris: 1 527 102,00
2018-04-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,16
 • Totalpris: 1 495 440,00
2018-03-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,32
 • Totalpris: 1 496 898,00
2018-03-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 167,68
 • Totalpris: 1 509 147,00
2018-03-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 169,25
 • Totalpris: 1 523 250,00
2018-03-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 168,99
 • Totalpris: 1 520 928,00
2018-03-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 170,21
 • Totalpris: 1 531 899,00
2018-03-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 171,68
 • Totalpris: 1 545 129,00
2018-03-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 170,86
 • Totalpris: 1 537 722,00
2018-03-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: 170,72
 • Totalpris: 1 536 498,00
2018-03-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: 169,61
 • Totalpris: 1 526 499,00
2018-03-13
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-03-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,26
 • Totalpris: 1 496 385,00
2018-03-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 162,79
 • Totalpris: 1 465 146,00
2018-03-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 164,98
 • Totalpris: 1 484 847,00
2018-03-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: 163,02
 • Totalpris: 1 467 216,00
2018-03-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: 161,53
 • Totalpris: 1 453 779,00
2018-03-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 165,97
 • Totalpris: 1 493 748,00
2018-03-01
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,49
 • Totalpris: 1 498 401,00
2018-02-28
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,43
 • Totalpris: 1 497 879,00
2018-02-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: 166,59
 • Totalpris: 1 499 301,00
2018-02-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 162,73
 • Totalpris: 1 464 552,00
2018-02-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: 162,84
 • Totalpris: 1 465 551,00
2018-02-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: 162,53
 • Totalpris: 1 462 797,00
2018-02-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: 163,69
 • Totalpris: 1 473 201,00
2018-02-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: 164,53
 • Totalpris: 1 480 797,00
2018-02-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: 164,04
 • Totalpris: 1 476 378,00
2018-02-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: 163,11
 • Totalpris: 1 468 026,00
2018-02-15
Köp av egna aktier.
 • Pris: 161,56
 • Totalpris: 1 454 076,00
2018-02-13
Köp av egna aktier.
 • Pris: 160,37
 • Totalpris: 1 443 348,00
2018-02-13
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-02-12
Köp av egna aktier.
 • Pris: 160,94
 • Totalpris: 1 448 451,00
2018-02-09
Köp av egna aktier.
 • Pris: 160,99
 • Totalpris: 1 448 946,00
2018-02-08
Köp av egna aktier.
 • Pris: 160,21
 • Totalpris: 1 441 899,00
2018-02-07
 • Vem: Fredrik Lundberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,64 %
 • Röstandel: 12,64 %
2018-02-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: 162,30
 • Totalpris: 1 460 673,00
2018-02-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 160,45
 • Totalpris: 1 444 041,00

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 0,67 5,00 -2,00 -10,04
A.P. Møller - Mærsk A 0,18 -0,79 7,30 11,18 -23,79
A.P. Møller - Mærsk B 0,18 -1,14 6,73 11,54 -22,67
ABB Ltd -0,72 -0,32 1,48 -8,07 -24,24
AF Gruppen -0,36 0,73 5,77 10,89 6,18
AKVA Group -0,30 -1,18 -1,18 -0,30 -3,72
Absolent Group -5,65 -3,31 1,74 -4,88 105,26
Addtech B 0,00 5,14 12,82 2,92 -11,47
Ages Industri B 0,00 1,07 20,70 16,62 -26,41
Ahlsell 0,00 0,19 1,52 15,87 3,50
Alelion Energy Systems 0,00 -3,21 -15,62 -32,34 -14,42
Ägare Kapital % Röster %
Skanska employees trou... 7,10 5,00
Industrivärden AB 6,90 23,90
Alecta 5,80 4,10
Lundberg Group 5,30 12,80
Swedbank Robur Funds 5,30 3,80
AMF Insurance & Funds 5,10 3,60
BlackRock 2,20 1,60
Vanguard 2,20 1,60
Carnegie Funds 1,80 1,30
SHB Funds & Life I... 1,60 1,10
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
37,98
Räntabilitet eget kapital %
15,05
Balanslikviditet
1,20
Räntabilitet totalt kapital %
4,40
Kassalikviditet
0,66
Ändring eget kapital %
-1,05
Soliditet %
24,84
Ändring totalt kapital %
2,75
Kapitalomsättningshast.
1,46
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
149,22
Rörelsemarginal %
2,90
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,59
Andel utdelad vinst %
84,60