Om bolaget (SKA B)

Skanska B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,96 %
 • Utv. idag SEK
  +2,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  209,60
 • Högst
  209,60
 • Lägst
  205,00
 • Antal
  1 239 295
 • Tid
  17:29:48

Skanska

Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsbolag. Bolaget är verksamma inom bygg och utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Företaget är även aktiva inom BIM (Building Information Management) som innefattar planering och visualisering av projekten. Koncernen har verksamhet på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
VD
Anders Danielsson
Ordförande
Hans Biörck
Hemsida
http://group....
Bransch
Industri
Börsvärde
87 171 877 747 SEK
Skanska B
400 185 665 aktier
Totalt
419 903 072 aktier
Introdatum
1984-01-02

Kommande händelser

2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-24
Delårsrapport
2019-04-26
Delårsrapport
2019-03-29
Ordinarie utdelning Skanska B
 • Utdelning/aktie: 6,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-29
 • Utdelningsdag: 2019-04-04
2019-03-28
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-25
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,84 %
 • Röstandel: 3,40 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 2,90 5,39 6,22 14,38
2020 Bulkers 0,23 -0,68 8,06 11,54 -
3M Co 0,71 4,01 1,17 -4,96 -12,38
51job Inc -1,21 -8,75 6,42 -7,76 33,52
A. O. Smith Corp -1,70 4,18 6,54 13,83 12,50
A.P. Møller - Mærsk A 1,08 5,71 9,72 6,92 8,45
A.P. Møller - Mærsk B 0,79 5,41 9,42 7,80 8,49
AAR Corp 1,64 0,02 -6,20 -1,59 -9,52
Aalberts NV 0,11 1,07 1,32 4,88 19,51
Aallon Group Oyj 0,00 5,78 2,59 14,42 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -4,45 -4,12 -2,27 3,73 -6,37
Ägare Kapital % Röster %
Industrivärden 7,40 24,30
AMF Insurance & Funds 5,40 3,80
LE Lundbergföretagen 5,30 12,80
Skanska employees thro... 5,30 3,70
Alecta 5,00 3,50
Swedbank Robur Funds 4,40 3,10
Vanguard 2,40 1,70
BlackRock 2,30 1,60
SHB Fonder & Liv 1,70 1,20
Carnegie Funds 1,60 1,20
Datum för årsredovisning
2019-07-24
Räntetäckningsgrad
28,80
Räntabilitet eget kapital %
24,00
Balanslikviditet
1,30
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
1,29
Ändring eget kapital %
9,00
Soliditet %
24,00
Ändring totalt kapital %
0,08
Kapitalomsättningshast.
1,38
Bruttomarginal %
9,00
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
4,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,00
Andel utdelad vinst %
-