Om bolaget (SKA B)

Skanska B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +9,25 %
 • Utv. idag SEK
  +14,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  170,15
 • Högst
  172,05
 • Lägst
  159,00
 • Antal
  2 520 012
 • Tid
  17:29:30

Skanska

Skanska är ett globalt bygg- och projektutvecklingsbolag. Bolaget är verksamma inom bygg och utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Företaget är även aktiva inom BIM (Building Information Management) som innefattar planering och visualisering av projekten. Koncernen har verksamhet på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och USA. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
VD
Anders Danielsson
Ordförande
Hans Biörck
Hemsida
http://group....
Bransch
Industri
Börsvärde
65 399 903 464 SEK
Skanska B
400 198 357 aktier
Totalt
419 903 072 aktier
Introdatum
1984-01-02

Kommande händelser

2020-04-29
Delårsrapport
2020-07-23
Delårsrapport
2020-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-03-27
Ordinarie utdelning Skanska B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-27
 • Utdelningsdag: -
2020-03-26
Bolagsstämma
2020-02-07
Årsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2019-07-24
Delårsrapport
2019-04-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 3,40 1,92 -7,25 -15,92 -6,87
2020 Bulkers 13,64 6,38 -12,28 -40,76 -
24Storage 0,00 -0,99 -5,65 -6,53 -
3M Co 3,77 6,76 -4,99 -17,89 -32,22
51job Inc 2,22 8,47 -5,03 -24,77 -24,12
A. O. Smith Corp 4,92 6,31 -6,04 -15,26 -27,32
A.P. Møller - Mærsk A 5,00 9,94 2,14 -30,47 -18,65
A.P. Møller - Mærsk B 4,97 9,55 3,67 -29,44 -16,70
Aalberts NV 1,56 8,14 -18,68 -41,56 -27,93
Aallon Group Oyj 1,81 1,35 -10,69 -19,10 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 7,62 10,26 -8,63 -24,37 -16,18
Ägare Kapital % Röster %
Industrivärden 7,40 24,30
LE Lundbergföretagen 5,30 12,80
Skanska employees thro... 4,70 3,30
AMF Insurance & Funds 4,60 3,30
Swedbank Robur Funds 4,00 2,80
Alecta 3,80 2,70
BlackRock 2,70 1,90
Vanguard 2,50 1,70
Norges Bank 1,90 1,30
SHB Fonder & Liv 1,70 1,20
Datum för årsredovisning
2020-02-07
Räntetäckningsgrad
2 759,42
Räntabilitet eget kapital %
22,49
Balanslikviditet
135,12
Räntabilitet totalt kapital %
5,82
Kassalikviditet
133,61
Ändring eget kapital %
12,52
Soliditet %
26,20
Ändring totalt kapital %
8,36
Kapitalomsättningshast.
137,16
Bruttomarginal %
9,43
Varulagrets oms. hast.
0,65
Rörelsemarginal %
4,30
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,25
Andel utdelad vinst %
0,00