Om bolaget (MING)

SpareBank 1 SMN

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,40 %
 • Utv. idag NOK
  -0,40 NOK
 • Köp
  100,00
 • Sälj
  101,80
 • Senast
  100,60
 • Högst
  101,60
 • Lägst
  100,40
 • Antal
  114 923
 • Tid
  19:01:50

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för mot aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
VD
Finn Haugan
Ordförande
Kjell Bjordal
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Finans
Börsvärde
13 113 480 743 NOK
SpareBank 1 SMN
129 836 443 aktier
Totalt
129 836 443 aktier
Introdatum
1994-05-02

Kommande händelser

2021-02-05
Årsrapport
2021-03-25
Bolagsstämma
2021-05-07
Delårsrapport
2021-08-11
Delårsrapport
2021-10-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-10-30
Delårsrapport
2020-08-11
Delårsrapport
2020-05-08
Delårsrapport
2020-03-27
Ordinarie utdelning SpareBank 1 SMN
 • Utdelning/aktie: 5,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-27
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-03-26
Bolagsstämma
2020-02-05
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,89 0,27 3,43 7,82 9,37
180 Degree Capital Corp -1,39 0,31 11,93 11,93 -1,09
1st Constitution Bancorp -1,99 -8,11 -14,36 28,57 -26,81
1st Source Corp -1,20 1,22 5,11 31,48 -15,76
360 DigiTech Inc 4,24 9,95 24,43 23,46 52,19
49 North Resources Inc 0,00 0,00 21,05 -11,54 283,33
A-Mark Precious Metals Inc -1,31 0,74 -6,61 -23,42 230,86
ABG Sundal Collier Holding -1,53 -3,01 5,23 9,34 59,80
ABN Amro Bank NV -1,76 -3,57 3,53 19,00 -47,33
Aareal Bank AG -0,94 -2,63 -3,15 17,82 -32,37
Aberdeen International Inc -5,41 25,00 218,18 337,50 337,50
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-