Om bolaget (SEB A)

SEB A

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,34 %
 • Utv. i dag SEK
  -1,24 SEK
 • Köp
  91,26
 • Sälj
  91,30
 • Senast
  91,30
 • Högst
  92,44
 • Lägst
  91,12
 • Antal
  2 204 172
 • Tid
  11:33:43

SEB

SEB är en nordisk finansiell koncern som tillhandahåller finansiella tjänster och hanterar finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner. Verksamheten är indelad i fem divisioner:

 • Stora företag och Institutioner: Tjänster riktade itll stora företagskunder och institutioner i ett 20-tal länder främst i Norden och Tyskland.
 • Kontorsrörelse: Banktjänster och rådgivning för privatpersoner samt små- och medelstora företag i Sverige samt kortverksamhet i Norden.
 • Kapitalförvaltning: Kapitalförvaltning och private banking-tjänster för institutioner och kapitalstarka personer i Norden.
 • Liv: Ansvarar för liv- och pensionsförsäkringsverksamheten främst i Sverige, Danmark, Baltikum.
 • Baltikum: Banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små- och medelstora företag i Baltikum
VD
Johan Torgeby
Ordförande
Marcus Wallenberg
Hemsida
www.sebgroup.com
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
203 062 183 961 SEK
SEB C
24 152 508 aktier
SEB A
2 170 019 294 aktier
Totalt
2 194 171 802 aktier
Introdatum
1979-01-02

Kommande händelser

2018-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-17
Delårsrapport
2018-04-30
Delårsrapport
2018-03-27
Ordinarie utdelning SEB C
 • Utdelning/aktie: 5,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-27
 • Utdelningsdag: 2018-04-04
2018-03-27
Ordinarie utdelning SEB A
 • Utdelning/aktie: 5,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-27
 • Utdelningsdag: 2018-04-04
2018-03-26
Bolagsstämma
2018-01-31
Årsrapport
2017-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 620 645 888 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 2 620 645 888 000
Eget kapital 140 976 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat 10 618 000 000
Total fakturering 43 771 000 000
Rörelseresultat 14 867 000 000
Summa finansnetto 0
Resultat efter finansiella poster 14 867 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-04-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 87,24
 • Totalpris: 30 969 881,00
2018-04-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: 85,54
 • Totalpris: 139 007 375,00
2018-03-20
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-03-01
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-02-19
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-02-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: 99,98
 • Totalpris: 104 698 960,00
2018-02-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 101,10
 • Totalpris: 104 422 328,00
2017-11-14
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 533 024
 • Aktiekapital: 4,93 %
 • Röstandel: 4,98 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,21 0,07 -4,55 -1,21 -5,67
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 7,03 5,38 2,43
A Group of Retail Assets B 0,00 0,00 58,51 56,84 32,44
ABG Sundal Collier Holding -0,56 -5,88 -8,97 -10,36 -8,49
ALM Equity -2,50 -0,51 -1,52 -5,34 4,84
ALM Equity Pref -0,20 -0,20 -3,22 -3,69 -5,97
Admiral Capital B 0,00 -0,54 8,24 3,37 8,24
Aega 0,00 10,31 10,31 9,18 -1,83
Akelius Residential Pref 0,00 0,60 0,00 -2,59 -0,15
Aker 0,15 -2,60 0,60 8,19 109,32
Aktia Bank Abp 0,47 1,30 -2,05 3,24 -8,70
Ägare Kapital % Röster %
Investor 20,80 20,80
Alecta Pension Insurance 6,60 6,60
Trygg Stiftelsen 5,20 5,30
Swedbank Robur Funds 4,50 4,50
AMF Insurance & Funds 4,30 4,30
BlackRock 2,20 2,20
54501 Eget Aktieinnehav 1,40 1,40
Nordea Funds 1,30 1,30
SEB Funds 1,30 1,30
Vanguard 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
20,91
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-89,79
Soliditet %
0,56
Ändring totalt kapital %
-2,33
Kapitalomsättningshast.
0,02
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
49,78
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
35,62
Andel utdelad vinst %
77,67