Om bolaget (SEB A)

SEB A

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,55 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  90,74
 • Högst
  91,62
 • Lägst
  90,62
 • Antal
  4 193 071
 • Tid
  17:29:34

SEB

SEB är en nordisk finansiell koncern som tillhandahåller finansiella tjänster och hanterar finansiella risker och transaktioner för företag och privatpersoner. Verksamheten är indelad i fem divisioner:

 • Stora företag och Institutioner: Tjänster riktade itll stora företagskunder och institutioner i ett 20-tal länder främst i Norden och Tyskland.
 • Kontorsrörelse: Banktjänster och rådgivning för privatpersoner samt små- och medelstora företag i Sverige samt kortverksamhet i Norden.
 • Kapitalförvaltning: Kapitalförvaltning och private banking-tjänster för institutioner och kapitalstarka personer i Norden.
 • Liv: Ansvarar för liv- och pensionsförsäkringsverksamheten främst i Sverige, Danmark, Baltikum.
 • Baltikum: Banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små- och medelstora företag i Baltikum
VD
Johan Torgeby
Ordförande
Marcus Wallenberg
Hemsida
www.sebgroup.com
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
200 291 879 146 SEK
SEB C
24 152 508 aktier
SEB A
2 170 019 294 aktier
Totalt
2 194 171 802 aktier
Introdatum
1979-01-02

Kommande händelser

2019-01-30
Årsrapport
2019-04-30
Delårsrapport
2019-07-12
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-17
Delårsrapport
2018-04-30
Delårsrapport
2018-03-27
Ordinarie utdelning SEB C
 • Utdelning/aktie: 5,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-27
 • Utdelningsdag: 2018-04-04
2018-03-27
Ordinarie utdelning SEB A
 • Utdelning/aktie: 5,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-27
 • Utdelningsdag: 2018-04-04
2018-03-26
Bolagsstämma
2018-01-31
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 559 596 032 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 2 559 596 032 000
Eget kapital 143 924 992 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat 16 244 000 000
Total fakturering 45 609 000 000
Rörelseresultat 22 702 000 000
Summa finansnetto 0
Resultat efter finansiella poster 1 896 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-04-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 87,24
 • Totalpris: 30 969 881,00
2018-04-03
Köp av egna aktier.
 • Pris: 85,54
 • Totalpris: 139 007 375,00
2018-03-20
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-03-01
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-02-19
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-02-06
Köp av egna aktier.
 • Pris: 99,98
 • Totalpris: 104 698 960,00
2018-02-05
Köp av egna aktier.
 • Pris: 101,10
 • Totalpris: 104 422 328,00

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 0,67 5,00 -2,00 -10,04
ABG Sundal Collier Holding -0,64 0,00 3,45 -11,43 -27,46
ALM Equity 0,00 2,12 12,21 -3,50 4,32
ALM Equity Pref -0,41 0,00 0,21 -0,41 -3,96
Admiral Capital B 0,00 1,54 2,59 7,03 16,47
Aega 0,00 0,00 14,97 0,94 10,26
Akelius Residential Pref -0,15 0,88 5,53 2,38 1,78
Aker -0,68 5,63 28,76 -8,35 30,35
Aktia Bank Abp -0,42 1,50 6,15 18,60 -0,73
Alm. Brand 1,47 2,99 13,37 4,16 -26,04
Amasten Fastighets -0,23 0,70 4,85 5,37 18,36
Ägare Kapital % Röster %
Investor 20,80 20,80
Alecta Pension Insurance 7,00 7,10
Trygg Stiftelsen 5,20 5,30
Swedbank Robur Funds 4,30 4,40
AMF Insurance & Funds 4,10 4,10
BlackRock 2,20 2,30
SEB Funds 1,60 1,60
54501 Eget Aktieinnehav 1,40 1,40
Nordea Funds 1,30 1,30
Vanguard 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
11,40
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
2,09
Soliditet %
5,62
Ändring totalt kapital %
-2,33
Kapitalomsättningshast.
0,02
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
49,78
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
35,62
Andel utdelad vinst %
77,67