Om bolaget (HOLM A)

Holmen A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,48 %
 • Utv. idag SEK
  +3,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  206,00
 • Högst
  207,00
 • Lägst
  200,00
 • Antal
  1 945
 • Tid
  17:29:44

Holmen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror samt bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi Verksamheten utgörs av tre produktinriktade och två råvaruinriktade affärsområden. Europa är huvudmarknaden.

 • Iggesund Paperboard producerar kartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål.
 • Holmen Paper tillverkar tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar
 • Holmen Timber tillverkar trävaror vid två svenska sågverk.
 • Holmen Skog ansvarar för koncernens skogar på drygt en miljon hektar. Holmen Energi ansvarar för koncernens vatten- och vindkrafttillgångar samt för att utveckla koncernens verksamhet inom energiområdet.
VD
Henrik Sjölund
Ordförande
Fredrik Lundberg
Hemsida
www.holmen.com
Bransch
Material
Börsvärde
32 981 944 428 SEK
Holmen B
124 265 856 aktier
Holmen A
45 246 468 aktier
Totalt
169 512 324 aktier
Introdatum
1979-01-02

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-10-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Holmen B
 • Utdelning/aktie: 6,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-04-12
Ordinarie utdelning Holmen A
 • Utdelning/aktie: 6,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-01-31
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
34 891 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 90 000 000
Materiella anläggningstillgångar 26 909 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 794 000 000
Summa anläggningstillgångar 28 793 000 000
Kassa och bank 356 000 000
Summa omsättningstillgångar 6 098 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 22 035 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 701 000 000
Långfristiga skulder 6 202 000 000
Kortfristiga skulder 5 952 000 000
Årets resultat 1 668 000 000
Totala intäkter 17 269 000 000
Rörelseresultat 2 166 000 000
Summa finansnetto -53 000 000
Resultat efter finansiella poster 2 113 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
Afarak Group Oyj 0,85 0,73 -0,24 4,82 -18,76
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,84 -3,27 -4,83 0,85 -21,22
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,15 -2,07 -7,67 -0,45 -24,34
Archelon 13,33 -12,82 -13,92 -4,23 -54,67
Arctic Minerals -0,57 -4,66 -3,33 -13,97 -7,20
Arctic Paper -0,86 0,00 2,68 -21,77 -33,65
Auriant Mining -1,74 -3,00 0,44 -15,99 -4,64
Avocet Mining PLC 0,00 0,00 -3,72 -24,51 -5,76
Bayn Europe -2,89 5,59 -0,98 176,26 259,52
aXichem A -2,24 11,51 7,83 -9,77 220,41
Ägare Kapital % Röster %
L E Lundbergföretagen 32,90 61,60
Kempestiftelserna 7,00 17,00
Carnegie fonder (Sverige) 5,10 1,50
Nordea fonder 3,30 1,00
Alecta 2,90 0,80
Lannebo fonder 2,30 0,70
Swedbank Robur fonder 2,20 0,70
DFA fonder (USA) 1,60 0,50
Vanguard (USA) 1,50 0,50
Norges Bank Investment... 1,10 0,30
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
63,00
Räntabilitet eget kapital %
9,97
Balanslikviditet
1,00
Räntabilitet totalt kapital %
6,67
Kassalikviditet
0,49
Ändring eget kapital %
6,44
Soliditet %
63,54
Ändring totalt kapital %
5,79
Kapitalomsättningshast.
0,48
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
4,78
Rörelsemarginal %
13,74
Kundfordringar oms. hast.
8,99
Nettomarginal %
13,08
Andel utdelad vinst %
50,45