Om bolaget (HOLM A)

Holmen A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,37 %
 • Utv. idag SEK
  -3,00 SEK
 • Köp
  216,00
 • Sälj
  219,00
 • Senast
  216,00
 • Högst
  219,00
 • Lägst
  212,00
 • Antal
  938
 • Tid
  15:29:45

Holmen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar och säljer tryckpapper, kartonger och trävaror. Verksamheten är indelad i fem affärssegment: Iggesund Paperboard, Holmen Paper, Holmen Timber, Holmen Skog och Holmen Energi. Holmens affärsidé är att äga skogsmarken på ett hållbart sätt och förädla tillgångarna på ett effektivt och miljövänligt sätt. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.
VD
Henrik Sjölund
Ordförande
Fredrik Lundberg
Hemsida
https://www.h...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
34 339 643 781 SEK
Holmen B
124 265 856 aktier
Holmen A
45 246 468 aktier
Totalt
169 512 324 aktier
Introdatum
1979-01-02

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-10-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Holmen A
 • Utdelning/aktie: 6,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-04-12
Ordinarie utdelning Holmen B
 • Utdelning/aktie: 6,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-01-31
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,28 -1,96 -1,68 -4,18 1,36
Afarak Group Oyj -1,20 -0,33 3,66 9,41 -5,52
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,86 1,46 0,66 2,68 4,94
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,14 1,41 1,84 0,42 1,55
Air Liquide SA 0,70 -0,28 0,78 3,95 12,82
Akzo Nobel NV -0,46 -1,63 0,48 2,36 5,20
Aperam SA 1,82 1,69 -3,70 -21,68 -38,27
ArcelorMittal SA 2,41 1,00 0,28 -27,52 -39,55
Arctic Minerals -1,13 -1,41 -1,13 -3,06 4,49
Arctic Paper -0,56 -6,82 11,99 5,65 -27,55
Arkema SA 0,56 -0,93 2,21 -13,38 -20,62
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-08
Räntetäckningsgrad
62,79
Räntabilitet eget kapital %
0,10
Balanslikviditet
1,21
Räntabilitet totalt kapital %
0,06
Kassalikviditet
0,63
Ändring eget kapital %
0,07
Soliditet %
0,63
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
0,43
Bruttomarginal %
0,51
Varulagrets oms. hast.
0,24
Rörelsemarginal %
0,15
Kundfordringar oms. hast.
0,14
Nettomarginal %
0,14
Andel utdelad vinst %
-