Om bolaget (AFK)

Arendals Fossekompani

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,76 %
 • Utv. idag NOK
  +10,00 NOK
 • Köp
  260,00
 • Sälj
  286,00
 • Senast
  276,00
 • Högst
  282,00
 • Lägst
  266,00
 • Antal
  11 576
 • Tid
  16:30:02

Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani är ett norskt bolag verksamma inom energisektorn. Störst verksamhet är koncentrerad till Arendals vattendrag i Norge där bolaget äger och förvaltar över vattenkraftverk. Utöver är bolaget en långsiktig investerare med ägarandelar i mindre företag specialiserade mot leverans av tekniska lösningar inom olje- och gasindustrin. Bolaget grundades under 1986 och har sitt huvudkontor i Arendal.
VD
Ørjan Svanevik
Ordförande
Jon Hindar
Hemsida
https://arend...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
21 298 440 184 NOK
Arendals Fossekompani
55 995 250 aktier
Totalt
80 069 324 aktier
Introdatum
1991-07-15

Kommande händelser

2021-08-20
Delårsrapport
2021-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-06
Bolagsstämma
2021-05-06
Delårsrapport
2021-02-16
Ordinarie utdelning Arendals Fossekompani
 • Utdelning/aktie: 0,70 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-16
 • Utdelningsdag: 2021-02-24
2021-02-12
Årsrapport
2020-11-17
Ordinarie utdelning Arendals Fossekompani
 • Utdelning/aktie: 0,64 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-17
 • Utdelningsdag: 2020-11-23
2020-11-13
Delårsrapport
2020-09-28
Extra bolagsstämma
2020-08-24
Ordinarie utdelning Arendals Fossekompani
 • Utdelning/aktie: 0,56 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-24
 • Utdelningsdag: 2020-08-31
2020-08-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,85 -1,38 -2,26 10,49 49,23
A2A SpA 1,87 2,62 11,55 20,37 38,73
AES Corp 3,89 -1,32 -11,29 -11,69 116,09
ALLETE Inc 0,60 -0,97 -0,23 8,43 42,07
Acea SpA 0,20 0,10 3,30 14,74 15,54
Advent Technologies Holdings Inc 0,22 -17,05 -26,83 -33,04 -
Aega 0,00 -10,16 -21,23 -31,14 94,92
Algonquin Power & Utilities Corp 1,52 -3,21 -5,36 -11,16 15,56
Algonquin Power & Utilities Corp 1,09 -3,13 -8,33 -15,30 -0,69
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,40 -0,40 2,27 7,36 47,44
Alliant Energy Corp -0,21 -2,04 1,07 17,69 23,63
Ägare Kapital % Röster %
Ulfoss Invest 26,30 26,30
Havfonn 26,00 26,00
Must Invest 25,20 25,20
Arendals Fossekompani 2,30 2,30
Intertrade Shipping 1,30 1,30
Svanhild og Arne Musts... 1,20 1,20
Fondsfinans Pensjonskasse 0,90 0,90
Fabulous 0,80 0,80
Cat Invest 0,70 0,70
Per-Dietrich Johansen 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
2021-02-12
Räntetäckningsgrad
222,02
Räntabilitet eget kapital %
4,78
Balanslikviditet
199,59
Räntabilitet totalt kapital %
1,70
Kassalikviditet
168,80
Ändring eget kapital %
17,05
Soliditet %
55,90
Ändring totalt kapital %
14,66
Kapitalomsättningshast.
51,34
Bruttomarginal %
62,44
Varulagrets oms. hast.
18,98
Rörelsemarginal %
5,20
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,31
Andel utdelad vinst %
54,42