Om bolaget (AFK)

Arendals Fossekompani

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,23 %
 • Utv. idag NOK
  -80,00 NOK
 • Köp
  3 500,00
 • Sälj
  3 540,00
 • Senast
  3 500,00
 • Högst
  3 540,00
 • Lägst
  3 320,00
 • Antal
  174
 • Tid
  14:04:23

Arendals Fossekompani

Arendals Fossekompani är ett norskt bolag verksamma inom energisektorn. Störst verksamhet är koncentrerad till Arendals vattendrag i Norge där bolaget äger och förvaltar över vattenkraftverk. Utöver är bolaget en långsiktig investerare med ägarandelar i mindre företag specialiserade mot leverans av tekniska lösningar inom olje- och gasindustrin. Bolaget grundades under 1986 och har sitt huvudkontor i Arendal.
VD
Ørjan Svanevik
Ordförande
Øyvin Brøymer
Hemsida
https://arend...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
8 018 519 800 NOK
Arendals Fossekompani
2 239 810 aktier
Totalt
2 239 810 aktier
Introdatum
1980-01-02

Kommande händelser

2020-11-13
Delårsrapport
2021-02-12
Årsrapport
2021-05-06
Bolagsstämma
2021-05-06
Delårsrapport
2021-08-20
Delårsrapport
2021-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-09-28
Extra bolagsstämma
2020-08-24
Ordinarie utdelning Arendals Fossekompani
 • Utdelning/aktie: 14,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-24
 • Utdelningsdag: 2020-08-31
2020-08-20
Delårsrapport
2020-05-08
Ordinarie utdelning Arendals Fossekompani
 • Utdelning/aktie: 56,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-08
 • Utdelningsdag: 2020-05-19
2020-05-07
Bolagsstämma
2020-05-07
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport
2019-11-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,27 0,15 1,90 2,02 5,06
A2A SpA 0,24 -2,42 -6,94 -12,90 -32,81
AES Corp 1,15 1,86 10,97 29,68 19,70
ALLETE Inc 2,26 0,28 3,82 -9,55 -37,59
Acea SpA -1,22 -5,13 -2,35 -1,79 -3,51
Aega -1,12 7,32 -7,37 43,09 50,43
Algonquin Power & Utilities Corp 1,55 0,90 10,22 16,77 13,56
Algonquin Power & Utilities Corp 1,67 0,34 8,95 14,50 13,93
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,26 2,82 7,50 9,26 -2,12
Alliant Energy Corp 0,91 2,00 11,28 5,90 4,25
AltaGas Ltd 0,91 7,69 4,81 5,88 -10,99
Ägare Kapital % Röster %
Ulfoss Invest 26,30 26,30
Havfonn 26,00 26,00
Must Invest 25,20 25,20
Arendals Fossekompani 2,30 2,30
Intertrade Shipping 1,30 1,30
Svanhild og Arne Musts... 1,20 1,20
Fondsfinans Pensjonskasse 0,90 0,90
Fabulous 0,80 0,80
Cat Invest 0,70 0,70
Per-Dietrich Johansen 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
2020-08-20
Räntetäckningsgrad
160,45
Räntabilitet eget kapital %
4,44
Balanslikviditet
200,82
Räntabilitet totalt kapital %
1,53
Kassalikviditet
169,49
Ändring eget kapital %
-1,83
Soliditet %
47,95
Ändring totalt kapital %
7,27
Kapitalomsättningshast.
64,38
Bruttomarginal %
55,82
Varulagrets oms. hast.
14,92
Rörelsemarginal %
3,30
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,38
Andel utdelad vinst %
-