Om bolaget (HIDDN)

Hiddn Solutions

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,28 %
 • Utv. idag NOK
  +0,0065 NOK
 • Köp
  0,1250
 • Sälj
  0,1295
 • Senast
  0,1295
 • Högst
  0,1400
 • Lägst
  0,1250
 • Antal
  79 800
 • Tid
  10:41:13

Hiddn Solutions

Hiddn Solutions är ett norskt bolag som utvecklar, tillverkar och levererar hårdvarubaserad kryptering till kunder inom försvarsindustrin och institutioner. Produkterna säljs idag utifrån bolagets licensierade krypteringsteknik som säkrar filer och data på kundernas datorer, hårddiskar, USB samt andra lämpliga enheter. Bolaget etablerades 1998 och har idag sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Øystein Tvenge (tf)
Ordförande
Øystein Tvenge
Hemsida
https://hiddn...
Bransch
Teknik
Börsvärde
14 217 262 NOK
Hiddn Solutions
115 587 501 aktier
Totalt
115 587 501 aktier
Introdatum
2001-07-16

Kommande händelser

2019-09-04
Extra bolagsstämma
2019-11-08
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-16
Delårsrapport
2019-07-01
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,24
 • Handlas utan rätt: 2019-07-01
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-30
Bolagsstämma
2019-05-16
Ordinarie utdelning Hiddn Solutions
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-05-15
Delårsrapport
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-10-09
 • Vem: Øystein Tvenge and affiliated companies
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,92 %
 • Röstandel: 15,92 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 0,06 -3,80 -2,80 -5,31
01 Communique Laboratory Inc 0,00 0,00 -4,35 10,00 29,41
21Vianet Group Inc 2,93 -2,90 -1,54 -20,32 -24,03
24SevenOffice -0,33 -7,10 -0,66 7,50 115,00
2U Inc 5,12 8,93 -55,39 -56,52 -78,35
3D Systems Corp 2,34 -0,14 -20,02 -17,67 -65,70
58.com Inc 4,02 2,45 -4,13 -4,96 -22,47
5th Planet Games 0,00 -6,25 -20,69 -9,69 -71,72
8x8 Inc -0,36 -2,14 0,08 7,16 10,76
A10 Networks Inc -0,28 -1,68 -7,28 11,80 1,59
Ability Inc 2,46 -3,17 -26,24 -50,77 -85,81
Ägare Kapital % Röster %
J.P. MORGAN BANK LUXEM... 15,90 15,90
TVENGE TORSTEIN INGVALD 13,20 13,20
DALLAS ASSET MANAGEMENT 6,80 6,80
IMMOB DRIFT AS 5,90 5,90
WOLLEBEKKGRUPPEN AS 4,40 4,40
CHAMAR AS 3,10 3,10
EILIHA AS 2,70 2,70
TVENGE MARIANNE 2,40 2,40
HOLTEØY AS 2,20 2,20
TVEDT EQUITY AS 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
2019-05-15
Räntetäckningsgrad
-31,02
Räntabilitet eget kapital %
610,00
Balanslikviditet
0,57
Räntabilitet totalt kapital %
-84,00
Kassalikviditet
0,40
Ändring eget kapital %
-200,00
Soliditet %
-13,00
Ändring totalt kapital %
0,14
Kapitalomsättningshast.
0,48
Bruttomarginal %
54,00
Varulagrets oms. hast.
0,42
Rörelsemarginal %
-169,00
Kundfordringar oms. hast.
0,11
Nettomarginal %
-177,00
Andel utdelad vinst %
-