Om bolaget (CBRAIN)

CBRAIN

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,29 %
 • Utv. idag DKK
  -0,10 DKK
 • Köp
  33,80
 • Sälj
  33,90
 • Senast
  33,80
 • Högst
  33,80
 • Lägst
  33,80
 • Antal
  3
 • Tid
  09:00:01

cBrain

cBrain levererar individuella IT-lösningar, som optimerar processer och arbetsgång.

VD
Per Tejs Knudsen
Ordförande
Henrik Hvidtfeldt
Hemsida
www.cbrain.dk
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
678 000 000 DKK
CBRAIN
20 000 000 aktier
Totalt
20 000 000 aktier
Introdatum
2006-02-22

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Ordinarie utdelning CBRAIN
 • Utdelning/aktie: 0,11 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-04-29
2019-04-24
Delårsrapport
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
0
Immateriella anläggningstillgångar 33 600 000
Materiella anläggningstillgångar 11 500 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 45 100 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 59 400 000
Summa tillgångar 104 600 000
Eget kapital 85 300 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 7 400 000
Kortfristiga skulder 11 900 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,37 1,72 -4,18 0,77 -1,28
ALLGON B -2,02 -0,68 25,94 49,15 6,59
Acconeer 1,50 2,36 -3,10 -13,03 -17,61
Addnode Group B 0,00 5,65 7,94 21,05 79,69
Advenica AB 0,00 1,87 -1,80 -22,14 -74,45
Agillic 1,56 1,96 -10,34 -9,09 -29,37
Alcadon Group 0,00 -2,80 -4,14 -4,14 -44,29
Anoto Group 1,38 -6,02 -9,97 -58,30 -72,66
Apptix 6,40 10,83 6,40 5,56 82,19
Arbona A 0,00 -8,70 0,00 -19,23 -3,67
Arbona B 0,00 0,00 -4,63 -20,16 14,44
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-