Om bolaget (TRYG)

Tryg

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,06 %
 • Utv. i dag DKK
  +0,10 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  173,80
 • Högst
  174,20
 • Lägst
  173,30
 • Antal
  292 337
 • Tid
  16:59:36

Tryg

Tryg är ett försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, garantiförsäkringar och tilläggstjänster till privat- och företagskunder. Bolaget är verksamt i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

VD
Morten Hübbe
Ordförande
Jørgen Huno Rasmussen
Hemsida
www.tryg.com
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
52 483 106 036 DKK
Tryg
302 147 991 aktier
Totalt
302 147 991 aktier
Introdatum
2005-10-14

Kommande händelser

2019-03-15
Bolagsstämma
2019-04-10
Delårsrapport
2019-07-10
Delårsrapport
2019-10-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-01-23
Ordinarie utdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-23
 • Utdelningsdag: 2019-01-25
2019-01-22
Årsrapport
2018-10-12
Ordinarie utdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-12
 • Utdelningsdag: 2018-10-16
2018-10-11
Delårsrapport
2018-07-11
Ordinarie utdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-11
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-07-10
Delårsrapport
2018-04-12
Interimsutdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-12
 • Utdelningsdag: 2018-04-16
2018-04-12
Ordinarie utdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-12
 • Utdelningsdag: 2018-04-16
2018-04-11
Delårsrapport
2018-03-19
Interimsutdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,60 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-19
 • Utdelningsdag: 2018-03-21
2018-03-19
Exkl. interrimsutdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 3,31 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-19
 • Utdelningsdag: 2018-03-21
2018-03-16
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
56 545 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 510 700 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,21 1,89 5,83 8,95 1,12
ABG Sundal Collier Holding -2,38 -4,21 -12,67 -16,33 -34,40
ALM Equity 1,19 -3,41 -11,92 -10,05 -17,48
ALM Equity Pref 0,21 0,21 0,00 2,54 -6,28
Admiral Capital B 0,51 1,02 -0,50 7,03 16,47
Aega 0,00 -5,00 -11,21 2,70 10,47
Akelius Residential Pref 0,29 0,44 1,02 6,79 5,49
Aker -1,11 1,95 3,99 26,46 41,63
Aktia Bank Abp 0,22 -3,65 -2,43 0,98 -2,43
Alm. Brand 0,00 -0,88 3,70 3,70 -21,10
Amasten Fastighets 0,87 5,00 6,94 6,94 35,88
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-