Om bolaget (TRYG)

Tryg

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,93 %
 • Utv. i dag DKK
  -1,50 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  160,20
 • Högst
  160,20
 • Lägst
  157,80
 • Antal
  588 280
 • Tid
  16:59:51

Tryg

Tryg är ett försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, garantiförsäkringar och tilläggstjänster till privat- och företagskunder. Bolaget är verksamt i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

VD
Morten Hübbe
Ordförande
Jørgen Huno Rasmussen
Hemsida
www.tryg.com
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
48 404 108 158 DKK
Tryg
302 147 991 aktier
Totalt
302 147 991 aktier
Introdatum
2005-10-14

Kommande händelser

2018-10-11
Delårsrapport
2019-01-22
Årsrapport
2019-03-15
Bolagsstämma
2019-04-10
Delårsrapport
2019-07-10
Delårsrapport
2019-10-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-11
Ordinarie utdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-11
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-07-10
Delårsrapport
2018-04-12
Interimsutdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-12
 • Utdelningsdag: 2018-04-16
2018-04-12
Ordinarie utdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-12
 • Utdelningsdag: 2018-04-16
2018-04-11
Delårsrapport
2018-03-19
Exkl. interrimsutdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 3,31 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-19
 • Utdelningsdag: 2018-03-21
2018-03-19
Interimsutdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,60 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-19
 • Utdelningsdag: 2018-03-21
2018-03-16
Bolagsstämma
2018-01-23
Årsrapport
2017-11-10
Delårsrapport
2017-10-11
Interimsutdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,60 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2017-10-11
 • Utdelningsdag: 2017-10-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
51 367 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 511 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,10 1,61 0,60 8,34 2,85
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,77 1,55 0,77 -2,96
A Group of Retail Assets B -1,67 -5,85 -10,15 -2,75 -24,68
ABG Sundal Collier Holding -0,35 -0,87 -1,04 -4,50 2,32
ALM Equity 0,51 -1,00 -9,17 -3,88 -13,91
ALM Equity Pref 0,00 0,49 0,00 0,00 -8,04
Admiral Capital B 0,00 0,00 -1,69 6,06 -2,78
Aega -7,07 -5,15 -6,12 3,95 -23,33
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,59 0,15 2,09
Aker 4,76 8,36 13,08 20,60 126,88
Aktia Bank Abp -0,22 0,33 -1,18 13,19 0,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-