Om bolaget (TRYG)

Tryg

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,19 %
 • Utv. i dag DKK
  -0,30 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  161,00
 • Högst
  162,30
 • Lägst
  160,90
 • Antal
  424 200
 • Tid
  16:59:36

Tryg

Tryg är ett försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, garantiförsäkringar och tilläggstjänster till privat- och företagskunder. Bolaget är verksamt i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

VD
Morten Hübbe
Ordförande
Jørgen Huno Rasmussen
Hemsida
www.tryg.com
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
48 736 470 948 DKK
Tryg
302 147 991 aktier
Totalt
302 147 991 aktier
Introdatum
2005-10-14

Kommande händelser

2019-01-22
Årsrapport
2019-03-15
Bolagsstämma
2019-04-10
Delårsrapport
2019-07-10
Delårsrapport
2019-10-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-10-12
Ordinarie utdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-12
 • Utdelningsdag: 2018-10-16
2018-10-11
Delårsrapport
2018-07-11
Ordinarie utdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-11
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-07-10
Delårsrapport
2018-04-12
Interimsutdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-12
 • Utdelningsdag: 2018-04-16
2018-04-12
Ordinarie utdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,65 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-12
 • Utdelningsdag: 2018-04-16
2018-04-11
Delårsrapport
2018-03-19
Interimsutdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 1,60 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-19
 • Utdelningsdag: 2018-03-21
2018-03-19
Exkl. interrimsutdelning Tryg
 • Utdelning/aktie: 3,31 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-19
 • Utdelningsdag: 2018-03-21
2018-03-16
Bolagsstämma
2018-01-23
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
51 367 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 511 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,07 -2,73 -4,26 -9,57 -9,52
ABG Sundal Collier Holding 0,00 -6,44 -9,73 -21,74 -19,64
ALM Equity 0,00 -7,45 -10,77 -15,53 -1,14
ALM Equity Pref -0,41 1,24 0,41 -2,77 -1,55
Admiral Capital B 0,00 -0,54 -1,61 3,98 7,65
Aega -5,50 -0,53 16,67 -5,50 13,86
Akelius Residential Pref 0,31 -0,61 -0,76 -4,09 -0,46
Aker 3,29 -5,35 -15,83 -25,15 32,92
Aktia Bank Abp -0,11 -3,43 -0,22 3,56 -2,28
Alm. Brand 2,20 -1,73 -12,93 -4,30 -32,63
Amasten Fastighets 0,94 5,93 8,33 -1,38 31,60
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-