Om bolaget (NZYM B)

Novozymes B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,28 %
 • Utv. idag DKK
  -1,10 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  390,40
 • Högst
  393,00
 • Lägst
  388,70
 • Antal
  263 435
 • Tid
  16:59:49

Novozymes

Novozymes är ett biokemibolag. Idag utvecklar bolaget enzymer och diverse mikroorganismer för industriellt bruk. Enzymerna är ett protein som används inom ett flertal olika branscher, huvudsakligen inom jordbruks- och livsmedelsindustrin. Produkterna används inom olika livsmedel samt kläder. Verksamhet innehar försäljning på global nivå. Bolaget grundades 1921 och har sitt huvudkontor i Bagsværd.
VD
Ester Baiget
Ordförande
Jørgen Buhl Rasmussen
Hemsida
https://inves...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
111 577 500 000 DKK
Novozymes B
231 256 400 aktier
Totalt
285 000 000 aktier
Introdatum
2000-11-17

Kommande händelser

2021-02-02
Årsrapport
2021-03-11
Bolagsstämma
2021-04-27
Delårsrapport
2021-08-12
Delårsrapport
2021-10-27
Delårsrapport
2022-02-01
Årsrapport
2022-03-16
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-10-21
Delårsrapport
2020-08-12
Delårsrapport
2020-04-29
Delårsrapport
2020-02-27
Ordinarie utdelning Novozymes B
 • Utdelning/aktie: 5,25 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-27
 • Utdelningsdag: 2020-03-02
2020-02-26
Bolagsstämma
2020-01-23
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,47 -3,62 -0,50 1,42 1,59
5N Plus Inc -2,96 6,49 11,93 13,87 -12,83
A.I.S Resources Ltd 0,00 0,00 -12,50 55,56 -17,65
Abacus Mining and Exploration Corp -13,33 -23,53 -25,71 -39,53 116,67
Abcourt Mines Inc -7,14 -11,36 -7,14 56,00 143,75
Aben Resources Ltd -6,25 -6,25 -25,00 -37,50 0,00
AbraPlata Resource Corp -4,35 -4,35 10,00 40,43 500,00
Academy Metals Inc 0,00 -5,26 -18,18 -18,18 -55,00
Acadian Timber Corp -2,39 -3,07 -1,78 -1,21 -7,69
Adamera Minerals Corp -10,00 12,50 5,88 -30,77 500,00
AdvanSix Inc -1,72 3,00 26,27 30,87 -34,34
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-10-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
36,62
Balanslikviditet
153,68
Räntabilitet totalt kapital %
18,75
Kassalikviditet
94,65
Ändring eget kapital %
-3,51
Soliditet %
53,71
Ändring totalt kapital %
-0,12
Kapitalomsättningshast.
71,03
Bruttomarginal %
56,09
Varulagrets oms. hast.
17,68
Rörelsemarginal %
27,69
Kundfordringar oms. hast.
18,79
Nettomarginal %
26,40
Andel utdelad vinst %
-