Om bolaget (RTX)

RTX

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,50 %
 • Utv. i dag DKK
  -2,80 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  184,00
 • Högst
  186,00
 • Lägst
  182,60
 • Antal
  3 513
 • Tid
  16:59:54

RTX

RTX är ett turn-key utvecklingsföretag inom trådlös kommunikation.

VD
Peter Røpke
Ordförande
Peter Thostrup
Hemsida
www.rtx.dk
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
1 645 482 192 DKK
RTX
8 942 838 aktier
Totalt
8 942 838 aktier
Introdatum
2000-06-08

Kommande händelser

2018-11-27
Årsrapport
2019-01-24
Delårsrapport
2019-01-24
Bolagsstämma
2019-04-30
Delårsrapport
2019-08-27
Delårsrapport
2019-11-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-08-28
Delårsrapport
2018-05-01
Delårsrapport
2018-04-06
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-04-06
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-02-27
Extra bolagsstämma
2018-01-26
Ordinarie utdelning RTX
 • Utdelning/aktie: 2,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-26
 • Utdelningsdag: 2018-01-30
2018-01-25
Bolagsstämma
2018-01-25
Delårsrapport
2017-11-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
0
Immateriella anläggningstillgångar 26 900 000
Materiella anläggningstillgångar 12 200 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 68 000 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 285 000 000
Summa tillgångar 353 000 000
Eget kapital 0
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 300 000
Kortfristiga skulder 69 800 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,44 1,82 0,49 7,84 3,17
ALLGON B 1,39 3,10 6,71 22,41 -37,17
Acando B -0,84 -2,47 -2,20 9,37 26,69
Acconeer 5,93 10,13 4,17 10,13 -
Addnode Group B 0,00 4,27 7,84 25,57 34,97
Advenica AB -1,25 -5,95 -11,43 -36,80 -53,25
Agillic 0,00 0,00 -4,05 -3,01 -
Alcadon Group -1,83 -6,47 -15,32 -27,41 -8,74
Anoto Group -0,13 -2,97 -15,63 -18,10 -77,95
Apptix -4,31 -5,76 -9,06 -1,58 -33,12
Arbona A -5,79 -5,79 -10,50 -7,25 -40,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-