Om bolaget (SIM)

SimCorp

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,39 %
 • Utv. i dag DKK
  -7,50 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  532,50
 • Högst
  546,00
 • Lägst
  531,00
 • Antal
  119 729
 • Tid
  16:59:35

SimCorp

SimCorp utvecklar och marknadsför handelssystemet SimCorp Dimension. Bolagets kunder är bland andra finansiella institutioner, försäkringsbolag, fondförvaltare samt banker. SimCorp finns representerade i Europa, Asien, Australien och Nordamerika.

VD
Klaus Holse
Ordförande
Jesper Brandgaard
Hemsida
www.simcorp.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
21 566 250 000 DKK
SimCorp
40 500 000 aktier
Totalt
40 500 000 aktier
Introdatum
2000-04-14

Kommande händelser

2019-02-20
Årsrapport
2019-03-27
Bolagsstämma
2019-05-22
Delårsrapport
2019-08-23
Delårsrapport
2019-11-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
2018-07-03
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-07-03
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-31
Extra bolagsstämma
2018-05-18
Delårsrapport
2018-05-09
Extra bolagsstämma
2018-03-26
Ordinarie utdelning SimCorp
 • Utdelning/aktie: 6,50 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-26
 • Utdelningsdag: 2018-03-28
2018-03-23
Bolagsstämma
2018-02-20
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
0
Immateriella anläggningstillgångar 44 300 000
Materiella anläggningstillgångar 5 500 000
Finansiella anläggningstillgångar 6 000 000
Summa anläggningstillgångar 55 800 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 174 900 000
Summa tillgångar 230 600 000
Eget kapital 116 600 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 16 500 000
Kortfristiga skulder 97 500 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-20
 • Vem: Allianz Globla Investors GmbH
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-10-03
 • Vem: The Capital Group Companies, Inc
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,20 %
 • Röstandel: 5,20 %
2018-06-27
 • Vem: ATP and AES
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,98 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,21 1,89 5,83 8,95 1,12
ALLGON B -2,24 -5,86 7,77 5,17 -27,38
Acando B -0,87 0,35 -3,87 -0,87 -4,67
Acconeer -3,28 -5,98 10,80 12,38 -14,18
Addnode Group B 0,41 -0,40 11,31 18,27 51,48
Advenica AB 4,74 1,94 -6,04 -20,45 -72,73
Agillic -0,02 4,68 3,93 -10,46 -
Alcadon Group 0,00 -1,67 -7,55 1,03 -25,38
Anoto Group 0,00 3,93 -8,00 -25,41 -56,76
Apptix 0,00 18,24 76,94 67,50 14,20
Arbona A 0,00 14,75 21,74 48,15 28,44
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-