Om bolaget (AGAT)

Agat Ejendomme

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,50 %
 • Utv. idag DKK
  +0,02 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,04
 • Högst
  4,06
 • Lägst
  4,01
 • Antal
  54 589
 • Tid
  16:59:57

Agat Ejendomme

Agat Ejendomme är en fastighetsutvecklare. Idag investerar bolaget huvudsakligen i kommersiella fastigheter anpassade för butiker, kontor, lager och köpcentrum. Verksamhet återfinns inom den nordiska – och europeiska marknaden och utöver huvudverksamheten är bolaget även inriktade mot affärsutveckling av större köpcentrum. Agat Ejendomme har sitt huvudkontor i Aalborg.
VD
Søren Kempf Holm
Ordförande
Peter Thorsen
Hemsida
https://agat....
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
394 576 406 DKK
Agat Ejendomme
98 153 335 aktier
Totalt
98 153 335 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2020-03-24
Årsrapport
2020-04-22
Bolagsstämma
2020-06-11
Delårsrapport
2020-09-15
Delårsrapport
2020-12-09
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-12-11
Delårsrapport
2019-09-13
Delårsrapport
2019-06-11
Delårsrapport
2019-04-30
Namnändringar
 • Tidigare namn: TK Developm.
 • Nytt namn: Agat Ejendomme
2019-04-25
Ordinarie utdelning Agat Ejendomme
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: -
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-03-29
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 1,63 3,42 7,48 19,23
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,55 1,24 3,48 6,37 -5,38
AGNC Investment Corp 1,15 1,68 6,09 11,47 9,64
Acadia Realty Trust 1,27 0,08 0,24 -7,53 -13,40
Acrinova -0,85 0,00 2,63 3,54 67,14
Adapteo 0,05 -2,70 -2,36 -1,44 -
Aedifica SA 0,15 5,16 12,56 18,31 62,32
Agree Realty Corp 1,48 0,10 6,92 3,79 18,04
Akelius Residential Prop. D -0,87 -0,98 -1,62 3,64 -
Alexander & Baldwin Inc 0,61 -0,09 4,61 3,47 -7,50
Alexander's Inc -1,70 -1,56 -8,64 -1,98 -13,33
Ägare Kapital % Röster %
Kirk & Thorsen Inv... 13,60 13,60
Strategic Capital ApS... 13,30 13,30
Kurt Daell and Dava 1 ApS 10,00 10,00
Datum för årsredovisning
2020-12-09
Räntetäckningsgrad
-1,93
Räntabilitet eget kapital %
-0,16
Balanslikviditet
0,72
Räntabilitet totalt kapital %
-0,08
Kassalikviditet
0,20
Ändring eget kapital %
-0,20
Soliditet %
0,36
Ändring totalt kapital %
-0,05
Kapitalomsättningshast.
0,09
Bruttomarginal %
-0,13
Varulagrets oms. hast.
3,64
Rörelsemarginal %
-0,66
Kundfordringar oms. hast.
0,16
Nettomarginal %
-0,86
Andel utdelad vinst %
-