Om bolaget (AGAT)

Agat Ejendomme

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,26 %
 • Utv. idag DKK
  +0,005 DKK
 • Köp
  1,915
 • Sälj
  1,920
 • Senast
  1,915
 • Högst
  1,915
 • Lägst
  1,915
 • Antal
  25 154
 • Tid
  12:11:19

Agat Ejendomme

Agat Ejendomme är en fastighetsutvecklare. Idag investerar bolaget huvudsakligen i kommersiella fastigheter anpassade för butiker, kontor, lager och köpcentrum. Verksamhet återfinns inom den nordiska – och europeiska marknaden och utöver huvudverksamheten är bolaget även inriktade mot affärsutveckling av större köpcentrum. Agat Ejendomme har sitt huvudkontor i Aalborg.
VD
Robert Andersen
Ordförande
Peter Thorsen
Hemsida
https://agat....
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
224 966 169 DKK
Agat Ejendomme
117 783 335 aktier
Totalt
117 783 335 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2021-06-14
Delårsrapport
2021-09-16
Delårsrapport
2021-12-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-04-23
Ordinarie utdelning Agat Ejendomme
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-23
 • Utdelningsdag: -
2021-04-22
Bolagsstämma
2021-03-25
Årsrapport
2020-12-09
Delårsrapport
2020-09-15
Delårsrapport
2020-06-25
Ordinarie utdelning Agat Ejendomme
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-25
 • Utdelningsdag: -
2020-06-24
Bolagsstämma
2020-06-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,04 -1,57 -2,45 10,28 48,94
AG Mortgage Investment Trust Inc 3,58 4,38 5,74 11,26 63,97
AGNC Investment Corp 0,74 -0,98 2,44 3,40 19,82
AGNC Investment Corp 1,12 0,56 1,97 3,64 18,23
Acadia Realty Trust 1,67 -2,16 5,19 15,83 106,70
Acres Commercial Realty Corp 0,99 1,23 3,66 - -
Acres Commercial Realty Corp -0,14 -6,74 -7,28 - -
Acrinova A -2,92 -8,90 2,70 19,82 46,96
Acrinova B 1,23 -10,22 -5,38 - -
Adapteo 51,67 40,96 41,45 83,22 153,17
Aedifica SA 1,57 -2,08 2,17 0,10 12,68
Ägare Kapital % Röster %
Strategic Capital ApS... 18,90 18,90
Kirk & Thorsen Inv... 15,60 15,60
Kurt Daell and Dava 1 ApS 9,90 9,90
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-283,38
Räntabilitet eget kapital %
-26,73
Balanslikviditet
108,67
Räntabilitet totalt kapital %
-8,89
Kassalikviditet
22,51
Ändring eget kapital %
-18,10
Soliditet %
30,21
Ändring totalt kapital %
-12,00
Kapitalomsättningshast.
10,74
Bruttomarginal %
-62,81
Varulagrets oms. hast.
294,62
Rörelsemarginal %
-75,19
Kundfordringar oms. hast.
4,95
Nettomarginal %
-82,80
Andel utdelad vinst %
0,00