Om bolaget (NEUR)

NeuroSearch

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,04 %
 • Utv. idag DKK
  -0,09 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,33
 • Högst
  4,42
 • Lägst
  4,33
 • Antal
  1 636
 • Tid
  16:59:54

NeuroSearch

NeuroSearch är ett biomedicinföretag verksamt inom utveckling av nya läkemedel baserade på en teknisk plattform med fokus på behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Läkemedelsportföljen består i nuläget av åtta studier i fas I-III samt ett antal prekliniska läkemedelskandidater. Bolaget har även ägarandelar i flera bioteknikföretag. Företaget har cirka 226 anställda med verksamhet i Ballerup och Göteborg.

VD
Allan Andersen
Ordförande
Mikkel Primdal Kæregaard
Hemsida
www.neurosear...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
106 318 590 DKK
NeuroSearch
24 553 947 aktier
Totalt
24 553 947 aktier
Introdatum
1996-06-14

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-30
Ordinarie utdelning NeuroSearch
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: -
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-02-25
Årsrapport
2018-09-14
Extra bolagsstämma
2018-08-30
Delårsrapport
2018-06-25
Erbjudande: Uppköpserbjudande återkallat
 • Offer made by Gefion Group Investments A/S raised to 4,50 DKK per share.
 • Datum: 2018-06-25
 • Tidsperiod: - - 2018-08-08
 • Pris: -
2018-06-01
Erbjudande: Erbjudande
 • Offer made by Nordic Transport Group Holding A/S. 4,45 DKK per share.
 • Datum: 2018-06-01
 • Tidsperiod: 2018-06-20 - 2018-08-08
 • Pris: 4,45
2018-06-25
Erbjudande: Erbjudande
 • Offer made by Gefion Group Investments A/S raised to 4,50 DKK per share.
 • Datum: 2018-06-25
 • Tidsperiod: - - 2018-08-08
 • Pris: -
2018-04-30
Erbjudande: Uppköpserbjudande återkallat
 • Offer made by Gefion Group Investments A/S. 4,00 DKK per share.
 • Datum: 2018-04-30
 • Tidsperiod: - - 2018-06-24
 • Pris: 4,00
2018-04-30
Erbjudande: Erbjudande
 • Offer made by Gefion Group Investments A/S. 4,00 DKK per share.
 • Datum: 2018-04-30
 • Tidsperiod: - - 2018-06-24
 • Pris: 4,00
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 71 500 000
Summa tillgångar 71 500 000
Eget kapital 70 500 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 900 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-14
 • Vem: Amici Capital, LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-23
 • Vem: Glaxo Group Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-16
 • Vem: Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-14
 • Vem: Nordic Transport Group Holding A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,54 %
 • Röstandel: 22,54 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
2cureX -3,57 -0,31 2,53 -10,00 102,75
A1M Pharma 6,48 4,07 24,73 -12,21 -71,85
ADDvise Group A -1,20 -5,20 -18,81 -17,22 -23,72
ADDvise Group B -2,04 -10,56 -4,00 29,03 -46,86
ALK-Abelló B 3,75 4,51 31,71 41,16 41,16
Acarix 8,99 9,48 27,97 3,19 -46,11
Active Biotech -0,32 3,80 -5,99 -17,37 8,65
AddLife B -1,56 4,13 0,40 20,00 29,90
AdderaCare -1,82 -4,30 0,27 53,66 -5,50
Aino Health -0,41 -4,88 -10,15 100,41 -19,90
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-