Om bolaget (NEUR)

NeuroSearch

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,56 %
 • Utv. idag DKK
  +0,50 DKK
 • Köp
  89,50
 • Sälj
  91,00
 • Senast
  89,50
 • Högst
  89,50
 • Lägst
  87,00
 • Antal
  23 332
 • Tid
  15:50:47

NeuroSearch

Neurosearch är ett danskt biokemibolag. Idag är verksamheten inriktad mot forskning och utveckling inom sjukdomar som berör nervsystemet. Verksamheten styrs idag utifrån dotterbolagen Poseidon Pharmaceuticals samt NsExplorer, med vardera inriktat forskningsområde. Verksamhet innehas idag inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Hellerup.
VD
Allan Andersen
Ordförande
Karin Garre
Hemsida
http://www.ne...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
109 265 033 DKK
NeuroSearch
1 227 697 aktier
Totalt
1 227 697 aktier
Introdatum
1996-06-14

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-04
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-06-04
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-30
Ordinarie utdelning NeuroSearch
 • Utdelning/aktie: 0 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: -
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-02-25
Årsrapport
2018-09-14
Extra bolagsstämma
2018-08-30
Delårsrapport
2018-06-25
Erbjudande: Uppköpserbjudande återkallat
 • Offer made by Gefion Group Investments A/S raised to 4,50 DKK per share.
 • Datum: 2018-06-25
 • Tidsperiod: - - 2018-08-08
 • Pris: -
2018-06-01
Erbjudande: Erbjudande
 • Offer made by Nordic Transport Group Holding A/S. 4,45 DKK per share.
 • Datum: 2018-06-01
 • Tidsperiod: 2018-06-20 - 2018-08-08
 • Pris: 4,45
2018-06-25
Erbjudande: Erbjudande
 • Offer made by Gefion Group Investments A/S raised to 4,50 DKK per share.
 • Datum: 2018-06-25
 • Tidsperiod: - - 2018-08-08
 • Pris: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-14
 • Vem: Amici Capital, LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-23
 • Vem: Glaxo Group Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-16
 • Vem: Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-14
 • Vem: Nordic Transport Group Holding A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,54 %
 • Röstandel: 22,54 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,34 -2,02 -1,74 -4,24 1,30
2cureX -0,31 5,26 3,56 1,27 87,13
A1M Pharma -12,66 -16,32 90,48 117,14 -47,98
ADDvise Group A 2,54 3,42 5,22 -40,10 -39,50
ADDvise Group B -4,19 3,23 1,27 6,67 -38,46
Acarix -2,61 -1,11 4,93 17,94 -21,58
AcouSort -5,91 0,98 3,50 -5,91 -2,59
Active Biotech 2,28 -1,10 3,46 -5,99 -49,68
AcuCort 0,00 -3,12 2,64 -7,16 35,22
AddLife B 1,46 -2,46 -6,40 10,76 36,95
AdderaCare 1,45 -5,08 -15,66 -25,73 -25,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-02-25
Räntetäckningsgrad
-6,07
Räntabilitet eget kapital %
-0,03
Balanslikviditet
75,86
Räntabilitet totalt kapital %
-0,04
Kassalikviditet
75,86
Ändring eget kapital %
-0,04
Soliditet %
0,99
Ändring totalt kapital %
-0,04
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
0,00