Om bolaget (ROCK A)

Rockwool Int. A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,41 %
 • Utv. idag DKK
  -20,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1 395,00
 • Högst
  1 415,00
 • Lägst
  1 345,00
 • Antal
  1 885
 • Tid
  16:59:35

Rockwool International

Rockwool International är en producent av stenull. Produkten används vanligtvis för isolering och brandskydd. Kunderna återfinns inom ett brett antal branscher, särskilt i krävande miljöer till sjöss och bland industriaktörer. Idag innehas verksamhet på global nivå, främst inom Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget grundades 1937 och har sitt huvudkontor i Hedenehusene.
VD
Jens Birgersson
Ordförande
Henrik Brandt
Hemsida
https://www.r...
Bransch
Industri
Börsvärde
32 985 336 141 DKK
Rockwool Int. A
11 231 627 aktier
Rockwool Int. B
10 743 296 aktier
Totalt
21 974 923 aktier
Introdatum
1996-01-05

Kommande händelser

2020-04-01
Bolagsstämma
2020-04-02
Ordinarie utdelning Rockwool Int. A
 • Utdelning/aktie: 32,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-02
 • Utdelningsdag: 2020-04-06
2020-04-02
Ordinarie utdelning Rockwool Int. B
 • Utdelning/aktie: 32,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-02
 • Utdelningsdag: 2020-04-06
2020-05-13
Delårsrapport
2020-08-20
Delårsrapport
2020-11-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-02-05
Årsrapport
2019-11-22
Delårsrapport
2019-08-23
Delårsrapport
2019-05-16
Delårsrapport
2019-04-04
Ordinarie utdelning Rockwool Int. A
 • Utdelning/aktie: 29,90 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-04
 • Utdelningsdag: 2019-04-08
2019-04-04
Ordinarie utdelning Rockwool Int. B
 • Utdelning/aktie: 29,90 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-04
 • Utdelningsdag: 2019-04-08
2019-04-03
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -3,06 -11,19 -6,58 -3,83 6,11
2020 Bulkers -1,00 -21,07 -22,72 -30,52 -
24Storage 3,38 1,77 -1,29 - -
3M Co -0,09 -4,41 -9,39 -12,08 -27,65
51job Inc -0,03 -2,76 -4,05 -8,89 3,44
A. O. Smith Corp -1,65 -10,52 -13,18 -19,04 -24,01
A.P. Møller - Mærsk A -2,37 -15,47 -17,48 -28,47 -24,18
A.P. Møller - Mærsk B -2,25 -16,48 -18,12 -29,12 -23,42
Aalberts NV -5,44 -19,05 -15,77 -11,63 3,91
Aallon Group Oyj -3,79 -12,88 -17,81 -5,14 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -14,54 -21,49 -20,82 -6,04 -9,37
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-02-05
Räntetäckningsgrad
3 770,00
Räntabilitet eget kapital %
17,56
Balanslikviditet
208,89
Räntabilitet totalt kapital %
13,62
Kassalikviditet
152,16
Ändring eget kapital %
12,89
Soliditet %
78,62
Ändring totalt kapital %
10,87
Kapitalomsättningshast.
102,34
Bruttomarginal %
66,88
Varulagrets oms. hast.
8,56
Rörelsemarginal %
13,49
Kundfordringar oms. hast.
9,97
Nettomarginal %
13,31
Andel utdelad vinst %
33,16