Om bolaget (UIE)

United Int. Enterprises

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,54 %
 • Utv. idag DKK
  +20,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1 315,00
 • Högst
  1 315,00
 • Lägst
  1 295,00
 • Antal
  262
 • Tid
  16:59:48

United International Enterprises

United International Enterprises är en dansk finansiell koncern. Idag investerar koncernen i ett flertal bolag inom råvaru- och jordbrukssektorn, främst inriktat mot aktörer inom produktionen av vegetabiliska oljor. Visionen är att vara en långsiktig ägare med strategisk påverkan på ledningens operativa verksamhet. Bolaget grundades 1982 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Ulrik Juul Østergaard
Ordförande
Dato Carl Bek-Nielsen
Hemsida
http://www.ui...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
4 367 735 855 DKK
United Int. Enterprises
3 372 769 aktier
Totalt
3 372 769 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-08-12
Delårsrapport
2019-11-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-29
Delårsrapport
2019-05-06
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-05-06
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-26
Ordinarie utdelning United Int. Enterprises
 • Utdelning/aktie: 32,9 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-04
Årsrapport
2018-11-20
Delårsrapport
2018-08-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-04
 • Vem: Kapitalforeningen BLS Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,86 %
 • Röstandel: 4,86 %
2018-12-05
 • Vem: Kapitalforeningen BLS Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,06 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,28 -1,96 -1,68 -4,18 1,36
AAK -0,44 4,65 9,64 36,34 37,71
AcadeMedia 0,00 -2,72 -9,09 -5,48 -0,20
Agromino -1,05 -1,05 -2,59 -1,05 16,05
Ahold Delhaize NV 0,86 0,98 -1,39 -6,59 -4,61
Altia Oyj 0,27 -0,54 3,95 -6,12 -16,36
Anheuser Busch Inbev NV 1,06 7,74 6,21 6,08 -5,78
Apetit Oyj 0,46 0,23 1,17 1,64 -34,39
Arcus 0,28 -1,36 -0,55 -2,43 -19,29
Atlantic Lumpus 0,00 0,00 -2,12 -15,91 -37,92
Atlantic Sapphire 1,21 3,09 1,42 7,53 117,39
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-08-21
Räntetäckningsgrad
10 371,83
Räntabilitet eget kapital %
0,15
Balanslikviditet
11,76
Räntabilitet totalt kapital %
0,15
Kassalikviditet
10,72
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,92
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,34
Bruttomarginal %
0,57
Varulagrets oms. hast.
0,11
Rörelsemarginal %
0,41
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,45
Andel utdelad vinst %
-