Om bolaget (UIE)

United Int. Enterprises

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,39 %
 • Utv. idag DKK
  -5,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1 290,00
 • Högst
  1 300,00
 • Lägst
  1 285,00
 • Antal
  349
 • Tid
  16:59:31

U.I.E.

VD
Ulrik Juul Østergaard
Ordförande
Carl Bek-Nielsen
Hemsida
www.uie.dk
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
4 350 872 010 DKK
United Int. Enterprises
3 372 769 aktier
Totalt
3 372 769 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-05-29
Delårsrapport
2019-08-12
Delårsrapport
2019-11-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-06
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-05-06
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-04-26
Ordinarie utdelning United Int. Enterprises
 • Utdelning/aktie: 33,50 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-03-04
Årsrapport
2018-11-20
Delårsrapport
2018-08-21
Delårsrapport
2018-05-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
0
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 280 500 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 572 800 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 429 200 000
Summa tillgångar 1 001 900 000
Eget kapital 574 300 000
Minoritetsintressen 338 600 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 46 300 000
Kortfristiga skulder 42 700 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-04
 • Vem: Kapitalforeningen BLS Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,86 %
 • Röstandel: 4,86 %
2018-12-05
 • Vem: Kapitalforeningen BLS Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,06 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
5th Planet Games 3,40 -1,25 -13,00 -37,30 -78,30
AAK -0,60 -0,90 16,71 16,58 28,25
Agromino -1,58 -0,53 -1,58 11,64 4,47
Altia Oyj -0,14 -4,63 -8,04 -3,35 -20,24
Amer Sports Oyj 0,00 -0,17 -2,98 0,86 47,29
Apetit Oyj -0,23 -0,68 2,11 -5,64 -35,07
Aqua Bio Technology 1,53 0,00 -0,75 2,31 -59,08
Arcus -0,53 2,46 1,08 -5,90 -13,09
Atari SDB -6,42 -5,41 - - -
Atria Oyj A 0,95 1,09 -19,08 -6,78 -36,36
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-