Om bolaget (SOLAR B)

Solar B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,40 %
 • Utv. idag DKK
  -4,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  281,00
 • Högst
  294,00
 • Lägst
  281,00
 • Antal
  955
 • Tid
  16:59:57

Solar

Solar är ett ledande service- och teknikbolag. Idag erbjuder bolaget ett brett utbud av tjänster inom el, VVS, infrastruktur, ventilation och kommunikationslösningar. Verksamhet innehas idag på global nivå, med Norden som störst marknad. Utöver huvudverksamheten erbjuder bolaget tillhörande tjänster inom vardera arbetsområde. Huvudkontoret ligger i Vejen.
VD
Jens Andersen
Ordförande
Jens Borum
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Teknik
Börsvärde
2 097 600 000 DKK
Solar B
6 460 000 aktier
Totalt
7 360 000 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-10-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-08
Delårsrapport
2019-05-08
Delårsrapport
2019-04-26
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-04-26
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-18
Ordinarie utdelning Solar B
 • Utdelning/aktie: 14 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-18
 • Utdelningsdag: 2019-03-20
2019-03-15
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-11-01
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-04
 • Vem: FIL Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 2,45 %
2018-11-06
 • Vem: Nordea Funds Oy
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,25 %
 • Röstandel: 5,01 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 - - - -
01 Communique Laboratory Inc 0,00 - - - -
21Vianet Group Inc -2,57 - - - -
24SevenOffice 3,65 - - - -
2U Inc 2,61 - - - -
3D Systems Corp 0,58 - - - -
58.com Inc 2,15 - - - -
5th Planet Games 8,76 - - - -
8x8 Inc 2,24 - - - -
A10 Networks Inc 0,56 - - - -
Ability Inc 2,38 - - - -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-08
Räntetäckningsgrad
4,28
Räntabilitet eget kapital %
16,00
Balanslikviditet
1,16
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
0,61
Ändring eget kapital %
-2,00
Soliditet %
30,00
Ändring totalt kapital %
0,14
Kapitalomsättningshast.
2,16
Bruttomarginal %
20,00
Varulagrets oms. hast.
0,14
Rörelsemarginal %
2,00
Kundfordringar oms. hast.
0,15
Nettomarginal %
2,00
Andel utdelad vinst %
-