Om bolaget (DSV)

DSV

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,47 %
 • Utv. idag DKK
  -9,40 DKK
 • Köp
  628,00
 • Sälj
  628,20
 • Senast
  628,20
 • Högst
  637,40
 • Lägst
  628,20
 • Antal
  203 505
 • Tid
  12:04:47

DSV

DSV levererar logistik- och transportlösningar på en global marknad. Största delen av transporterna innefattar väg-, luft- samt sjötransport. De tre affärsområdena inom bolaget är: Road, Air & Sea och Solutions. Verksamheten är främst inriktad mot kunder inom Europa, Asien, Nordamerika och Afrika. Bolaget grundades 1976 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Jens Bjørn Andersen
Ordförande
Kurt K. Larsen
Hemsida
http://invest...
Bransch
Industri
Börsvärde
118 593 600 000 DKK
DSV
186 000 000 aktier
Totalt
186 000 000 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-07-31
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-27
Extra bolagsstämma
2019-04-30
Delårsrapport
2019-04-25
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-04-25
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-18
Ordinarie utdelning DSV
 • Utdelning/aktie: 2,25 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-18
 • Utdelningsdag: 2019-03-20
2019-03-15
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-01
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-18
 • Vem: Capital Group Companies Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %
2018-12-19
 • Vem: DSV A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,01 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,23 -1,77 -0,97 -4,42 0,79
2020 Bulkers 0,00 -3,61 - - -
A.P. Møller - Mærsk A 0,49 -1,57 -1,91 -14,75 -10,45
A.P. Møller - Mærsk B 0,42 -1,43 -3,14 -15,61 -11,23
ABB Ltd 1,38 -0,06 -4,08 -9,61 -12,50
Aalberts NV 0,87 0,09 6,97 -0,86 -15,51
Aallon Group Oyj -0,94 1,82 3,70 -0,59 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,99 -4,37 -4,78 -9,33 -24,24
Absolent Group 1,17 -8,13 23,52 44,85 170,83
Addtech B 1,16 -2,24 -5,76 17,23 33,54
Aeroports de Paris SA 0,55 3,63 3,50 -7,43 -15,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,39
Balanslikviditet
1,01
Räntabilitet totalt kapital %
0,11
Kassalikviditet
0,97
Ändring eget kapital %
0,03
Soliditet %
0,30
Ändring totalt kapital %
0,29
Kapitalomsättningshast.
1,62
Bruttomarginal %
0,23
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
0,07
Kundfordringar oms. hast.
0,16
Nettomarginal %
0,07
Andel utdelad vinst %
-