Om bolaget (HEMF PREF)

Hemfosa Fastigheter Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,26 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  189,50
 • Sälj
  190,00
 • Senast
  190,00
 • Högst
  190,00
 • Lägst
  189,00
 • Antal
  2 316
 • Tid
  12:56:43

Hemfosa

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är verksamt inom långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt förvärv och försäljning av fastigheter. Företagets fastigheter finns i Sverige och Norge och den största delen av fastighetsbeståndet utgörs av Samhällsfastigheter (fastigheter där det bedrivs skattefinansierad verksamhet). I fastighetsbeståndet finns även kontorsfastigheter i tillväxtkommuner och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter med ett totalt fastighetsvärde om ca 28 Mdr SEK

VD
Jens Engwall
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
www.hemfosa.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
20 026 752 930 SEK
Hemfosa Fastigheter Pref
10 999 999 aktier
Hemfosa Fastigheter
167 728 249 aktier
Totalt
178 728 248 aktier
Introdatum
2014-12-12

Kommande händelser

2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-11-07
Delårsrapport
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15

Tidigare händelser

2018-07-19
Delårsrapport
2018-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-09
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-09
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-04-19
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-19
 • Utdelningsdag: 2018-04-25
2018-04-18
Bolagsstämma
2018-04-18
Delårsrapport
2018-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-09
 • Utdelningsdag: 2018-04-13
2018-02-16
Årsrapport
2018-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-09
 • Utdelningsdag: 2018-01-15
2018-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-09
 • Utdelningsdag: 2018-01-15
2017-11-08
Delårsrapport
2017-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-10-09
 • Utdelningsdag: 2017-10-13
2017-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-10-09
 • Utdelningsdag: 2017-10-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
37 774 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 34 681 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 732 000 000
Summa anläggningstillgångar 36 412 000 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 1 362 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 15 506 000 000
Minoritetsintressen 64 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 15 236 000 000
Kortfristiga skulder 6 968 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-11
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 485 899
 • Aktiekapital: 4,45 %
 • Röstandel: 4,73 %
2018-05-07
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 88 439
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 5,27 %
2017-11-16
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 130 000
 • Aktiekapital: 4,65 %
 • Röstandel: 4,94 %
2017-09-15
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 161 532
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 5,26 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,36 1,04 3,12 0,43 6,30
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,78 0,78 -0,77 -2,09
A Group of Retail Assets B 0,00 2,00 4,08 -6,42 -14,64
ABG Sundal Collier Holding 2,49 1,05 -2,54 -7,25 1,95
ALM Equity 0,98 -1,90 0,00 -0,96 -23,70
ALM Equity Pref 0,49 0,98 0,49 -3,27 -7,17
Admiral Capital B 0,00 0,56 0,00 10,49 4,07
Aega 0,00 -2,00 5,38 10,11 -34,67
Akelius Residential Pref 0,14 -0,14 -1,00 0,73 6,31
Aker 1,46 -1,42 -0,79 5,21 123,57
Aktia Bank Abp 0,66 2,58 5,90 4,81 -0,44
Ägare Kapital % Röster %
Länsförsäkringar Fondf... 5,30 5,60
Fjärde AP-fonden 5,20 5,50
Kåpan Pensioner Försäk... 4,90 5,20
Swedbank Robur fonder 4,60 4,80
Handelsbanken fonder 3,50 3,70
JPM Chase NA 3,40 3,40
SEB Investment Management 3,00 3,20
ICA-handlarnas Förbund... 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,91
Balanslikviditet
0,07
Räntabilitet totalt kapital %
9,50
Kassalikviditet
0,07
Ändring eget kapital %
14,30
Soliditet %
40,39
Ändring totalt kapital %
16,71
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
84,14
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
100,26
Andel utdelad vinst %
22,09