Om bolaget (HEMF PREF)

Hemfosa Fastigheter Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,26 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  193,00
 • Sälj
  193,50
 • Senast
  193,50
 • Högst
  193,50
 • Lägst
  192,50
 • Antal
  1 066
 • Tid
  10:22:17

Hemfosa Fastigheter

Hemfosa Fastigheter är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet utgörs av diverse lokaler för vård, omsorg, skola och förvaltning. Utöver innehas även kontors- och logistiklokaler. Som tillägg kan bolaget även erbjuda specialiserade lokaler särskilt anpassade för sjukvård och polis. Hemfosa Fastigheter innehar idag verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Nacka.
VD
Caroline Arehult
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
https://hemfo...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
16 999 671 374 SEK
Hemfosa Fastigheter Pref
10 999 999 aktier
Hemfosa Fastigheter
169 488 249 aktier
Totalt
169 488 249 aktier
Introdatum
2014-12-12

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2020-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-05
2020-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2020-02-14
Årsrapport
2020-05-05
Bolagsstämma
2020-05-05
Delårsrapport
2020-07-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-07-16
Delårsrapport
2019-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-05-08
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-02-15
Årsrapport
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,2000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2018-11-20
Händelse: ??
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-11-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-07
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,13 %
 • Röstandel: 5,43 %
2019-04-03
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,73 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-03-06
 • Vem: Kåpan Pensioner Försäkringsförening
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,21 2,01 1,90 6,91 9,24
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,87 1,54 -3,07 -5,67 -12,14
AGNC Investment Corp 0,86 0,49 2,90 -6,36 -8,66
Acadia Realty Trust -0,10 -0,24 0,60 6,03 4,15
Acrinova 0,00 5,53 -4,11 5,00 40,66
Adapteo 0,21 3,34 1,22 1,64 -
Aedifica SA -0,57 0,58 -0,38 11,28 32,07
Agat Ejendomme -1,39 -4,32 -3,54 -6,60 -39,18
Agree Realty Corp 0,89 0,28 3,12 15,64 39,48
Akelius Residential Prop. D -0,28 0,57 - - -
Akelius Residential Prop. Pref 0,00 0,00 0,14 -1,97 3,57
Ägare Kapital % Röster %
Swedbank Robur Fonder 5,50 5,80
Länsförsäkringar fondf... 5,40 5,70
SEB Investment Management 4,70 4,90
Norges Bank 3,50 3,70
Vanguard 3,10 3,00
Columbia Threadneedle 2,80 3,00
BlackRock 2,70 2,90
XACT Fonder 1,80 1,90
ICA-Handlarnas förbund 1,60 1,70
Fjärde AP-fonden 1,50 1,60
Datum för årsredovisning
2019-07-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,00
Balanslikviditet
0,59
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
0,59
Ändring eget kapital %
-30,00
Soliditet %
34,00
Ändring totalt kapital %
-0,20
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
72,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
66,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
94,00
Andel utdelad vinst %
-