Om bolaget (HEMF PREF)

Hemfosa Fastigheter Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,26 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  190,50
 • Sälj
  192,50
 • Senast
  192,50
 • Högst
  192,50
 • Lägst
  189,00
 • Antal
  2 912
 • Tid
  12:18:02

Hemfosa

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är verksamt inom långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt förvärv och försäljning av fastigheter. Företagets fastigheter finns i Sverige och Norge och den största delen av fastighetsbeståndet utgörs av Samhällsfastigheter (fastigheter där det bedrivs skattefinansierad verksamhet). I fastighetsbeståndet finns även kontorsfastigheter i tillväxtkommuner och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter med ett totalt fastighetsvärde om ca 28 Mdr SEK

VD
Jens Engwall
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
www.hemfosa.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
18 296 476 884 SEK
Hemfosa Fastigheter Pref
10 999 999 aktier
Hemfosa Fastigheter
157 728 249 aktier
Totalt
168 728 248 aktier
Introdatum
2014-12-12

Kommande händelser

2018-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-09
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-09
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-07-19
Delårsrapport
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-11-07
Delårsrapport
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15

Tidigare händelser

2018-04-19
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-19
 • Utdelningsdag: 2018-04-25
2018-04-18
Delårsrapport
2018-04-18
Bolagsstämma
2018-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-09
 • Utdelningsdag: 2018-04-13
2018-02-16
Årsrapport
2018-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-09
 • Utdelningsdag: 2018-01-15
2018-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-09
 • Utdelningsdag: 2018-01-15
2017-11-08
Delårsrapport
2017-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-10-09
 • Utdelningsdag: 2017-10-13
2017-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-10-09
 • Utdelningsdag: 2017-10-13
2017-07-20
Delårsrapport
2017-07-07
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-07-07
 • Utdelningsdag: 2017-07-13
2017-07-07
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-07-07
 • Utdelningsdag: 2017-07-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
37 774 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 34 681 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 732 000 000
Summa anläggningstillgångar 36 412 000 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 1 362 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 15 506 000 000
Minoritetsintressen 64 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 15 236 000 000
Kortfristiga skulder 6 968 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-11
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 485 899
 • Aktiekapital: 4,45 %
 • Röstandel: 4,73 %
2018-05-07
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 88 439
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 5,27 %
2017-11-16
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 130 000
 • Aktiekapital: 4,65 %
 • Röstandel: 4,94 %
2017-09-15
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 161 532
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 5,26 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,21 -0,89 -3,90 0,70 -5,75
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 1,55 0,77 2,34 0,38
A Group of Retail Assets B -2,58 -3,57 -13,30 5,59 -23,79
ABG Sundal Collier Holding -0,48 -2,35 0,32 -2,66 13,69
ALM Equity 0,00 2,00 -1,92 0,00 -25,68
Admiral Capital B 0,00 3,80 1,23 -0,61 -2,96
Aega 4,65 6,51 1,12 12,50 -51,61
Akelius Residential Pref 0,15 0,00 -0,44 2,71 5,40
Aker -0,68 -2,85 -2,52 32,42 102,80
Aktia Bank Abp -0,73 -1,20 -6,07 -11,26 -13,23
Aktiebolaget Högkullen Pref A -0,30 0,00 -0,30 -2,91 2,77
Ägare Kapital % Röster %
Fjärde AP-Fonden 7,30 7,70
Länsförsäkringar Fondf... 6,50 6,90
Kåpan Pensioner 4,90 5,20
Swedbank Robur fonder 4,80 5,10
Handelsbanken Fonder 3,30 3,50
JPM Chase NA 3,00 3,00
SEB Investment Management 2,20 2,40
CBNY-Norges Bank 2,10 2,20
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,91
Balanslikviditet
0,07
Räntabilitet totalt kapital %
9,50
Kassalikviditet
0,07
Ändring eget kapital %
14,30
Soliditet %
40,39
Ändring totalt kapital %
16,71
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
84,14
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
100,26
Andel utdelad vinst %
22,09