Om bolaget (HEMF PREF)

Hemfosa Fastigheter Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,26 %
 • Utv. idag SEK
  -0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  193,50
 • Högst
  194,50
 • Lägst
  193,00
 • Antal
  5 459
 • Tid
  17:29:31

Hemfosa Fastigheter

Hemfosa Fastigheter är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet utgörs av diverse lokaler för vård, omsorg, skola och förvaltning. Utöver innehas även kontors- och logistiklokaler. Som tillägg kan bolaget även erbjuda specialiserade lokaler särskilt anpassade för sjukvård och polis. Hemfosa Fastigheter innehar idag verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Nacka.
VD
Caroline Arehult
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
http://hemfos...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
15 550 546 845 SEK
Hemfosa Fastigheter
169 488 249 aktier
Hemfosa Fastigheter Pref
10 999 999 aktier
Totalt
180 488 248 aktier
Introdatum
2014-12-12

Kommande händelser

2019-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-10-25
Delårsrapport
2020-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2020-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-16
Delårsrapport
2019-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-05-08
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-02-15
Årsrapport
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2018-11-20
Händelse: ??
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-11-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-09-13
Extra bolagsstämma
2018-07-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-07
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,13 %
 • Röstandel: 5,43 %
2019-04-03
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,73 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-03-06
 • Vem: Kåpan Pensioner Försäkringsförening
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-09-17
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 250 000
 • Aktiekapital: 4,60 %
 • Röstandel: 4,88 %
2018-09-13
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 455 857
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-09-12
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 350 000
 • Aktiekapital: 4,94 %
 • Röstandel: 5,23 %
2018-09-12
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 225 053
 • Aktiekapital: 4,75 %
 • Röstandel: 5,03 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,29 -2,97 -2,17 -5,59 -0,44
ALM Equity 0,00 -2,00 -1,51 2,08 -4,85
ALM Equity Pref 0,00 0,99 0,99 5,15 -0,97
Acrinova 0,00 0,00 10,07 18,84 21,95
Adapteo -1,63 2,54 - - -
Aedifica SA 0,21 1,29 12,41 15,17 17,46
Agat Ejendomme -2,07 -3,07 -5,72 -14,64 -44,26
Akelius Residential Pref -0,28 0,14 2,01 2,16 2,16
Altarea SCA -0,22 0,03 0,58 -5,17 -8,46
Amasten Fastighets 2,34 -5,29 8,54 47,01 75,50
Amasten Fastighets Pref 0,00 1,73 0,28 6,01 13,87
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,13
Balanslikviditet
0,59
Räntabilitet totalt kapital %
0,06
Kassalikviditet
0,59
Ändring eget kapital %
-0,30
Soliditet %
0,34
Ändring totalt kapital %
-0,20
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
0,72
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,66
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,94
Andel utdelad vinst %
-