Om bolaget (TOBIN PREF)

Tobin Properties Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,89 %
 • Utv. i dag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  113,50
 • Högst
  113,50
 • Lägst
  112,00
 • Antal
  390
 • Tid
  17:29:58

Tobin Properties

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag med inriktning på bostäder. Företaget förvärvar och utvecklar fastigheter främst i Stockholm med närförorter. Företagets projektportfölj omfattar idag drygt 2 400 bostäder med 148 000 kvm bostadsarea och ett färdigutvecklat värde om cirka 12 800 MSEK.

VD
Patrik Mellgren (tf)
Ordförande
Patrik Essehorn
Hemsida
www.tobinprop...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
532 009 790 SEK
Tobin Properties
40 923 830 aktier
Tobin Properties Pref
1 000 242 aktier
Totalt
41 924 072 aktier
Introdatum
2014-12-12

Kommande händelser

2018-12-07
Ordinarie utdelning Tobin Properties Pref
 • Utdelning/aktie: 5,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-07
 • Utdelningsdag: 2018-12-13

Tidigare händelser

2018-10-18
Delårsrapport
2018-07-12
Delårsrapport
2018-06-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOBIN-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-06-08 - 2018-07-04
2018-06-04
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 11,00
 • Handlas utan rätt: 2018-06-04
 • Tidsperiod: 2018-06-08 - 2018-06-25
 • Likviddag: -
2018-06-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOBIN-TR
 • Noteringsperiod: 2018-06-08 - 2018-06-20
2018-06-08
Ordinarie utdelning Tobin Properties Pref
 • Utdelning/aktie: 5,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-08
 • Utdelningsdag: 2018-06-14
2018-05-30
Ordinarie utdelning Tobin Properties
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-30
 • Utdelningsdag: -
2018-05-29
Bolagsstämma
2018-04-25
Delårsrapport
2018-02-09
Erbjudande: Erbjudande
 • Klövern revises cash offer to 22,65 SEK/Share and 108,50 SEK/preferential share
 • Datum: 2018-02-09
 • Tidsperiod: 2018-02-26 - 2018-03-26
 • Pris: 22,65
2018-02-09
Erbjudande: Uppköpserbjudande återkallat
 • Klövern makes a cash offer at 20 SEK/share and 108,50 SEK/preferential share
 • Datum: 2018-02-09
 • Tidsperiod: 2018-02-26 - 2018-03-26
 • Pris: 20,00
2018-02-28
Årsrapport
2018-01-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOBIN-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-01-17 - 2018-02-12
2018-01-11
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 20,00
 • Handlas utan rätt: 2018-01-11
 • Tidsperiod: 2018-01-17 - 2018-01-31
 • Likviddag: -
2018-01-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOBIN-TR
 • Noteringsperiod: 2018-01-17 - 2018-01-29
2018-01-08
Extra bolagsstämma
2017-12-07
Ordinarie utdelning Tobin Properties Pref
 • Utdelning/aktie: 5,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-12-07
 • Utdelningsdag: 2017-12-13
2017-11-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
824 698 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 199 000
Finansiella anläggningstillgångar 548 259 000
Summa anläggningstillgångar 548 458 000
Kassa och bank 61 141 000
Summa omsättningstillgångar 276 240 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 387 195 000
Minoritetsintressen 557 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 372 005 000
Kortfristiga skulder 64 942 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,79 -0,31 -6,06 -3,33 -7,00
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 5,38 7,03 2,62
A Group of Retail Assets B 0,00 0,00 58,51 52,04 32,44
ABG Sundal Collier Holding 1,14 -4,48 -7,79 -10,27 -7,47
ALM Equity 0,00 -0,51 -2,50 -5,34 10,48
ALM Equity Pref -0,20 0,61 -2,83 -3,30 -5,82
Admiral Capital B 0,00 0,54 5,71 3,35 10,78
Aega 0,00 9,18 10,31 15,05 -1,83
Akelius Residential Pref -0,15 -0,15 -1,61 -3,45 -1,03
Aker 3,47 0,59 2,39 10,65 114,38
Aktia Bank Abp -1,86 -1,40 -7,65 -2,20 -10,11
Ägare Kapital % Röster %
Klövern AB 58,90 61,40
Erik Karlin 9,30 9,70
Försäkringsaktiebolage... 5,10 4,60
Johan Varland 4,80 4,40
JRS Asset Management AB 4,00 3,90
Nordnet Pensionsförsäk... 1,20 1,00
Nordea Livförsäkring S... 0,80 0,80
Gitlis AB 0,60 0,60
JP Morgan Bank Luxembourg 0,60 0,60
Membrain Network Capit... 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
0,49
Räntabilitet eget kapital %
5,99
Balanslikviditet
6,78
Räntabilitet totalt kapital %
-2,24
Kassalikviditet
6,78
Ändring eget kapital %
3,11
Soliditet %
37,70
Ändring totalt kapital %
118,26
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
65,88
Kundfordringar oms. hast.
6,06
Nettomarginal %
28,88
Andel utdelad vinst %
0,00