Om bolaget (TOTA)

Totalbanken

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,19 %
 • Utv. idag DKK
  -1,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  83,00
 • Högst
  84,00
 • Lägst
  80,00
 • Antal
  5 033
 • Tid
  16:59:43

Totalbanken

Totalbanken bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster inom bostads- och billån, sparande, försäkring och kapitalförvaltning. Största delen av kunder återfinns bland privatpersoner samt bland små- och medelstora bolag. Verksamhet bedrivs idag främst inom den danska marknaden. Totalbanken grundades ursprungligen 1911 och har idag sitt huvudkontor i Aarup.
VD
Ivan Sløk
Ordförande
Poul Juhl Fischer
Hemsida
http://www.to...
Bransch
Finans
Börsvärde
274 399 944 DKK
Totalbanken
3 266 666 aktier
Totalt
3 266 666 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2020-02-27
Årsrapport
2020-04-02
Bolagsstämma
2020-05-05
Delårsrapport
2020-08-18
Delårsrapport
2020-11-03
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-11-05
Delårsrapport
2019-08-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: 76,05
 • Handlas utan rätt: 2019-08-23
 • Tidsperiod: 2019-08-27 - 2019-09-09
 • Likviddag: -
2019-08-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOTA-T
 • Noteringsperiod: 2019-08-23 - 2019-09-05
2019-08-20
Delårsrapport
2019-05-07
Delårsrapport
2019-04-04
Ordinarie utdelning Totalbanken
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-04
 • Utdelningsdag: -
2019-04-03
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-18
 • Vem: Marble Road Group ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,35 %
 • Röstandel: 9,35 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,04 -0,49 3,65 8,98 18,27
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,91 -1,59 -2,62 25,17 21,88
180 Degree Capital Corp -0,93 0,00 -3,60 -0,47 11,46
1st Constitution Bancorp 1,06 0,91 -3,35 8,05 14,95
1st Source Corp -1,03 -1,13 -4,76 -7,26 -0,76
360 Finance Inc -2,09 -3,33 -9,06 5,38 -47,70
49 North Resources Inc 0,00 -11,11 -11,11 100,00 60,00
A-Mark Precious Metals Inc -0,67 2,29 8,52 -12,98 -29,32
ABG Sundal Collier Holding -1,27 -2,13 -5,11 14,04 -4,99
Aareal Bank AG 0,17 -1,92 1,38 10,32 8,93
Aberdeen International Inc -14,29 -14,29 -33,33 0,00 -45,45
Ägare Kapital % Röster %
Network Group Capital... 5,00 5,00
Datum för årsredovisning
2019-11-05
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,16
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,02
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,25
Soliditet %
0,13
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
0,05
Bruttomarginal %
0,36
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,46
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
0,46
Andel utdelad vinst %
-