Om bolaget (TOTA)

Totalbanken

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,46 %
 • Utv. idag DKK
  +1,80 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  75,00
 • Högst
  75,20
 • Lägst
  73,20
 • Antal
  128
 • Tid
  16:59:59

Totalbanken

Totalbanken är en dansk bank. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster inom bostads- och billån, sparande, försäkring och kapitalförvaltning. Största delen av kunder återfinns bland privatpersoner samt bland små- och medelstora bolag. Verksamhet bedrivs idag främst inom den danska marknaden. Totalbanken grundades ursprungligen 1911 och har idag sitt huvudkontor i Aarup.
VD
Ivan Sløk
Ordförande
Poul Juhl Fischer
Hemsida
http://www.to...
Bransch
Finans
Börsvärde
239 119 951 DKK
Totalbanken
3 266 666 aktier
Totalt
3 266 666 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:6
 • Betalt/aktie: 76,05
 • Handlas utan rätt: 2019-08-23
 • Tidsperiod: 2019-08-27 - 2019-09-09
 • Likviddag: -
2019-08-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOTA-T
 • Noteringsperiod: 2019-08-23 - 2019-09-05
2019-08-20
Delårsrapport
2019-05-07
Delårsrapport
2019-04-04
Ordinarie utdelning Totalbanken
 • Utdelning/aktie: 0 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-04
 • Utdelningsdag: -
2019-04-03
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-10-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-18
 • Vem: Marble Road Group ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,35 %
 • Röstandel: 9,35 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 0,22 7,55 2,65 1,51
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,64 -0,63 -7,60 -16,84 -22,30
180 Degree Capital Corp 0,47 -1,82 -0,46 8,00 -1,37
1st Constitution Bancorp -3,08 -3,99 6,90 -2,77 -11,26
1st Source Corp -0,34 -0,19 4,95 5,09 -12,43
360 Finance Inc -1,45 -1,04 -7,68 -32,05 -
A-Mark Precious Metals Inc -4,56 -16,73 -18,44 -9,80 -12,48
ABG Sundal Collier Holding -0,28 4,05 11,46 -6,01 -37,72
ABN Amro Bank NV 0,06 0,45 10,28 -6,13 -23,25
Aareal Bank AG -1,24 -3,47 1,07 8,74 -27,48
Aberdeen International Inc -11,11 -11,11 -27,27 0,00 -50,00
Ägare Kapital % Röster %
Network Group Capital... 5,00 5,00
Datum för årsredovisning
2019-08-20
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
14,00
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
2,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
11,00
Soliditet %
12,00
Ändring totalt kapital %
0,16
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
34,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
38,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
38,00
Andel utdelad vinst %
-