Om bolaget (SPG)

SP Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,91 %
 • Utv. idag DKK
  -2,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  217,00
 • Högst
  221,00
 • Lägst
  214,00
 • Antal
  2 075
 • Tid
  16:59:53

SP Group

SP Group är en dansk aktör med specialisering inom tillverkning av olika plastprodukter. Utöver utförs beläggningar på plast- och metallytor. Produkterna levereras till en rad olika aktörer inom ett flertal branscher som exempelvis industri-, hälsa-, och livsmedelsindustrin. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Søndersø.
VD
Frank Gad
Ordförande
Hans Wilhelm Schur
Hemsida
http://sp-gro...
Bransch
Industri
Börsvärde
2 494 410 000 DKK
SP Group
11 390 000 aktier
Totalt
11 390 000 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-05-24
Delårsrapport
2019-04-30
Ordinarie utdelning SP Group
 • Utdelning/aktie: 2,4000 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-03-27
Årsrapport
2018-11-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-01
 • Vem: Lannebo Fonder
 • Antal: 2 165
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,01 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,89 2,70 2,59 7,64 9,98
2020 Bulkers 0,70 5,61 3,22 8,25 -
3M Co -0,26 3,19 -2,56 -5,71 -18,57
51job Inc -7,50 -3,34 3,60 -3,57 29,23
A. O. Smith Corp 2,00 6,25 4,57 15,98 9,79
A.P. Møller - Mærsk A -0,33 -0,13 1,85 4,05 -6,52
A.P. Møller - Mærsk B 0,15 0,71 2,34 5,48 -6,08
AAR Corp -3,51 -2,69 -11,49 -4,87 -10,61
Aalberts NV -1,63 0,22 -3,59 5,22 11,59
Aallon Group Oyj -0,64 2,42 0,87 9,91 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,83 1,39 0,46 6,37 -10,32
Ägare Kapital % Röster %
Schur Finance A/S 17,40 17,40
Frank Gad, incl. close... 13,10 13,10
Odin Fund Management 7,50 7,50
ATP 6,20 6,20
Lannebo Fonder 5,50 5,50
Datum för årsredovisning
2019-08-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
31,00
Balanslikviditet
1,21
Räntabilitet totalt kapital %
10,00
Kassalikviditet
0,59
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
34,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,03
Bruttomarginal %
33,00
Varulagrets oms. hast.
0,20
Rörelsemarginal %
10,00
Kundfordringar oms. hast.
0,16
Nettomarginal %
10,00
Andel utdelad vinst %
-