Om bolaget (ATHENA)

Athena Investments

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,93 %
 • Utv. idag DKK
  +0,14 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,40
 • Högst
  7,66
 • Lägst
  7,28
 • Antal
  17 520
 • Tid
  16:59:48

Athena Investments

Greentech är ett energibolag som utvecklar, bygger och driver vindkraftprojekt. Bolaget är verksamma i Danmark, Tyskland, Italien, Norge och Polen.

VD
Sigieri Diaz della Vittoria Pall
Ordförande
Luca Rovati
Hemsida
athenainvestm...
Bransch
Kraftförsörjning
Börsvärde
789 303 943 DKK
Athena Investments
106 662 695 aktier
Totalt
106 662 695 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-06-04
Extra bolagsstämma
2019-08-01
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-24
Ordinarie utdelning Athena Investments
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: -
2019-04-24
Bonusutdelning Athena Investments
 • Utdelning/aktie: 3,09 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: 2019-04-26
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-03-27
Årsrapport
2018-08-02
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
0
Immateriella anläggningstillgångar 29 800 000
Materiella anläggningstillgångar 218 500 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 311 300 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 90 900 000
Summa tillgångar 403 300 000
Eget kapital 212 200 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 160 000 000
Kortfristiga skulder 31 100 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Kraftförsörjning)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
Arendals Fossekompani 1,43 -1,05 -3,73 -15,48 -25,65
Arise 0,50 3,61 3,08 16,18 47,79
Etrion -1,29 0,00 -2,30 1,32 -15,00
Fjordkraft Holding 3,02 0,61 4,60 10,68 15,97
Fortum Oyj -0,31 4,28 4,94 -2,01 -6,92
Skånska Energi B 0,00 -2,93 -2,67 -0,68 10,61
Ørsted 1,44 -0,04 5,22 9,17 25,64
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-