Om bolaget (ALMB)

Alm. Brand

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,25 %
 • Utv. idag DKK
  +0,15 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  61,25
 • Högst
  61,45
 • Lägst
  60,85
 • Antal
  146 429
 • Tid
  16:59:56

Alm. Brand

Alm. Brand är en dansk finansiell koncern. Idag erbjuder bolaget ett brett utbud av finansiella tjänster som berör sakförsäkring, pensionsförsäkring och övrig rådgivning till både privat- och företagskunder. Verksamheten styrs utifrån koncernens självständiga dotterbolag. Bolaget bildades ursprungligen 1792 och har idag sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Søren Boe Mortensen
Ordförande
Jørgen H. Mikkelsen
Hemsida
http://www.al...
Bransch
Finans
Börsvärde
9 837 100 000 DKK
Alm. Brand
161 000 000 aktier
Totalt
161 000 000 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-08-20
Delårsrapport
2019-11-05
Delårsrapport
2020-02-27
Årsrapport
2020-04-29
Bolagsstämma
2020-05-14
Delårsrapport
2020-08-20
Delårsrapport
2020-11-04
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-07
Delårsrapport
2019-04-30
Bonusutdelning Alm. Brand
 • Utdelning/aktie: 1,5 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-30
Ordinarie utdelning Alm. Brand
 • Utdelning/aktie: 1,5 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-29
Bolagsstämma
2019-02-27
Årsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
2018-08-15
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-15
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,49 1,67 0,86 -3,33 1,46
ABG Sundal Collier Holding 1,39 -2,41 -4,45 -16,67 -37,61
ABN Amro Bank NV 0,35 -1,60 2,00 -11,85 -19,02
Aareal Bank AG 2,53 3,10 3,42 -21,50 -39,02
Ackermans & Van Haaren NV 1,29 0,53 1,22 -6,80 -14,08
Aegon NV 1,46 1,10 7,17 0,07 -15,37
Ageas SA 1,09 0,39 9,88 5,44 12,06
Aker 1,40 -4,24 -0,44 -26,21 -21,50
Aktia Bank Abp -0,23 -3,85 -2,30 -3,74 -5,56
Allianz SE 0,90 -0,29 1,96 2,03 17,01
Amundi SA 0,98 0,39 3,17 -1,29 6,53
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-07
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,14
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,02
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-0,02
Soliditet %
0,12
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
0,21
Bruttomarginal %
0,49
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,08
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
0,08
Andel utdelad vinst %
-