Om bolaget (KLOV B)

Klövern B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,98 %
 • Utv. idag SEK
  +0,34 SEK
 • Köp
  17,52
 • Sälj
  17,55
 • Senast
  17,54
 • Högst
  17,73
 • Lägst
  17,24
 • Antal
  1 030 954
 • Tid
  14:20:35

Klövern

Klövern är ett fastighetsbolag. Idag är bolagets investeringar huvudsakligen inriktade mot kommersiella fastigheter, lager och logistik, samt lokaler för vård, utbildning och detaljhandel. Investeringar återfinns spridda inom en stor del av den nordiska marknaden, främst inom Syd- och Mellansverige och innefattar både uppgraderingar och nyproduktion av fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Rutger Arnhult
Ordförande
Pia Gideon
Hemsida
http://www.kl...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
15 737 108 644 SEK
Klövern pref
16 444 000 aktier
Klövern B
844 042 732 aktier
Klövern A
71 951 248 aktier
Totalt
915 993 980 aktier
Introdatum
2014-12-09

Kommande händelser

2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-03
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-03
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-03
2020-02-12
Årsrapport
2020-03-30
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-03-30
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-03-30
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03

Tidigare händelser

2019-10-23
Delårsrapport
2019-09-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-09-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-09-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-07-12
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-06-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-06-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-03-28
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-03-28
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-13
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-12-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-12-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-02
 • Vem: Urban Terling
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,59 %
 • Röstandel: 23,38 %
2019-04-02
 • Vem: Arvid Svensson Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,07 %
 • Röstandel: 0,04 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,33 -1,18 4,88 17,11 17,58
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,32 0,19 3,42 -0,96 -14,71
AGNC Investment Corp -0,80 -0,29 7,14 6,94 -0,63
Acadia Realty Trust 0,95 1,02 -3,72 0,95 -1,88
Acrinova 0,00 9,62 10,68 21,93 66,79
Adapteo -0,23 -0,84 -9,22 2,76 -
Aedifica SA 0,53 1,81 7,98 14,42 49,47
Agat Ejendomme 0,00 1,42 -0,83 3,78 -38,45
Agree Realty Corp 0,38 -0,11 0,32 3,78 28,61
Akelius Residential Prop. D 0,06 -0,23 -1,08 - -
Akelius Residential Prop. Pref 0,14 0,14 -0,57 -1,14 5,64
Ägare Kapital % Röster %
Rutger Arnhult via com... 15,10 17,00
Corem Property Group 14,90 15,10
Gårdarike 9,70 25,10
Länsförsäkringar funds 4,50 2,80
State Street Bank and... 3,30 2,30
Swedbank AS (Estonia) 2,00 1,30
Swedbank Robur funds 2,00 1,60
CBNY-Norges Bank 1,90 1,50
Prior & Nilsson 1,90 1,20
Handelsbanken fonder 1,70 1,10
Datum för årsredovisning
2019-10-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,00
Balanslikviditet
1,61
Räntabilitet totalt kapital %
7,00
Kassalikviditet
1,61
Ändring eget kapital %
16,00
Soliditet %
32,00
Ändring totalt kapital %
0,16
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
67,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
63,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
110,00
Andel utdelad vinst %
-