Om bolaget (KLOV B)

Klövern B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,29 %
 • Utv. idag SEK
  +0,04 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  13,71
 • Högst
  13,84
 • Lägst
  13,65
 • Antal
  774 854
 • Tid
  17:29:34

Klövern

Klövern är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella lokaler i tillväxtregioner. Affärsenheterna är indelade i fyra regioner, Syd, Öst, Stockholm samt Mellan/Norr..

VD
Rutger Arnhult
Ordförande
Pia Gideon
Hemsida
www.klovern.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
12 512 840 770 SEK
Klövern B
842 686 176 aktier
Klövern pref
16 444 000 aktier
Klövern A
73 307 804 aktier
Totalt
932 437 980 aktier
Introdatum
2014-12-09

Kommande händelser

2019-06-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-06-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-06-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-07-12
Delårsrapport
2019-09-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-09-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-09-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-10-23
Delårsrapport
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-07
2020-03-30
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-03-30
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-03-30
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03

Tidigare händelser

2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-03-28
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-03-28
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-13
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-12-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-12-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-10-19
Delårsrapport
2018-09-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-09-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-09-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-07-12
Delårsrapport
2018-06-28
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-28
 • Utdelningsdag: 2018-07-04
2018-06-28
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-28
 • Utdelningsdag: 2018-07-04
2018-06-28
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-28
 • Utdelningsdag: 2018-07-04
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
44 257 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 183 000 000
Materiella anläggningstillgångar 42 977 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 113 000 000
Summa anläggningstillgångar 43 273 000 000
Kassa och bank 39 000 000
Summa omsättningstillgångar 984 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 14 505 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 28 446 000 000
Kortfristiga skulder 1 306 000 000
Årets resultat 2 282 000 000
Totala intäkter 3 029 000 000
Rörelseresultat 1 163 000 000
Summa finansnetto -635 000 000
Resultat efter finansiella poster 3 211 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-02
 • Vem: Urban Terling
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,59 %
 • Röstandel: 23,38 %
2019-04-02
 • Vem: Arvid Svensson Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,07 %
 • Röstandel: 0,04 %
2018-07-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 10,78
 • Totalpris: 7 547 330,00
2018-05-31
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 3,62 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
ABG Sundal Collier Holding 1,07 -2,96 -13,13 -6,68 -39,29
ALM Equity 0,00 4,71 4,17 17,65 -3,85
ALM Equity Pref 0,00 0,00 0,62 1,04 -8,79
Admiral Capital B 0,00 0,00 0,00 6,00 30,86
Aega -1,41 -12,50 50,54 41,41 57,30
Agat Ejendomme -1,67 -6,14 -6,98 0,98 -44,34
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,15 -0,87 0,15
Aker 4,19 3,89 -18,72 -13,31 -8,07
Aktia Bank Abp 0,48 2,42 -6,00 -8,04 -3,09
Alm. Brand 1,17 -1,30 -6,33 8,39 -9,94
Ägare Kapital % Röster %
Rutger Arnhult via bolag 15,10 16,40
Corem Property Group 14,90 14,60
Arvid Svensson Invest 7,20 12,10
Handelsbanken fonder 4,70 3,60
Länsförsäkringar fondf... 3,90 2,30
Swedbank Robur fonder 2,50 2,20
CBNY-Norges Bank 2,30 1,70
Gårdarike 2,00 10,80
Swedbank AS (Estonia) 2,00 1,20
SEB Investment Management 1,70 1,10
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,57
Balanslikviditet
1,59
Räntabilitet totalt kapital %
7,32
Kassalikviditet
1,37
Ändring eget kapital %
23,90
Soliditet %
32,13
Ändring totalt kapital %
27,58
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
62,89
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
92,80
Andel utdelad vinst %
13,36