Om bolaget (KLOV B)

Klövern B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,14 %
 • Utv. idag SEK
  +0,18 SEK
 • Köp
  15,91
 • Sälj
  15,94
 • Senast
  15,93
 • Högst
  16,05
 • Lägst
  15,67
 • Antal
  634 212
 • Tid
  15:48:07

Klövern

Klövern är ett fastighetsbolag. Idag görs investeringar främst inom kommersiella fastigheter, lager och logistik, samt diverse lokaler för vård, utbildning och detaljhandel. Investeringar återfinns spridda inom en stor del av den svenska marknaden, främst inom Syd- och Mellansverige och innefattar både uppgraderingar och nyproduktion av fastigheter. Bolaget har sitt huvudkontor beläget i Stockholm.
VD
Rutger Arnhult
Ordförande
Pia Gideon
Hemsida
http://www.kl...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
14 408 578 234 SEK
Klövern A
73 307 804 aktier
Klövern pref
16 444 000 aktier
Klövern B
842 686 176 aktier
Totalt
932 437 980 aktier
Introdatum
2014-12-09

Kommande händelser

2019-09-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-09-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-09-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-10-23
Delårsrapport
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-03
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-03
2019-12-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-03
2020-02-12
Årsrapport
2020-03-30
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-03-30
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-03-30
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,12 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03

Tidigare händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-06-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-06-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-03-28
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-03-28
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-03
2019-02-13
Årsrapport
2018-12-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-12-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-12-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-27
 • Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-10-19
Delårsrapport
2018-09-27
Ordinarie utdelning Klövern A
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-09-27
Ordinarie utdelning Klövern pref
 • Utdelning/aktie: 5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-09-27
Ordinarie utdelning Klövern B
 • Utdelning/aktie: 0,11 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-27
 • Utdelningsdag: 2018-10-03
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-02
 • Vem: Urban Terling
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,59 %
 • Röstandel: 23,38 %
2019-04-02
 • Vem: Arvid Svensson Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,07 %
 • Röstandel: 0,04 %
2018-07-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: 10,78
 • Totalpris: 7 547 330,00

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,23 -1,91 -1,63 -4,13 1,42
ALM Equity 0,00 -1,01 -2,00 2,08 -4,85
ALM Equity Pref 0,00 0,99 0,99 5,15 -0,97
Acrinova -6,75 -6,75 4,60 10,81 13,72
Adapteo 0,00 1,68 - - -
Aedifica SA -0,95 -0,16 12,26 14,19 16,31
Agat Ejendomme 0,26 0,26 -3,71 -12,39 -42,46
Akelius Residential Pref 0,14 -0,14 1,72 2,16 1,72
Altarea SCA 0,44 0,67 0,00 -4,32 -7,75
Amasten Fastighets 0,00 1,75 12,74 51,87 81,29
Amasten Fastighets Pref 0,00 1,15 -0,28 5,71 13,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,12
Balanslikviditet
1,74
Räntabilitet totalt kapital %
0,06
Kassalikviditet
1,74
Ändring eget kapital %
0,14
Soliditet %
0,31
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
0,67
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,63
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,11
Andel utdelad vinst %
-