Om bolaget (DFDS)

DFDS

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,72 %
 • Utv. idag DKK
  +2,20 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  308,00
 • Högst
  309,40
 • Lägst
  303,00
 • Antal
  163 410
 • Tid
  16:59:58

DFDS

DFDS är verksamma inom sjöfart, logistik-, gods- och passagerartransport. Olika tjänster som bolaget erbjuder inkluderar exempelvis integrerade transportlösningar, lagerlokaler, hantering av särskilt känsligt gods, samt helhetslösningar för transporter i flera led. Idag är verksamheten främst koncentrerad till den europeiska marknaden. DFDS grundades ursprungligen 1866 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark.
VD
Torben Carlsen
Ordförande
Claus V. Hemmingsen
Hemsida
https://www.d...
Bransch
Industri
Börsvärde
17 929 536 552 DKK
DFDS
58 631 578 aktier
Totalt
58 631 578 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2021-03-23
Bolagsstämma
2021-03-24
Ordinarie utdelning DFDS
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-24
 • Utdelningsdag: -
2021-05-11
Delårsrapport
2021-08-17
Delårsrapport
2021-11-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-02-10
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
2020-08-12
Delårsrapport
2020-06-04
Bolagsstämma
2020-05-07
Delårsrapport
2020-03-19
Ordinarie utdelning DFDS
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-19
 • Utdelningsdag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,66 1,74 5,20 9,17 36,35
2020 Bulkers 1,64 6,00 14,15 28,37 40,00
24Storage -1,59 -1,14 5,88 3,60 5,88
3M Co 1,55 3,63 1,48 4,73 27,37
51job Inc -1,62 -5,47 -9,21 -13,47 -3,87
A. O. Smith Corp 2,13 4,81 4,11 10,65 55,98
A.P. Møller - Mærsk A -1,52 -3,14 -0,16 2,66 112,38
A.P. Møller - Mærsk B -1,82 -3,82 -1,53 3,16 112,16
Aalberts NV 3,56 2,80 1,65 11,05 45,25
Aallon Group Oyj -1,83 -2,73 -10,08 11,92 7,86
Aannemingsmaatschappij CFE NV 0,15 7,36 5,54 23,69 25,05
Ägare Kapital % Röster %
Institutional sharehol... 42,00 42,00
Lauritzen Foundation 40,90 40,90
Datum för årsredovisning
2020-11-12
Räntetäckningsgrad
277,78
Räntabilitet eget kapital %
7,14
Balanslikviditet
102,21
Räntabilitet totalt kapital %
1,85
Kassalikviditet
98,31
Ändring eget kapital %
3,73
Soliditet %
39,39
Ändring totalt kapital %
3,34
Kapitalomsättningshast.
53,24
Bruttomarginal %
63,95
Varulagrets oms. hast.
1,09
Rörelsemarginal %
5,28
Kundfordringar oms. hast.
13,69
Nettomarginal %
3,48
Andel utdelad vinst %
-