Om bolaget (DFDS)

DFDS

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,63 %
 • Utv. idag DKK
  +1,80 DKK
 • Köp
  285,80
 • Sälj
  286,60
 • Senast
  286,60
 • Högst
  289,20
 • Lägst
  286,00
 • Antal
  2 124
 • Tid
  09:16:38

DFDS

DFDS är verksamma inom sjöfart, logistik-, gods- och passagerartransport. Olika tjänster som bolaget erbjuder inkluderar exempelvis integrerade transportlösningar, lagerlokaler, hantering av särskilt känsligt gods, samt helhetslösningar för transporter i flera led. Idag är verksamheten främst koncentrerad till den europeiska marknaden. DFDS grundades ursprungligen 1866 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Torben Carlsen
Ordförande
Claus V. Hemmingsen
Hemsida
https://www.d...
Bransch
Industri
Börsvärde
16 698 273 414 DKK
DFDS
58 631 578 aktier
Totalt
58 631 578 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-11-12
Delårsrapport
2019-08-13
Delårsrapport
2019-07-01
Extra bolagsstämma
2019-05-09
Delårsrapport
2019-03-27
Ordinarie utdelning DFDS
 • Utdelning/aktie: 4,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-27
 • Utdelningsdag: 2019-03-29
2019-03-26
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,32 -1,17 4,89 17,12 17,59
2020 Bulkers 0,00 -3,59 5,39 14,67 -
3M Co 0,22 -1,28 4,86 8,97 -16,63
51job Inc -3,12 -7,13 -8,05 14,11 10,60
A. O. Smith Corp -0,48 -1,06 6,36 11,73 11,39
A.P. Møller - Mærsk A 1,77 1,23 14,21 32,11 7,33
A.P. Møller - Mærsk B 1,72 1,12 14,05 33,39 6,90
Aalberts NV 0,47 -3,20 4,30 14,70 21,54
Aallon Group Oyj 0,00 -0,47 16,67 25,60 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,05 -4,23 0,67 11,93 -7,60
Aaon Inc -0,34 0,66 7,25 11,12 23,25
Ägare Kapital % Röster %
Lauritzen Foundation 41,60 41,60
Institutional sharehol... 39,70 39,70
Datum för årsredovisning
2019-08-13
Räntetäckningsgrad
7,06
Räntabilitet eget kapital %
21,00
Balanslikviditet
0,86
Räntabilitet totalt kapital %
7,00
Kassalikviditet
0,82
Ändring eget kapital %
18,00
Soliditet %
36,00
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
0,64
Bruttomarginal %
62,00
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
12,00
Kundfordringar oms. hast.
0,15
Nettomarginal %
10,00
Andel utdelad vinst %
-