Om bolaget (DFDS)

DFDS

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,19 %
 • Utv. idag DKK
  -0,40 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  205,60
 • Högst
  207,00
 • Lägst
  202,00
 • Antal
  51 755
 • Tid
  16:59:57

DFDS

DFDS är verksamma inom sjöfart, logistik-, gods- och passagerartransport. Olika tjänster som bolaget erbjuder inkluderar exempelvis integrerade transportlösningar, lagerlokaler, hantering av särskilt känsligt gods, samt helhetslösningar för transporter i flera led. Idag är verksamheten främst koncentrerad till den europeiska marknaden. DFDS grundades ursprungligen 1866 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Torben Carlsen
Ordförande
Claus V. Hemmingsen
Hemsida
https://www.d...
Bransch
Industri
Börsvärde
12 078 105 068 DKK
DFDS
58 631 578 aktier
Totalt
58 631 578 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2020-08-12
Delårsrapport
2020-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-06-04
Bolagsstämma
2020-05-07
Delårsrapport
2020-03-19
Ordinarie utdelning DFDS
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-19
 • Utdelningsdag: -
2020-02-06
Årsrapport
2019-11-12
Delårsrapport
2019-08-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,24 1,05 8,05 13,20 6,95
2020 Bulkers -0,73 0,00 1,49 0,00 -34,22
24Storage -3,03 3,74 0,24 5,85 -
3M Co 1,61 1,66 1,49 4,80 -9,24
51job Inc -6,61 2,73 5,13 3,33 -10,08
A. O. Smith Corp 1,92 3,20 5,29 21,59 9,34
A.P. Møller - Mærsk A -0,26 -0,59 8,35 23,90 3,90
A.P. Møller - Mærsk B -0,15 -0,56 8,57 24,03 6,31
Aalberts NV -0,17 -1,72 12,58 24,84 -14,05
Aallon Group Oyj 0,00 1,48 0,00 8,88 24,85
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,78 -0,79 -4,91 -16,36 -29,09
Ägare Kapital % Röster %
Institutional sharehol... 42,00 42,00
Lauritzen Foundation 40,90 40,90
Datum för årsredovisning
2020-05-07
Räntetäckningsgrad
584,74
Räntabilitet eget kapital %
15,08
Balanslikviditet
102,44
Räntabilitet totalt kapital %
4,98
Kassalikviditet
98,37
Ändring eget kapital %
14,60
Soliditet %
38,99
Ändring totalt kapital %
4,01
Kapitalomsättningshast.
62,22
Bruttomarginal %
62,70
Varulagrets oms. hast.
1,01
Rörelsemarginal %
9,45
Kundfordringar oms. hast.
14,87
Nettomarginal %
8,00
Andel utdelad vinst %
-