Om bolaget (ALIV SDB)

Autoliv SDB

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,12 %
 • Utv. i dag SEK
  -7,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  689,40
 • Högst
  701,40
 • Lägst
  688,00
 • Antal
  176 484
 • Tid
  17:29:59

Autoliv

Autoliv Inc utvecklar och tillverkar produkter för bilsäkerhet till kunder verksamma inom fordonsindustrin. Krockkuddar står för två tredjedelar av försäljningen och resterande del utgörs av säkerhetsbälten, bilbarnstolar, rattar och liknande produkter. Bolaget är verksamt 28 länder och har sina största marknader i EU och Amerika.

VD
Mikael Bratt
Ordförande
Jan Carlson
Hemsida
www.autoliv.com
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
70 867 660 984 SEK
Autoliv SDB
60 719 883 aktier
Totalt
60 719 883 aktier
Introdatum
1997-05-02

Kommande händelser

2019-01-29
Årsrapport
2019-02-21
Ordinarie utdelning Autoliv SDB
 • Utdelning/aktie: 5,59 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-21
 • Utdelningsdag: 2019-03-07

Tidigare händelser

2018-06-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ALIVNE
 • Noteringsperiod: 2018-06-29 - 2019-01-07
2018-11-20
Ordinarie utdelning Autoliv SDB
 • Utdelning/aktie: 5,58 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-20
 • Utdelningsdag: 2018-12-06
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-21
Ordinarie utdelning Autoliv SDB
 • Utdelning/aktie: 5,69 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-21
 • Utdelningsdag: 2018-09-06
2018-07-27
Delårsrapport
2018-05-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ALV-W
 • Noteringsperiod: 2018-05-26 - 2018-07-03
2018-06-29
Händelse: ??
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-06-29
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-06-29
Distribution av värdepapper Autoliv SDB
 • Utdelning/aktie: 316,70 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-29
 • Utdelningsdag: -
2018-05-22
Ordinarie utdelning Autoliv SDB
 • Utdelning/aktie: 5,40 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-22
 • Utdelningsdag: 2018-06-07
2018-05-08
Bolagsstämma
2018-04-27
Delårsrapport
2018-02-21
Ordinarie utdelning Autoliv SDB
 • Utdelning/aktie: 4,86 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-02-21
 • Utdelningsdag: 2018-03-08
2018-01-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
70 555 488 000
Immateriella anläggningstillgångar 15 296 278 000
Materiella anläggningstillgångar 16 282 416 000
Finansiella anläggningstillgångar 4 278 766 000
Summa anläggningstillgångar 35 857 460 000
Kassa och bank 7 917 986 000
Summa omsättningstillgångar 34 698 024 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 33 298 452 000
Minoritetsintressen 1 108 270 000
Avsättningar 1 864 172 000
Långfristiga skulder 12 378 300 000
Kortfristiga skulder 21 906 290 000
Årets resultat 3 524 515 000
Total fakturering 85 679 296 000
Rörelseresultat 4 995 057 000
Summa finansnetto -576 004 000
Resultat efter finansiella poster 4 179 739 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-07
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-03-12
 • Vem: UBS Group AG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,26 %
 • Röstandel: 0,26 %
2018-03-12
 • Vem: Cevian Capital II GP Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,35 %
 • Röstandel: 6,35 %
2018-02-28
 • Vem: UBS Group AG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,55 %
 • Röstandel: 5,55 %
2018-02-27
 • Vem: UBS Group AG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,22 %
 • Röstandel: 5,22 %
2018-02-26
 • Vem: UBS Group AG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 4,95 %
2018-02-26
 • Vem: Cevian Capital II GP Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,09 %
 • Röstandel: 5,09 %
2018-02-23
 • Vem: UBS Group AG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,52 %
 • Röstandel: 5,52 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 0,33 5,00 -1,52 -9,35
5th Planet Games 7,41 3,57 20,83 -21,62 -67,05
AAK 0,29 1,24 5,02 -2,24 7,15
Agromino 0,00 0,00 0,00 3,43 -15,31
Altia Oyj -0,68 2,07 1,25 -1,80 -
Amer Sports Oyj 0,10 -0,03 1,01 14,10 66,98
Apetit Oyj 0,00 0,21 2,82 -5,01 -36,80
Aqua Bio Technology -4,11 -14,11 20,69 0,72 -65,43
Arcus -0,61 -0,98 0,74 -7,09 -11,45
Atria Oyj A -0,38 0,25 19,43 -7,03 -36,36
Austevoll Seafood -2,42 4,82 -1,40 -10,32 79,94
Ägare Kapital % Röster %
Alecta Pension Insuran... 9,40 9,40
AMF Pensionsförsäkring AB 6,30 6,30
JPM Chase & Co 4,50 4,50
Första AP-Fonden 3,50 3,50
Swedbank Robur Fonder AB 3,50 3,50
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
7,56
Räntabilitet eget kapital %
11,08
Balanslikviditet
1,47
Räntabilitet totalt kapital %
6,96
Kassalikviditet
1,17
Ändring eget kapital %
9,73
Soliditet %
48,77
Ändring totalt kapital %
3,83
Kapitalomsättningshast.
1,24
Bruttomarginal %
20,70
Varulagrets oms. hast.
12,09
Rörelsemarginal %
5,83
Kundfordringar oms. hast.
4,81
Nettomarginal %
4,11
Andel utdelad vinst %
48,77