• Vi saknar just nu kursuppdateringar för de europeiska marknaderna utanför norden. Felsökning pågår.

Om bolaget (SKJE)

Skjern Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,33 %
 • Utv. idag DKK
  +0,20 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  60,00
 • Högst
  61,00
 • Lägst
  59,80
 • Antal
  2 975
 • Tid
  16:59:39

Skjern Bank

Skjern Bank är en dansk bank. Idag erbjuder banken ett brett utbud av finansiella tjänster både till privat- och företagskunder vilket innefattar bostads- och billån, pensionssparande och kapitalförvaltning. Utöver erbjuds diverse rådgivningstjänster. Idag innehas störst verksamhet på den danska marknaden. Banken grundades 1903 och har sitt huvudkontor i Skjern.
VD
Per Munck
Ordförande
Hans Ladekjær Jeppesen
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Finans
Börsvärde
576 472 000 DKK
Skjern Bank
9 640 000 aktier
Totalt
9 640 000 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-10-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-05-09
Delårsrapport
2019-03-05
Ordinarie utdelning Skjern Bank
 • Utdelning/aktie: 3 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-05
 • Utdelningsdag: 2019-03-07
2019-03-04
Bolagsstämma
2019-02-05
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,04 2,92 -0,77 1,20 7,58
1347 Property Insurance Holdings Inc 1,35 -5,24 -8,32 -8,69 -26,62
180 Degree Capital Corp -0,47 0,96 -4,55 7,69 -1,41
1st Constitution Bancorp 0,79 3,17 1,96 4,63 -0,21
1st Source Corp -0,15 2,00 -4,88 1,34 -8,48
360 Finance Inc 1,01 5,54 -6,86 -17,95 -
A-Mark Precious Metals Inc -2,87 -1,18 -0,08 3,98 -4,06
ABG Sundal Collier Holding 0,88 3,00 -4,59 -10,91 -38,64
ABN Amro Bank NV -1,41 1,98 -12,58 -15,30 -28,48
Aareal Bank AG -0,04 6,58 3,05 21,46 -17,82
Aberdeen International Inc 0,00 -11,11 -11,11 -11,11 -46,67
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,00
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
2,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
6,00
Soliditet %
13,00
Ändring totalt kapital %
0,09
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
37,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
36,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
36,00
Andel utdelad vinst %
-