Om bolaget (SKJE)

Skjern Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,54 %
 • Utv. idag DKK
  -0,40 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  73,60
 • Högst
  74,00
 • Lägst
  73,60
 • Antal
  4 777
 • Tid
  16:59:51

Skjern Bank

Skjern Bank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder idag ett brett utbud av finansiella tjänster både till privat- och företagskunder. Tjänsterna innefattar huvudsakligen bostads- och billån, pensionssparande och kapitalförvaltning. Utöver erbjuds diverse rådgivningstjänster. Störst verksamhet återfinns inom den danska marknaden, med huvudkontor i Skjern.
VD
Per Munck
Ordförande
Hans Ladekjær Jeppesen
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Finans
Börsvärde
713 360 000 DKK
Skjern Bank
9 640 000 aktier
Totalt
9 640 000 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2021-02-03
Årsrapport
2021-03-01
Bolagsstämma
2021-05-06
Delårsrapport
2021-08-19
Delårsrapport
2021-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-10-22
Delårsrapport
2020-08-13
Delårsrapport
2020-04-30
Delårsrapport
2020-03-03
Ordinarie utdelning Skjern Bank
 • Utdelning/aktie: 3,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-03
 • Utdelningsdag: 2020-03-05
2020-03-02
Bolagsstämma
2020-01-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,84 1,73 6,62 12,21 9,86
180 Degree Capital Corp 0,91 2,47 4,25 21,43 -0,45
1st Constitution Bancorp 0,59 -1,72 -9,35 18,17 -29,31
1st Source Corp -2,09 -2,00 5,57 18,95 -15,08
360 DigiTech Inc -1,22 9,82 49,54 37,49 74,87
49 North Resources Inc 0,00 -4,55 -4,55 10,53 133,33
A-Mark Precious Metals Inc -0,36 -1,38 -0,96 -11,27 238,08
ABG Sundal Collier Holding -0,93 -2,15 2,58 17,78 54,74
ABN Amro Bank NV 4,42 -2,53 1,12 10,45 -47,47
Aareal Bank AG -0,62 -8,67 -2,63 14,23 -35,18
Aberdeen International Inc 2,94 -2,78 52,17 337,50 288,89
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-10-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,16
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,48
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
7,49
Soliditet %
12,21
Ändring totalt kapital %
20,28
Kapitalomsättningshast.
3,90
Bruttomarginal %
43,83
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
38,09
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
38,09
Andel utdelad vinst %
-