Om bolaget (SKJE)

Skjern Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag DKK
  +0,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  63,00
 • Högst
  63,00
 • Lägst
  63,00
 • Antal
  3 145
 • Tid
  16:59:33

Skjern Bank

Skjern Bank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder idag ett brett utbud av finansiella tjänster både till privat- och företagskunder. Tjänsterna innefattar huvudsakligen bostads- och billån, pensionssparande och kapitalförvaltning. Utöver erbjuds diverse rådgivningstjänster. Störst verksamhet återfinns inom den danska marknaden, med huvudkontor i Skjern.
VD
Per Munck
Ordförande
Hans Ladekjær Jeppesen
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Finans
Börsvärde
607 320 000 DKK
Skjern Bank
9 640 000 aktier
Totalt
9 640 000 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2020-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-08-13
Delårsrapport
2020-04-30
Delårsrapport
2020-03-03
Ordinarie utdelning Skjern Bank
 • Utdelning/aktie: 3,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-03
 • Utdelningsdag: 2020-03-05
2020-03-02
Bolagsstämma
2020-01-30
Årsrapport
2019-10-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,34 0,44 0,34 3,20 8,46
1347 Property Insurance Holdings Inc 2,26 -6,76 -20,75 -30,02 -30,79
180 Degree Capital Corp -0,53 -4,10 -5,56 8,09 -12,21
1st Constitution Bancorp -1,45 -0,81 -0,65 4,79 -35,96
1st Source Corp -0,97 1,14 1,86 -1,80 -33,35
360 DigiTech Inc 0,92 2,71 1,59 -31,39 33,30
49 North Resources Inc 0,00 0,00 -3,85 -24,24 525,00
A-Mark Precious Metals Inc -0,03 -3,10 6,41 55,17 233,03
ABG Sundal Collier Holding -0,85 -4,11 16,80 30,36 66,86
Aareal Bank AG -0,41 0,29 -2,52 2,78 -41,95
Aberdeen International Inc 0,00 -11,11 -20,00 -52,94 -11,11
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-08-13
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,46
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,74
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
8,42
Soliditet %
12,96
Ändring totalt kapital %
11,35
Kapitalomsättningshast.
4,28
Bruttomarginal %
42,83
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
40,78
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
40,78
Andel utdelad vinst %
-