Om bolaget (ATCO B)

Atlas Copco B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,15 %
 • Utv. idag SEK
  -2,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  249,40
 • Högst
  253,30
 • Lägst
  248,10
 • Antal
  615 418
 • Tid
  17:29:54

Atlas Copco

Atlas Copco är en global leverantör av kompressorer, vaukuumlösningar och luftbehandlingssystem. Under 2014 gick drygt 30% av försäljningen till Europa. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:

 • Kompressorteknik: Stationära kompressorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft. Kunder återfinns inom tillverknings-, olje-, gas-, och processindustrin.
 • Gruv- och bergbrytningsteknik: Bergborrverktyg, bergborriggar för tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar, lastutrustning, geoteknisk borrutrustning, entreprenadutrustning och utrustning för väg- och markarbeten.
 • Industriteknik: Industriverktyg, monteringssystem samt produkter och tjänster till eftermarknaden.
 • Bygg- och anläggningsteknik: Entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer m.m.
VD
Mats Rahmström
Ordförande
Hans Stråberg
Hemsida
www.atlascopc...
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
331 887 753 816 SEK
Atlas Copco A
839 394 096 aktier
Atlas Copco B
390 219 008 aktier
Totalt
1 229 613 104 aktier
Introdatum
1989-08-25

Kommande händelser

2019-07-15
Delårsrapport
2019-10-21
Delårsrapport
2019-10-25
Ordinarie utdelning Atlas Copco B
 • Utdelning/aktie: 3,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-10-25
Ordinarie utdelning Atlas Copco A
 • Utdelning/aktie: 3,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2020-01-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Atlas Copco B
 • Utdelning/aktie: 3,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-26
Ordinarie utdelning Atlas Copco A
 • Utdelning/aktie: 3,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-01-28
Årsrapport
2018-10-19
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
2018-06-13
Distribution av värdepapper Atlas Copco B
 • Utdelning/aktie: 80,55 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-13
 • Utdelningsdag: -
2018-06-13
Distribution av värdepapper Atlas Copco A
 • Utdelning/aktie: 83,85 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-13
 • Utdelningsdag: -
2018-06-13
Händelse: ??
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-06-13
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ATCO-ILA
 • Noteringsperiod: 2018-05-14 - 2018-06-01
2018-05-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ATCO-ILB
 • Noteringsperiod: 2018-05-14 - 2018-06-01
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
125 738 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 35 151 000 000
Materiella anläggningstillgångar 12 457 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 3 614 000 000
Summa anläggningstillgångar 51 222 000 000
Kassa och bank 24 496 000 000
Summa omsättningstillgångar 74 516 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 60 639 000 000
Minoritetsintressen 84 000 000
Avsättningar 3 034 000 000
Långfristiga skulder 25 810 000 000
Kortfristiga skulder 36 171 000 000
Årets resultat 16 671 000 000
Total fakturering 116 421 000 000
Rörelseresultat 24 200 000 000
Summa finansnetto -1 071 000 000
Resultat efter finansiella poster 23 129 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-27
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 3,77 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
A.P. Møller - Mærsk A -0,14 -1,82 -13,12 -12,70 -19,90
A.P. Møller - Mærsk B -0,05 -1,35 -13,43 -12,49 -19,63
ABB Ltd -0,27 -1,24 -5,58 -3,33 -12,70
AF Gruppen 0,00 -0,90 1,54 6,82 20,96
AKVA Group -0,27 1,39 7,37 6,12 -0,27
Absolent Group 2,56 0,00 8,70 35,14 166,67
Addtech B -1,12 1,92 19,10 35,34 36,88
Ages Industri B 0,00 -2,78 -5,41 6,71 -26,47
Alelion Energy Systems -3,75 -7,23 -60,00 -57,92 -88,29
Alfa Laval 0,19 -0,56 -8,51 1,63 -5,99
Ägare Kapital % Röster %
Investor AB 16,90 22,30
Swedbank Robur fonder 4,60 3,30
Alecta Pensionsförsäkring 4,10 3,10
SEB Investment Management 1,30 1,70
Fjärde AP-fonden 1,10 0,60
Folksam 0,80 0,80
Tredje AP-fonden 0,70 0,40
SPP Fonder AB 0,60 0,60
Avanza Fonder 0,40 0,40
Länsförsäkringar fondf... 0,40 0,40
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
206,02
Balanslikviditet
1,26
Räntabilitet totalt kapital %
18,74
Kassalikviditet
0,96
Ändring eget kapital %
-30,04
Soliditet %
43,94
Ändring totalt kapital %
-23,12
Kapitalomsättningshast.
0,86
Bruttomarginal %
43,23
Varulagrets oms. hast.
7,50
Rörelsemarginal %
22,22
Kundfordringar oms. hast.
3,89
Nettomarginal %
111,33
Andel utdelad vinst %
7,30