Om bolaget (ATCO B)

Atlas Copco B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +9,09 %
 • Utv. idag SEK
  +24,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  298,90
 • Högst
  302,05
 • Lägst
  272,10
 • Antal
  2 060 618
 • Tid
  17:29:35

Atlas Copco

Atlas Copco är ett verkstadsbolag. Bolaget tillhandahåller kompressorer, luftbehandlingssystem, vakuumlösningar, industriverktyg och monteringssystem samt energi- och flödeslösningar. Verksamheten omfattar även uthyrning och eftermarknadsservice. Idag har bolaget verksamhet på global nivå med störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget grundades 1873 och har sitt huvudkontor i Nacka.
VD
Mats Rahmström
Ordförande
Hans Stråberg
Hemsida
http://www.at...
Bransch
Industri
Börsvärde
367 383 996 180 SEK
Atlas Copco B
390 219 008 aktier
Atlas Copco A
839 394 096 aktier
Totalt
1 229 613 104 aktier
Introdatum
1989-08-25

Kommande händelser

2019-10-21
Delårsrapport
2019-10-25
Ordinarie utdelning Atlas Copco B
 • Utdelning/aktie: 3,1500 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-10-25
Ordinarie utdelning Atlas Copco A
 • Utdelning/aktie: 3,1500 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2020-01-28
Årsrapport
2020-04-23
Delårsrapport
2020-07-16
Delårsrapport
2020-10-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-15
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning Atlas Copco B
 • Utdelning/aktie: 3,1500 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-26
Ordinarie utdelning Atlas Copco A
 • Utdelning/aktie: 3,1500 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-02
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-01-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-27
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 3,77 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,56 4,34 3,45 7,41 12,58
2020 Bulkers -0,92 5,93 5,93 8,61 -
3M Co 1,72 3,37 -0,50 -3,89 -16,97
51job Inc 1,78 -3,06 6,16 -2,19 34,16
A. O. Smith Corp 0,18 7,13 7,65 17,26 13,08
A.P. Møller - Mærsk A 8,19 8,99 9,66 11,48 4,40
A.P. Møller - Mærsk B 7,75 9,09 9,68 13,09 4,12
AAR Corp 1,16 -2,52 -11,16 -4,48 -8,46
Aalberts NV 2,15 3,00 -0,30 6,53 17,32
Aallon Group Oyj 0,64 4,22 0,86 11,67 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 1,16 3,35 0,23 10,11 -6,06
Ägare Kapital % Röster %
Investor 16,90 22,30
Swedbank Robur Fonder 5,10 3,90
Alecta Pensionsförsäkring 4,80 3,40
SEB Invest 1,10 1,60
Fjärde AP-fonden 1,00 0,60
Folksam 1,00 1,00
SPP Fonder AB 0,70 0,60
tredje AP-Fonden 0,70 0,50
Första AP-Fonden 0,60 0,60
Länsförsäkringar Fondf... 0,50 0,60
Datum för årsredovisning
2019-10-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
43,00
Balanslikviditet
1,55
Räntabilitet totalt kapital %
19,00
Kassalikviditet
1,13
Ändring eget kapital %
35,00
Soliditet %
44,00
Ändring totalt kapital %
0,24
Kapitalomsättningshast.
0,89
Bruttomarginal %
43,00
Varulagrets oms. hast.
0,15
Rörelsemarginal %
22,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
22,00
Andel utdelad vinst %
-