Om bolaget (ATCO B)

Atlas Copco B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,63 %
 • Utv. idag SEK
  +2,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  352,50
 • Högst
  354,50
 • Lägst
  348,20
 • Antal
  371 268
 • Tid
  17:29:37

Atlas Copco

Atlas Copco är ett verkstadsbolag. Bolaget tillhandahåller kompressorer, luftbehandlingssystem, vakuumlösningar, industriverktyg och monteringssystem samt energi- och flödeslösningar. Verksamheten omfattar även uthyrning och eftermarknadsservice. Idag har bolaget verksamhet på global nivå med störst verksamhet inom Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget grundades ursprungligen 1873 och har sitt huvudkontor i Nacka.
VD
Mats Rahmström
Ordförande
Hans Stråberg
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Industri
Börsvärde
475 808 933 286 SEK
Atlas Copco A
839 394 096 aktier
Atlas Copco B
390 219 008 aktier
Totalt
1 229 613 104 aktier
Introdatum
1989-08-25

Kommande händelser

2020-11-26
Extra bolagsstämma
2020-11-27
Ordinarie utdelning Atlas Copco A
 • Utdelning/aktie: 3,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-03
2020-11-27
Ordinarie utdelning Atlas Copco B
 • Utdelning/aktie: 3,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-03
2021-01-29
Årsrapport
2021-04-27
Delårsrapport
2021-04-27
Bolagsstämma
2021-07-16
Delårsrapport
2021-10-21
Delårsrapport
2022-01-25
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-10-22
Delårsrapport
2020-07-16
Delårsrapport
2020-04-24
Ordinarie utdelning Atlas Copco A
 • Utdelning/aktie: 3,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-24
 • Utdelningsdag: 2020-04-30
2020-04-24
Ordinarie utdelning Atlas Copco B
 • Utdelning/aktie: 3,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-24
 • Utdelningsdag: 2020-04-30
2020-04-23
Delårsrapport
2020-04-23
Bolagsstämma
2020-01-28
Årsrapport
2019-10-25
Ordinarie utdelning Atlas Copco A
 • Utdelning/aktie: 3,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-10-25
Ordinarie utdelning Atlas Copco B
 • Utdelning/aktie: 3,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-25
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
2020 Bulkers -0,34 0,34 1,37 10,07 -32,18
24Storage -1,41 -2,10 -4,99 4,23 -
3M Co -0,44 -0,60 6,56 6,71 0,73
51job Inc -0,10 -4,85 -8,30 5,70 -5,42
A. O. Smith Corp 0,00 -0,81 5,98 7,23 7,94
A.P. Møller - Mærsk A -0,32 -4,09 4,80 21,12 19,30
A.P. Møller - Mærsk B 0,29 -3,61 5,66 21,57 21,60
Aalberts NV 1,07 -2,50 5,69 7,16 -10,45
Aallon Group Oyj 0,00 -2,20 -0,20 -10,87 2,52
Aannemingsmaatschappij CFE NV 1,43 0,35 3,15 -1,04 -32,12
Ägare Kapital % Röster %
Investor 16,90 22,30
Alecta Pensionsförsäkring 4,40 2,70
Swedbank Robur Fonder 4,30 3,40
Folksam 1,10 1,10
SEB Investment Manage... 1,10 1,50
Fjärde AP-fonden 1,00 0,50
Handelsbanken funds 0,80 0,60
SPP Fonder AB 0,80 0,70
Länsförsäkringar Fondf... 0,50 0,60
Nordea Investment Funds 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2020-10-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
33,99
Balanslikviditet
163,08
Räntabilitet totalt kapital %
16,06
Kassalikviditet
117,46
Ändring eget kapital %
12,83
Soliditet %
47,99
Ändring totalt kapital %
3,84
Kapitalomsättningshast.
85,23
Bruttomarginal %
41,64
Varulagrets oms. hast.
14,51
Rörelsemarginal %
19,14
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
18,85
Andel utdelad vinst %
-